NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberné dvory v Nitre

Zberné dvory v Nitre prevádzkuje spoločnosť Nitrianske komunálne služby. Šesť zberných dvorov sa nachádza na uliciach Nábrežie mládeže 87, Tehelná 3, Braneckého, Rabčekova, v areáli Zoborských kasární a v areáli kompostárne - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany.

Zberné dvory v Nitre

Polopodzemné kontajnery v Nitre | Foto: Odpady-portal.sk

Bližšie informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame kliknúť na stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: Nitrianske komunálne služby

INISOFT

Zberné dvory

Zberný dvor ul. Nábrežie mládeže 87 | Mapa

 • Pondelok až piatok 7.30 – 17.00
  Sobota a nedeľa 8.00 - 16.00

Zberný dvor NitraZberný dvor Nitra, Nábrežie mládeže 87 | Foto: Google Maps

Zberný dvor ul. Tehelná 3 (prevádzkovateľ Mestské služby) | Mapa

 • Otváracie hodiny:
  Pondelok zatvorené
  Utorok až piatok 9.00 – 17.00
  Sobota 8.00 – 16.00
  Nedeľa zatvorené

Zberný dvor Nitra, Tehelná 3Zberný dvor ul. Tehelná 3, Nitra | Foto: Google Maps

Zberný dvor ul. Braneckého ul. (prevádzkovateľ NKS)

Otváracie hodiny:

 • november - marec
  Pondelok | zatvorené
  Utorok až Sobota | 8.00 - 16.00
  Nedeľa | zatvorené
  prestávka | 11:30 - 12:00
 • apríl - október
  Pondelok | zatvorené
  Utorok až Piatok | 10.00 - 18.00
  Sobota | 8.00 - 16.00
  Nedeľa | zatvorené
  prestávka | 13:30 - 14:00

Zberný dvor ul. Braneckého, NitraZberný dvor ul. Braneckého, Nitra

Zberný dvor Areál Zoborských kasární (Jelenecká ulica) | Mapa

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok až Sobota

8.00 - 16.00

  

Utorok až Piatok

10.00 - 18.00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 - 16.00

 

 

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

11:30 - 12:00

  

prestávka

13:30 - 14:00

Zberný dvor Jelenecká ulica NitraZberný dvor Jelenecká ul., Nitra

Zberný dvor ulica Rabčekova, Nitra - Janíkovce | Mapa

november - marec

  

apríl - október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok

9:00 - 16:00

  

Utorok

11:00 - 18:00

Streda

zatvorené

  

Streda

zatvorené

Štvrtok

zatvorené

  

Štvrtok

zatvorené

Piatok

9:00 - 16:00

  

Piatok

11:00 - 18:00

Sobota

9:00 - 16:00

  

Sobota

8:00 - 15:00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 - 16.00

 

 

  

 

 

prestávka

12:30 - 13:00

  

prestávka

13:30 - 14:00

Zberný dvor v areáli kompostárne - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany | Mapa

 • november - marec
  Pondelok - Piatok     7:00 - 15:00
  Sobota     8:00 - 12:00
  Nedeľa    zatvorené
 • apríl - október
  Pondelok - Piatok    7:00 - 16:00
  Sobota    8:00 - 12:00
  Nedeľa    zatvorené

Zoznam odpadov, ktoré môžete odovzdať na zberových dvoroch:

 • 16 01 03 opotrebované pneumatiky

 • 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb demolácií

 • 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

 • 20 01 01 papier a lepenka

 • 20 01 02 sklo

 • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obs. ortuť (N)

 • 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)

 • 20 01 33 batérie a akumulátory (N)

 • 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia (N)

 • 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia

 • 20 01 38 drevo

 • 20 01 39 plasty

 • 20 01 40 kovy

 • 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

 • 20 03 01 zmesový komunálny odpad

 • 20 03 07 objemný odpad

Zdroj: www.nks.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Piešťany

Zberný dvor Piešťany

Stredisko na zber vytriedeného komunálneho odpadu sa nachádza na Žilinskej ceste č. 122.

Zberný dvor Rača otvorí svoju prevádzku 15. apríla 2021

Zberný dvor Rača otvorí svoju prevádzku 15. apríla 2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) opäť otvára prevádzku zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Rača.

Zberný dvor Humenné

Zberný dvor Humenné

V Humennom sa nachádzajú dva zberné dvory.