Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Zberné dvory v Nitre

Zberné dvory v Nitre prevádzkuje spoločnosť Nitrianske komunálne služby a Mestské služby. Päť zberných dvorov sa nachádza na uliciach Nábrežie mládeže 87, Tehelná 3, Braneckého, Rabčekova a v areáli Zoborských kasární.

Zberné dvory v Nitre

redakcia (ilustračné)

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Pre aktuálne informácie odporúčame kliknúť na stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: Nitrianske komunálne služby

ZBERNÉ DVORY

Nábrežie mládeže 87 (prevádzkovateľ NKS)

 • Pondelok až piatok 7.30 – 17.00
  Sobota a nedeľa 8.00 - 15.00

Tehelná 3 (prevádzkovateľ Mestské služby)

 • Pondelok zatvorené
  Utorok až piatok 9.30 – 18.00
  Sobota 8.00 – 12.00
  Nedeľa zatvorené

Braneckého ul. (prevádzkovateľ NKS)

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok až Sobota

8.00 - 16.00

  

Utorok až Piatok

10.00 - 18.00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 - 16.00

 

 

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

11:30 - 12:00

  

prestávka

13:30 - 14:00

Zberný dvor Areál Zoborských kasární

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok až Sobota

8.00 - 16.00

  

Utorok až Piatok

10.00 - 18.00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 - 16.00

 

 

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

11:30 - 12:00

  

prestávka

13:30 - 14:00

Rabčekova ul.

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok

9:00 - 16:00

  

Utorok

11:00 - 18:00

Streda

zatvorené

  

Streda

zatvorené

Štvrtok

zatvorené

  

Štvrtok

zatvorené

Piatok

9:00 - 16:00

  

Piatok

11:00 - 18:00

Sobota

9:00 - 16:00

  

Sobota

8:00 - 15:00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 - 16.00

 

 

  

 

 

prestávka

12:30 - 13:00

  

prestávka

13:30 - 14:00

Zoznam odpadov, ktoré môžete odovzdať na zberových dvoroch:

 • 16 01 03 opotrebované pneumatiky

 • 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb demolácií

 • 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

 • 20 01 01 papier a lepenka

 • 20 01 02 sklo

 • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obs. ortuť (N)

 • 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)

 • 20 01 33 batérie a akumulátory (N)

 • 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia (N)

 • 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia

 • 20 01 38 drevo

 • 20 01 39 plasty

 • 20 01 40 kovy

 • 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

 • 20 03 01 zmesový komunálny odpad

 • 20 03 07 objemný odpad

Zdroj: www.nks.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Lučenec

Zberný dvor Lučenec

Nachádza sa na Fiľakovskej ceste v areáli firmy MEPOS.