NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

IEP: MŽP nepreferuje ľúbivejšie, ale presnejšie odhady nákladov zálohovania

Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR reaguje na článok „Ministerstvo má dva odhady nákladov...“ zo 7. februára 2019.

IEP: MŽP nepreferuje ľúbivejšie, ale presnejšie odhady nákladov zálohovania

Ilustračné foto: VšI Užstato Sistemos Administratorius

Reakciu, ktorú IEP zverejnil na stránke IEP na sociálnej sieti Facebook, prinášame v úplnom znení, autor článku zareagoval na reakciu IEP tu.

Ministerstvo nepreferuje ľúbivejšie ale presnejšie odhady nákladov zálohovania

Vzhľadom na to, že Radovan Kazda v článku “Ministerstvo má dva odhady nákladov zálohovania. Preferuje tie ľúbivejšie” uverejnenom 7. februára na webe Odpady-portal.sk spochybňuje dôveryhodnosť štúdie IEP “Skutočná cena zálohy” a uvádza viacero nepresných a zavádzajúcich tvrdení, musíme reagovať a uviesť vec na pravú mieru.

Hneď v názve a perexe sa píše:

„Ministerstvo má dva odhady nákladov zálohovania. Preferuje tie ľúbivejšie. Envirorezort má pre svoje rozhodnutie, že bude prezentovať verejnosti nižšie odhadnuté náklady, niekoľko vysvetlení.“

Ministerstvo nepreferuje ľúbivejšie čísla a neprezentuje nižšie odhadované náklady. V prvom rade predložený zákon hovorí o zálohovaní PET fliaš a plechoviek. Štúdia EKOS PLUS sa zaoberá iba PET fľašami, je preto logické, že v doložke sú uvedené náklady pochádzajúce zo štúdie, ktorá analyzovala aj dopad zavedenia záloh na plechovky. Rovnako nie je pravda, žeby boli náklady v štúdii EKOS PLUS nižšie než v štúdii IEP. O tom viac nižšie.

„Podľa druhej štúdie však dosiahnu vstupné náklady na zberné automaty až na 130 miliónov eur, teda viac ako dvojnásobne oproti odhadom IEP.“

Kým EKOS PLUS nedisponoval žiadnymi cenovými ponukami na automaty, IEP mal až dve cenové ponuky. EKOS PLUS uvažoval s tým, že na slovenský trh bude potrebných 2170 kusov automatov bez ohľadu na veľkosť a kapacitu a v jednotnej cene presne 60 000 eur. Cenová ponuka, s ktorou pracoval IEP, počíta s cenami vrátane inštalácie a servisu od 26 276 do 91 292 eur. IEP disponuje kapacitou, odporúčaným objemom a ďalšími technickými parametrami automatov (všetky sú v modeli zverejnenom na stránke IEP https://tinyurl.com/ydxsn9tr) a na základe týchto špecifík bolo odhadované, do akej predajne sa hodí aký automat. Ide teda o detailnejší odhad, než aplikoval EKOS PLUS.

Taktiež rozdiel v počte automatov medzi IEP a EKOS PLUS je iba 20 kusov. Ak by sme ich aj ocenili najdrahšou cenovou ponukou pre najväčší automat, vychádza nám rozdiel 1,8 mil. eur.

„Podstatné rozdiely sú aj v odhadoch prevádzkových nákladov pre maloobchod. Tie podľa IEP dosiahnu spolu 13,5 milóna eur ročne (a 19,8 mil. eur náklady centrálneho systému), alternatívna štúdia ich odhaduje až na 29 miliónov eur (plus 8,6 milióna na zberné centrá, dopravu klíringové centrum a úroky z úveru), teda opäť viac ako dvojnásobne vyššie.“

V tomto prípade ide o miešanie hrušiek s jablkami. Vo 29 miliónoch nákladov EKOS PLUS je aj 16,7 mil. eur ako náklady na odpisy strojov a stavebných úprav – ide teda o premietnuté investičné náklady. Preto je toto číslo neporovnateľné s 13,6 mil. eur v štúdii IEP, ktoré tieto odpisy neobsahujú. Ak od odhadu nákladov EKOS PLUS odrátame odpisy, dostávame sa k číslu 12,3 mil. eur, čo je len o niečo menej, ako je odhad IEP, pričom ten pracuje aj s 350 mil. plechoviek. V žiadnom prípade teda nejde o dvojnásobne zvýšenie.

„Obe analýzy predpokladajú každoročnú stratovosť systému. Aj v tomto kritériu sa však výrazne odlišujú. Ministerskí analytici predpokladajú, že rozdiel medzi príjmami systému zálohovania (28,2 mil. eur) a prevádzkovými nákladmi (33,3 mil. eur) bude približne 5 miliónov eur, štúdia konzultačnej spoločnosti predpokladá, že po zvýšení návratnosti fliaš na predpokladaných 90 % strata dosiahne až 19,5 milióna eur. Teda takmer štvornásobne viac.“

Opäť ide o porovnávanie neporovnateľných čísel a to hneď z niekoľkých dôvodov. 5 miliónov v analýze IEP je čisto prevádzková strata bez zarátania investičných nákladov. S nimi je to 13 mil. eur, ako je uvedené hneď na prvej strane netechnického zhrnutia štúdie. Je to navyše náklad na prevádzku systému aj s hliníkovými plechovkami, ktoré majú pozitívnu hodnotu a systém čiastočne dotujú. Tretia dôležité informácia je, že štúdia IEP vychádza z odhadov o počte fliaš z údajov z roku 2016.

Na druhej strane náklad 19,5 mil. eur u EKOS PLUS má už zarátané investičné náklady, nepočíta s príjmom za predaný materiál z kovových obalov a ide o odhad v roku 2023, ktorý počíta s výrazne vyšším počtom uvedených PET fliaš (odhad IEP v roku 2016 je 989 mil. PET fliaš, odhad EKOS PLUS rastie od počiatočných 980 mil. v roku 2020 na 1,13 miliardy v roku 2024). Porovnávanie týchto dvoch absolútnych čísel preto nedáva zmysel.

Naopak, čo čiastočne zmysel má, je porovnávať administratívny poplatok, ktorý predstavuje čisté náklady systému na jednu uvedenú fľašu - teda koľko bude reálne výrobca platiť za uvedenú fľašu. EKOS PLUS v systéme bez úspor z rozsahu kvôli zavedeniu zálohovania plechoviek počíta s nákladom 1,74 až 1,8 centu na fľašu, IEP odhaduje administratívny poplatok PET fliaš na 1,5 centu. Kde je teda tá štvornásobná stratovosť systému? Podľa tejto logiky by predsa administratívny poplatok u EKOS PLUS mal byť vo výške 4 centov na fľašu, ale pritom sa administratívny poplatok líši len nepatrne.

Znamená to jedine to, že v štúdii EKOS PLUS je veľa položiek, ktorých hodnota je nižšia ako v štúdii IEP a ktoré v článku spomenuté neboli. Ako príklad môžeme uviesť prepravu vo výške 14 mil. eur, ktorú IEP ohodnotil na základe nastavenia dopravy nórskeho systému Infinitum. EKOS PLUS počíta s nákladmi 5,2 mil. eur. EKOS PLUS odhaduje investičné náklady na zberné centrum (sčítavacie a dotrieďovacie centrum) vo výške 1,3 mil. eur, IEP na základe reálnych cenových ponúk vo výške 3,9 mil. eur. EKOS PLUS ráta s investičnými nákladmi na clearingové centrum, teda centrálny systém, vo výške necelého jedného milióna eur, IEP na základe zahraničných štúdií odhaduje náklad na tento účel až 10,7 mil. eur.

Takto by sa dalo pokračovať ďalej, no výsledok je zakaždým rovnaký. Je nutné porovnávať porovnateľné čísla a nevyberať hrozienka z koláča. Nie je teda pravda, čo tvrdí R. Kazda v článku:

„V sprievodnej dokumentácii k vplyvom na podnikateľské subjekty však predpokladá iba tie náklady, ktoré poskytla analýza IEP. Teda výrazne nižšie, než môže zavedenie zálohovania nápojových obalov stáť podľa odhadov z druhej štúdie.“

Nie je to pravda, lebo štúdia IEP:

  1. Je na rozdiel od štúdie EKOS PLUS vypracovaná na rovnakú situáciu ako zavádza nový zákon, teda na zálohovanie tak plastových ako aj kovových nápojových obalov.
  2. Je, dovolíme si povedať, detailnejšia, čo si možno overiť aj v zverejnenej technickej štúdii a modeli, ktorý je kompletne so všetkými výpočtami a podkladovými údajmi, na rozdiel od štúdie EKOS PLUS, tiež zverejnený: https://tinyurl.com/ydxsn9tr.
  3. Jej odhadované náklady nie sú výrazne nižšie, ale v rámci možností sú porovnateľné s odhadom štúdie EKOS PLUS.
Zdroj: IEP MŽP SR
Reakciu na výhrady IEP MŽP SR sme zverejnili tu (pozn. red.).


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 15. 10. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 15. 10. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Tesco pokračuje v práci na zmene obalov produktov vlastnej značky

Tesco pokračuje v práci na zmene obalov produktov vlastnej značky

Cieľom iniciatívy reťazca je odstrániť všetky nerecyklovateľné materiály z balení vlastnej značky do konca roku 2020.

Triediaca linka na plastový odpad horela v Rakúsku

Triediaca linka na plastový odpad horela v Rakúsku

Požiar vznikol pravdepodobne v dôsledku výbuchu lisovacieho zariadenia v jednej z hál. Prevádzka ročne spracuje 40-tisíc ton odpadu.