NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberné dvory v Nitre

Zberné dvory v Nitre prevádzkuje spoločnosť Nitrianske komunálne služby. Šesť zberných dvorov sa nachádza na uliciach Nábrežie mládeže 87, Tehelná 3, Braneckého, Rabčekova, v areáli Zoborských kasární a v areáli kompostárne - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany.

Zberné dvory v Nitre

Nitra zo Zobora | Foto: Odpady-portal.sk

Bližšie informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame kliknúť na stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: Nitrianske komunálne služby

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2024

Zberné dvory

Zberný dvor ul. Nábrežie mládeže 87 | Mapa

 • Pondelok až piatok 7.30 – 17.00
  Sobota a nedeľa 8.00 - 16.00

Zberný dvor NitraZberný dvor Nitra, Nábrežie mládeže 87 | Foto: Google Maps

Zberný dvor ul. Tehelná 3 (prevádzkovateľ Mestské služby) | Mapa

 • Otváracie hodiny:
  Pondelok zatvorené
  Utorok až piatok 9.00 – 17.00
  Sobota 8.00 – 16.00
  Nedeľa zatvorené

SEWA Zber elektroodpadu

Zberný dvor Nitra, Tehelná 3Zberný dvor ul. Tehelná 3, Nitra | Foto: Google Maps

Zberný dvor ul. Braneckého ul. (prevádzkovateľ NKS)

Otváracie hodiny:

 • november - marec
  Pondelok | zatvorené
  Utorok až Sobota | 8.00 - 16.00
  Nedeľa | zatvorené
  prestávka | 11:30 - 12:00
 • apríl - október
  Pondelok | zatvorené
  Utorok až Piatok | 10.00 - 18.00
  Sobota | 8.00 - 16.00
  Nedeľa | zatvorené
  prestávka | 13:30 - 14:00

Zberný dvor ul. Braneckého, NitraZberný dvor ul. Braneckého, Nitra

Zberný dvor Areál Zoborských kasární (Jelenecká ulica) | Mapa

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok až Sobota

8.00 - 16.00

  

Utorok až Piatok

10.00 - 18.00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 - 16.00

 

 

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

11:30 - 12:00

  

prestávka

13:30 - 14:00

Zberný dvor Jelenecká ulica NitraZberný dvor Jelenecká ul., Nitra

Zberný dvor ulica Rabčekova, Nitra - Janíkovce | Mapa

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok

9:00 - 16:00

  

Utorok

11:00 - 18:00

Streda

zatvorené

  

Streda

zatvorené

Štvrtok

zatvorené

  

Štvrtok

zatvorené

Piatok

9:00 - 16:00

  

Piatok

11:00 - 18:00

Sobota

9:00 - 16:00

  

Sobota

8:00 - 15:00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 - 16.00

 

 

  

 

 

prestávka

12:30 - 13:00

  

prestávka

13:30 - 14:00

Zberný dvor v areáli kompostárne - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany | Mapa

 • november - marec
  Pondelok - Piatok     7:00 - 15:00
  Sobota     8:00 - 12:00
  Nedeľa    zatvorené
 • apríl - október
  Pondelok - Piatok    7:00 - 16:00
  Sobota    8:00 - 12:00
  Nedeľa    zatvorené

Zoznam odpadov, ktoré môžete odovzdať na zberových dvoroch:

 • 16 01 03 opotrebované pneumatiky

 • 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb demolácií

 • 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

 • 20 01 01 papier a lepenka

 • 20 01 02 sklo

 • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obs. ortuť (N)

 • 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)

 • 20 01 33 batérie a akumulátory (N)

 • 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia (N)

 • 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia

 • 20 01 38 drevo

 • 20 01 39 plasty

 • 20 01 40 kovy

 • 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

 • 20 03 01 zmesový komunálny odpad

 • 20 03 07 objemný odpad

Zdroj: www.nks.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Brezno

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

X
X
X
X