NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Členovia SEWA aj za rok 2018 získali naspäť 20 percent recyklačných poplatkov

Aj v roku 2018 SEWA, a. s., splnila zberové povinnosti za svojich klientov a zároveň im vrátila 20 % zaplatených recyklačných poplatkov.

Členovia SEWA aj za rok 2018 získali naspäť 20 % recyklačných poplatkov

Foto: Fotolia

V roku 2018 SEWA ušetrila viac ako 386 tisíc eur v komoditách elektrozariadenia a batérie, ktoré svojim členom – výrobcom a dovozcom elektrozariadení – vrátila vo fakturácii za 4. kvartál.

Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a. s. hovorí: „Našou prioritou ako servisnej organizácie je splniť stanovené ciele a limity zberu a recyklácie za našich klientov. Som hrdý na to, že okrem stúpajúcich cieľov zberu sa nám podarilo v roku 2018 priniesť aj úsporu pre našich členov vo výške 20 % z celoročných recyklačných poplatkov.“

J. Kozák ďalej dodáva, že základom pre rozumné nakladanie s členskými prostriedkami je stabilná cenová politika, priebežná optimalizácia zbernej siete, efektívne riadenie nákladov, ale aj rastúca členská základňa.

SEWA v roku 2018 financovala zber a recykláciu viac ako 6 263 ton elektroodpadu, 302 ton batérií a akumulátorov a 3 222 ton odpadov z obalov.

Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS), ktorá je zakladajúcim, a zároveň riadiacim orgánom SEWA, a.s., opätovné dosiahnutie úspory finančných prostriedkov vo výške 20 % považuje za významné.

„SEWA sme zakladali v presvedčení, že iba OZV združujúca a riadená samotnými výrobcami je schopná plniť všetky legislatívne limity, a zároveň hospodáriť so zverenými prostriedkami naozaj efektívne. To, že sme členom aj tento rok vrátili pätinu recyklačných poplatkov, je potvrdením tohto strategického rozhodnutia,“ dodáva M. Lelovský.

SEWA, a. s. je z hľadiska počtu členov – výrobcov elektrozariadení – najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) na slovenskom trhu.

V súčasnosti zabezpečuje plnenie legislatívnych povinností súvisiacich prioritne s recykláciou elektroodpadu a batérií, ako aj odpadov z obalov pre 630 členov.


Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

X
X
X
X