Členovia SEWA aj za rok 2018 získali naspäť 20 % recyklačných poplatkov | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Členovia SEWA aj za rok 2018 získali naspäť 20 percent recyklačných poplatkov

Aj v roku 2018 SEWA, a. s., splnila zberové povinnosti za svojich klientov a zároveň im vrátila 20 % zaplatených recyklačných poplatkov.

Členovia SEWA aj za rok 2018 získali naspäť 20 % recyklačných poplatkov

Foto: Fotolia

V roku 2018 SEWA ušetrila viac ako 386 tisíc eur v komoditách elektrozariadenia a batérie, ktoré svojim členom – výrobcom a dovozcom elektrozariadení – vrátila vo fakturácii za 4. kvartál.

Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a. s. hovorí: „Našou prioritou ako servisnej organizácie je splniť stanovené ciele a limity zberu a recyklácie za našich klientov. Som hrdý na to, že okrem stúpajúcich cieľov zberu sa nám podarilo v roku 2018 priniesť aj úsporu pre našich členov vo výške 20 % z celoročných recyklačných poplatkov.“

J. Kozák ďalej dodáva, že základom pre rozumné nakladanie s členskými prostriedkami je stabilná cenová politika, priebežná optimalizácia zbernej siete, efektívne riadenie nákladov, ale aj rastúca členská základňa.

SEWA v roku 2018 financovala zber a recykláciu viac ako 6 263 ton elektroodpadu, 302 ton batérií a akumulátorov a 3 222 ton odpadov z obalov.

Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS), ktorá je zakladajúcim, a zároveň riadiacim orgánom SEWA, a.s., opätovné dosiahnutie úspory finančných prostriedkov vo výške 20 % považuje za významné.

„SEWA sme zakladali v presvedčení, že iba OZV združujúca a riadená samotnými výrobcami je schopná plniť všetky legislatívne limity, a zároveň hospodáriť so zverenými prostriedkami naozaj efektívne. To, že sme členom aj tento rok vrátili pätinu recyklačných poplatkov, je potvrdením tohto strategického rozhodnutia,“ dodáva M. Lelovský.

SEWA, a. s. je z hľadiska počtu členov – výrobcov elektrozariadení – najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) na slovenskom trhu.

V súčasnosti zabezpečuje plnenie legislatívnych povinností súvisiacich prioritne s recykláciou elektroodpadu a batérií, ako aj odpadov z obalov pre 630 členov.


Mohlo by vás zaujímať

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Nevyžiadaná zmena OZV sa môže dotknúť aj tých samospráv, ktoré majú v triedenom zbere dobré výsledky.

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.