Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Oprava. Štúdia IEP nie je ľúbivá

Ad článok „Ministerstvo nepreferuje ľúbivejšie...“, ktorý je reakciou IEP MŽP na článok „Ministerstvo má dva odhady nákladov...“ zo 7. februára 2019.

Reakcia. O ľúbivosti a neľúbivosti štúdie IEP

Foto: Fotolia

Priznanie autora na úvod: z nadpisu článku zo 7. februára o štúdii Inštitútu environmentálnej politiky mohlo vyznieť, že ju v denníku považujeme za povrchnú, alebo lacnú. Nie je to pravda. Nechtiac sme naviedli čitateľov aj autorov k nesprávnemu úsudku.

Analytikom inštitútu aj čitateľom sa za nedbanlivo vybrané označenie, ktoré je dvojzmyslom, ospravedlňujem.

Významové kotrmelce

So slovom „ľúbivý“ je to totiž tak. Podľa Slovníka súčasného jazyka je jeho pejoratívny význam podobný slovám „povrchný, lacný“.

A to štúdia IEP rozhodne nie je a nikdy som to netvrdil, ani si nemyslel. Napokon, pejoratívnym označeniam sa v spravodajských článkoch vyhýbame, pretože patria výhradne do subjektívnych žánrov.

Pravdou však je, že aj tento jeho význam je často používaný. Mea culpa.

Jeho štandardný, nepejoratívny význam je v slovníku definovaný ako „príjemne pôsobiaci na zmysly, vzbudzujúci pocit krásy“. A to bol dôvod jeho použitia.

Prvá zmienka bola už v januári

Prečo? Lebo v porovnaní s alternatívnou štúdiou navádza v zhrnutiach nákladov na zavedenie zálohovania nápojových obalov dojem, že tieto sú odhadnuté podstatne nižšie než vo výstupoch alternatívnej a taktiež kvalitnej štúdie od spoločnosti EKOS PLUS, ktorá mohla (vysvetliteľne) kalkulovať s ďalšími nákladmi.

Na tento problém sme v denníku Odpady-portal.sk poukázali v článku už 21. januára.

V ňom sme z oboch štúdií citovali (s veľkým prekryvom) zhodné údaje ako v neskoršom článku zo 7. februára. Až na ten však následne zareagovali analytici IEP na svojej stránke na sociálnej sieti.

Údaje sa týkali troch výstupov, ktoré prikladáme pod článkom.

Spýtali sme sa

Keďže obe štúdie vykazujú v týchto zhrnutiach zásadné rozdiely a ministerstvo ani analytici inštitútu na ich interpretáciu v prvom článku z 21. januára nezareagovali, spýtali sme sa o deväť dní neskôr priamo ministerstva, prečo v sprievodnej dokumentácii k návrhu zákona o zálohovaní nápojových obalov využíva iba „nižšie“ odhady zo štúdie IEP.

Otázka pre MŽP znela presne takto:

„MŽP v sprievodnej dokumentácii k legislatívnemu návrhu Zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje uvádza v doložke vplyvov na podnikateľské prostredie, že výrobcovia budú musieť financovať systém zálohovania, pričom investičné náklady (na desať rokov) dosiahnu hodnotu 80 miliónov eur, pričom z toho najvyššiu položku predstavuje nákup, inštalácia a servis RVM strojov v hodnote takmer 62 miliónov eur.

Podľa druhej štúdie, ktorú pre ministerstvo vypracovala spoločnosť EKOS Plus, však dosiahnu vstupné náklady na zberné automaty a stavebné úpravy až 133 miliónov eur. Prečo MŽP SR pri odhade vplyvov na podnikateľské prostredie nereflektovalo výsledky druhej štúdie, ktorá odhaduje oveľa vyššie náklady systému?“

Najdôležitejšia je presnosť

Reakciu MŽP sme zverejnili v úplnom znení v spomínanom článku.

Analytici IEP zareagovali na zverejnené údaje až následne, aj s podrobným zodpovedaním pôvodnej otázky a s vysvetlením častí nesprávnej interpretácie dát zo štúdie, ktoré sme zverejnili už pred dvomi týždňami.

V redakcii denníka Odpady-portal.sk striktne dbáme na to, aby sme boli argumentačne presní a mám za to, že sa nám to celkom dobre darí, čo usudzujem z toho, že vecné výhrady a reakcie na naše texty k nám počas takmer desiatich rokoch existencie denníka prichádzajú úplne výnimočne.

V tomto prípade k tomu s prispením „komunikačnej diery“, žiaľ, nedošlo, preto uvádzame veci na správnu mieru.

Radovan Kazda
šéfredaktor


Príloha: Tri kritériá, na ktoré sme upozornili

V šlánku sme uzpoorňovali na tri výstupy v súhrnných tabuľkách oboch štúdií, ktoré sa výrazne odlišovali vo výsledkoch.

Investičné náklady

Prvou boli investičné náklady na automaty, čo je najväčšia položka pri zakladaní systému.

Tie sú v štúdii IEP (Štúdia 1) vyčíslené na cca. 62 mil. eur:


V analýze spoločnosti EKOS PLUS (Štúdia 2) na 133 mil. eur:


Prevádzkové náklady

Druhou sú prevádzkové náklady.

Štúdia 1 rozdeľuje náklady pre maloobchod a centrálny systém:


Štúdia 2 náklady pre maloobchod, dopravu a zberné centrá:


Stratovosť systému

Tretím výstupom bola predpokladaná profitabilita systému.

Štúdia 1 predpokladá, že rozdiel medzi príjmami systému zálohovania (28,2 mil. eur) a prevádzkovými nákladmi (33,3 mil. eur) bude približne 5 miliónov eur.


Štúdia 2 predpokladá ročnú stratu pri vyššej miere vyzbierateľnosti až do 20 mil. eur. ročne.

Stiahnite si návrh zákona a štúdie

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

  1. ecoas@gtinet.sk18.02.2019 (11:21)
    Porovnávanie týchto dvoch materiálov asi nie je na mieste, čo vyplýva aj s ich názvu aj s ich obsahu. Možno by bolo vhodné dať do pozornosti skutočnosť, že už v roku 2005 sa podrobnejším ekonomickým analýzam zálohovania PET fliaš venovala veľká pozornosť, boli vykonané dve analýzy, jednu vypracovala FAKULTA FINANCIÍ UNIVERZITY MATEJA BELA v Banskej Bystrici pod názvom "EKONOMICKÁ ANALÝZA NÁKLADOV NA ZÁLOHOVANIE JEDNORAZOVÝCH NÁPOJOVÝCH PET OBALOV A ICH 80 % MIERU RECYKLÁCIE V ROKU 2007 (MŽPSR ju malo k dispozícii) a druhú zástupcovia obchodu. Výsledky boli diametrálne odlišné, kedy zástupcovia obchodu prezentovali straty a zástupcovia akademickej pôdy dokonca zisky. Podľa môjho názoru, ak by sa vykonala ďalšia podrobná analýza ekonomických dopadov zavedenia zálohového systému pre obaly (PET flaše -rôzne veľkosti a plechovky) asi by sa dospelo k iným hodnotám. Myslím si však, že envirorezort by mal klásť vyššiu váhu na environmentálne dopady.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Komisia musí predkladať dôkazy, ak koná proti členským štátom, aj pri odpade

Komisia musí predkladať dôkazy, ak koná proti členským štátom, aj pri odpade

Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku C-399/17 zo dňa 14. marca 2019 na príklade odpadov Európskej komisii pripomenul, ako má postupovať v prípade, že proti niektorému členskému štátu iniciuje konanie pre nesplnenie povinnosti.

Ktoré plastové výrobky najviac znečisťujú vodné toky?

Ktoré plastové výrobky najviac znečisťujú vodné toky?

Nová analýza sa pozrela na európske rieky a jazerá. Čo sa týka znečistenia plastmi, v prepočte na kusy obsadili prvú priečku plastové fľaše.

Editoriál. Aj životné prostredie je postfaktuálne

Editoriál. Aj životné prostredie je postfaktuálne

Predvolebnej kampani prezidentských kandidátov na Slovensku sa nedalo celkom vyhnúť a prinútila aj mnohých ľudí, ktorí svet politiky veľmi nesledujú, venovať sa svetu výrokovej logiky a sile argumentov k predkladaným tvrdeniam.