Zberný dvor Michalovce | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Michalovce

V Michalovciach sa nachádzajú dva zberné dvory, na uliciach Lastomírskej a Partizánskej.

Zberný dvor Michalovce

Kontakt

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

 • Stredisko odpadového hospodárstva
  Ing. Krišo Ján – vedúci strediska
  +421 56 640 38 16
  +421 905 711 284
  kriso@tazsmi.sk

Ďalšie informácie: Mesto Michalovce

INISOFT

Adresa a otváracie hodiny

Od 4.10.2013 sú zberné dvory na ulici Partizánskej a ulici Lastomírskej otvorené takto:

Ul. Partizánska:

 • Pondelok voľno

 • Utorok – Sobota 8.00 hod. – 17.00 hod.

 • Nedeľa voľno

MIM / ESONA

Ul. Lastomírska:

 • Pondelok voľno

 • Utorok - Sobota 8,00 hod. - 18,00hod.

 • Nedeľa voľno

Obedňajšia prestávka: 12.00 hod. – 12.30 hod.

Obyvatelia mesta Michalovce na zberný dvor môžu ukladať vyseparované zložky komunálneho odpadu uvedené na informačnej tabuli. TaZS evidujú druh a pôvodcu odpadov na základe dokladu totožnosti.

Právnické osoby môžu odpad ukladať na skládku Žabany za úhradu.

Zdroj: http://www.michalovce.sk/


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberný dvor Humenné

Zberný dvor Humenné

V Humennom sa nachádzajú dva zberné dvory.

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši sa nachádzajú dva zberné dvory na Podtatranského a v Okoličnom.