NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Fotoreportáž: Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2018

V poradí 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie na tému dlhodobo udržateľného odpadového hospodárstva sa uskutočnil v dňoch 11. – 12. októbra 2018 na Štrbskom plese.

Fotoreportáž: Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2018

Foto: Odpady-portal.sk

Program konferencie riešil najmä tieto témy:

 • Uzavretie čínskych hraníc pre odpad z plastov
 • MPS-System (Marine Plastic Waste Management Ship System) – využitie lodí v systéme likvidácie plastových odpadov
 • Energia z odpadov – produkcia bioplynu pro výrobu elektrické energie, tepla a biometánu.
 • Technológie na spracovanie odpadu v Poľsku
 • Projekt „The North London Heat and Power“ – zabezpečenie budúcich potrieb odpadového hospodárstva
 • Charakterizácia komunálneho odpadu – Prečo a ako správne posudzovať vlastnosti komunálneho odpadu
 • Balíček obehového hospodárstva, jeho transpozícia v SR
 • Zhodnotenie súčasného stavu odpadového hospodárstva na Slovensku z pohľadu praxe
 • Skládkovať alebo recyklovať? Čo na to hovorí slovenské právo a čo je realita
 • Prípadová štúdia | Švédske skúsenosti so separovaným zberom odpadu z domácností a z obalov členeným do 8 frakcií
 • Prípadová štúdia | Krakov a jeho odpadové hospodárstvo: Poučenia z minulosti a výzvy do budúcnosti
 • Ako naplniť európske ciele pro odpadové hospodárstvo a zbytočne pritom nezvyšovať náklady obcí a miest

Pozrite si fotoreportáž z konferencie


 

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský výrobca peliet z kalu ČOV a biomasy chce po novom využívať aj plastový odpad

Slovenský výrobca peliet z kalu ČOV a biomasy chce po novom využívať aj plastový odpad

Pelety z plastového odpadu poslúžia ako palivo.

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobcovia elektriny z komunálneho odpadu a skádkového plynu si v porovnaní s vlaňajškom výrazne polepšia.

Vo Vysokých Tatrách majú slabo zabezpečený odpad, ŠOP podáva podnet na SIŽP

Vo Vysokých Tatrách majú slabo zabezpečený odpad, ŠOP podáva podnet na SIŽP

V meste nie je zabezpečených takmer 43 percent odpadu.