Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Poslanci Európskeho parlamentu schválili obmedzenie plastov

Za návrh smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie hlasovalo 571 poslancov proti 53.

Poslanci Európskeho parlamentu schválili obmedzenie plastov

Foto: Fotolia

Smernica EPaR tak putuje na ďalšie procedurálne konanie.

V článku sa dočítate:

 • prečo sa Komisia rozhodla zaviesť tieto obmedzenia smernicou
 • aké konkrétne obmedzenia poslanci schválili
 • ako prebiehal procedurálny postup
 • stiahnite si schválený návrh (v časti pre predplatiteľov)

Prečo smernica?

Podľa Európskej komisie množstvo plastového morského odpadu v oceánoch a moriach rastie na úkor ekosystémov, biodiverzity a potenciálne aj ľudského zdravia a spôsobuje všeobecné obavy.

Súčasne sa vyhodením odpadu stráca cenný materiál, ktorý by sa mohol vrátiť späť do hospodárstva. Plasty tvoria 80 – 85 % celkového počtu predmetov morského odpadu, čo sa meria podľa počtov na plážach.

Jednorazové plastové predmety predstavujú približne polovicu všetkých predmetov morského odpadu nájdeného na európskych plážach podľa počtov, pričom desať najviac nachádzaných jednorazových plastových predmetov predstavuje 86 % všetkých jednorazových plastových predmetov (čo teda predstavuje 43 % všetkých predmetov morského odpadu nájdeného na európskych plážach podľa počtov).

Rybársky výstroj obsahujúci plasty predstavuje ďalších 27 % predmetov morského odpadu nájdeného na európskych plážach.

Smernica sa preto zameriava na 10 najviac nachádzaných jednorazových plastových predmetov a na rybársky výstroj, ktoré dohromady predstavujú okolo 70 % týchto predmetov morského odpadu podľa počtov.

Ako na to?

Komisia rozlišuje tri kategórie položiek:

 • predmety, pre ktoré sú dostupné trvalo udržateľné alternatívy, cieľom je podporovať menej škodlivé alternatívy,
 • predmety, pre ktoré neexistujú alternatívy. Pokiaľ ide o takéto predmety, cieľom je obmedziť škody lepším informovaním spotrebiteľov a zabezpečiť, aby boli výrobcovia finančne zodpovední za následky pre životné prostredie,
 • predmety, ktoré sú už riadne zachytené, pričom cieľom je zabezpečiť, aby skončili v existujúcom (alebo plánovanom) zariadení na separovaný zber a recykláciu

Na základe toho návrh smernice rozlišuje jednotlivé druhy výrobkov podľa toho, aké ekonomické opatrenia sa na ne budú vzťahovať:

 1. Zníženie spotreby (nádoby na jedlo a nápoje)
 2. Obmedzenie trhu (napr. vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky)
 3. Požiadavka na návrh výrobku (nápojové obaly)
 4. Požiadavky na označovanie (hygienické výrobky: vlhčené utierky, hygienické vložky)
 5. Rozšírená zodpovednosť výrobcu (mix predchádzajúcich)
 6. Požiadavka na separovaný zber (mix predchádzajúcich)
 7. Opatrenia na zvyšovanie povedomia (mix predchádzajúcich)

Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, a zmierňovať tento vplyv, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi, čo súčasne prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Pozrite si dve najdôležitejšie opatrenia.

Zníženie spotreby

Prvé z dvoch najdôležitejších opatrení sa týka zníženia spotreby:

„Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby do roku 2025 dosiahli výrazné a trvalé zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na svojom území o aspoň 25 % .

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať opatrenia, ktorými sa zabezpečí sprístupnenie opakovane použiteľných alternatív k týmto výrobkom na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, napríklad na zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa nebudú na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi poskytovať bezplatne.

Uvedené opatrenia môžu byť rôzne podľa vplyvu výrobkov uvedených v prvom pododseku na životné prostredie počas celej životnosti, a to aj vtedy, keď sa stanú odpadom.“

Komisia tiež môže prijať vykonávací akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu a overenia výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v odseku 1. Vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

Na ktoré výrobky sa vzťahuje

Zatiaľ sú navrhované tieto jednorazové plastové výrobky:

 • Poháre na nápoje vrátane uzáverov a viečok
 • Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané v reštauráciách rýchleho občerstvenia, s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balíkov a obalov obsahujúcich potraviny

Príklady

Príklady jednorazových plastových nádob na potraviny sú uvedené v časti A, E a G tejto prílohy:

 • Potravinové nádoby na rýchle občerstvenie, ako sú škatule na jedlo a škatule na šalát s jedlom na konzumáciu za studena
 • Potravinové nádoby na rýchle občerstvenie, ako sú škatule na jedlo a škatule na šalát s jedlom na konzumáciu za tepla okrem prípadov, kedy si po zakúpení výrobku spotrebiteľ potrebuje jedlo zohriať
 • Krabice na burgery, sendviče a wrapy
 • Potravinové nádoby na jednu porciu surových alebo spracovaných potravín, ktoré nepotrebujú ďalšie spracovanie, ako je napríklad ovocie, zelenina, dezerty alebo zmrzlina, predávané po jednom

Príklady na nádoby, ktoré nie sú jednorazové plastové nádoby na potraviny uvedené v časti A, E a G tejto prílohy:

 • Potravinové nádoby so sušenými potravinami alebo potravinami, ktoré sa predávajú za studena a vyžadujú ďalšiu prípravu
 • Nádoby s obsahom jedla väčším, než jedna porcia
 • Potravinové nádoby na jednu porciu predávané vo väčšom počte spolu

Obmedzenia uvádzania na trh

Prvé z dvoch najdôležitejších opatrení je oveľa jednoduchšie a striktné:

„Členské štáty zakážu uvádzanie jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti B prílohy na trh.“

Na ktoré výrobky sa vzťahuje

Zakázané by mali byť:

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 5 o obmedzeniach uvádzania na trh

 • Plastové vatové tyčinky do uší s výnimkou tampónov určených a používaných na lekárske účely
 • Príbory (vidličky, nože, lyžice, jedálne paličky)
 • Taniere
 • Slamky s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely
 • Miešadlá na nápoje
 • Paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a aplikácie, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom, vrátane mechanizmov takýchto paličiek

Na záver ešte skonštatujme, že komisia navrhuje zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcu aj na jednorazové plastové výrobky:

 • Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané v reštauráciách rýchleho občerstvenia, s výnimkou nápojových obalov, tanierov a balíkov a obalov obsahujúcich potraviny
 • Balíky a obaly vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z balíka alebo obalu bez akejkoľvek ďalšej prípravy
 • Nápojové nádoby, t. j. nádoby používané na tekutiny, ako sú nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok
 • Poháre na nápoje
 • Tabakové výrobky s filtrami a filtre predávané na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami
 • Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobnú starostlivosť, použitie v domácnosti a v priemysle
 • Balóny okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a aplikácie, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom
 • Ľahké plastové tašky, ako sa vymedzujú v článku 3 bode 1c) smernice 94/62/ES

Stiahnite si

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Národná rada vo Švajčiarsku pri svojom hlasovaní dňa 17.4.2013 zamietla návrh na povinné zálohovanie obalov zo skla, hliníka a PET. Podľa jej názoru by to znamenal krok späť v súčasnom úspešnom systéme recyklácie týchto odpadov vo Švajčiarsku.

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.