Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Až tretina kontrol povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov zistila porušenia

Zodpovední výrobcovia platia za odpady výrobkov iných výrobcov a sú de facto diskriminovaní. Častým problémom sú však aj neplnenia povinností zo strany obcí, nedostačujúca evidencia či nesprávne vyplnenie tlačív.

Jarmila Ďurďovičová

Jarmila Ďurďovičová / Foto: Odpady-portal.sk

Jarmila Ďurďovičová, riaditeľka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva, na konferencii Odpadové hospodárstvo 2019 pripomenula, s akými najčastejšími porušeniami sa inšpekcia stretáva. Konferenciu usporiadala spoločnosť Poradca podnikateľa.

SIŽP vykoná približne 2800 kontrol za rok, pričom viac ako tretina z nich preukáže zistenia najrozličnejších porušení.

Inšpekcia vydá ročne približne 600 rozhodnutí o pokute a uloží približne 190 opatrení na nápravu. Ročná výška pokút dosahuje sumu približne 1,2 milióna eur.

V poslednej dobe podáva SIŽP aj oznámenia o podozrení z páchania trestného činu na policajný zbor, pričom ročne ide o 40 až 60 oznámení. Najviac oznámení je práve na úsekoch ochrany prírody a odpadového hospodárstva.

„Minulý rok len na úseku odpadového hospodárstva sme prijali 353 podnetov na prešetrenie,“ konštatuje Ďurďovičová.

Polovica podnetov prichádza od občanov

Hlavná inšpektorka útvaru kontroly odpadového hospodárstva zároveň pripomína, že paragraf 14 v zákone o odpadoch je najzákladnejší z pohľadu nakladania s odpadom, keďže sa týka každého jedného držiteľa a vyžaduje ohlásenie všetkých potrebných informácií.

Najmarkantnejší počet kontrol je podľa Ďurďovičovej vždy pri pôvodcoch odpadoch. Ďalšou veľkou skupinou sú aj obce.

„Tu ročne vykonáme plus-mínus 400 kontrol, z toho minimálne 50 % vždy vykonáme na základe podnetov, pretože občania sú veľmi všímaví, oznamujú nám aktívnosť, predovšetkým neaktívnosť obce,“ dodáva.

Ide predovšetkým o odpad z obalov a neobalových výrobkov, kedy sú občania nespokojní s nastavenými systémami a štandardmi zberu.

V tomto prípade je podľa Ďurďovičovej veľmi dôležitá rola obce. Všetko závisí od toho, či si dokáže s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov vyjednať také podmienky, aby boli garantované zbery všetkých triedených zložiek.

Zodpovední výrobcovia sú diskriminovaní

Pomerne početné sú aj kontroly rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V tomto prípade približne až 33 percent kontrol zistilo porušenie.

Problém je, že mnohí výrobcovia nie sú zaregistrovaní v systéme, čiže neodvádzajú platby za výrobky, ktoré uvádzajú na trh.

„Tým pádom tí výrobcovia, ktorí sú zodpovední, sú v systéme, platia za odpady výrobkov iných výrobcov a doplácajú na to a de facto sú diskriminovaní,“ vysvetľuje.

A aké sú najčastejšie porušenia? Ide hlavne o konanie bez oprávnenia, nezabezpečenie odpadu pred znehodnotením či nežiaducim únikom, nesúlad medzi evidenciou, ale aj ohlasovaním vzniknutého množstva odpadu.

„Veľmi často sa nám stáva, že subjekty nám nepredkladajú požadovanú dokumentáciu. Tu upozorním, že to je jeden z najvážnejších deliktov,“ pripomína Ďurďovičová.

Častý je aj nezákonný cezhraničný pohyb

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

V časti Nórska sa rozhodli hádzať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

V časti Nórska sa rozhodli hádzať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

Región stavil na plne automatizovanú triedičku zmesového odpadu so zariadeniami na spracovanie plastov a triedenie papiera, ako aj na zrušenie triedeného zberu plastov. Výsledky prekvapujú.

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohované PET fľaše a plechovky majú smerovať naspäť do obchodov. Ministerstvo tvrdí, že adekvátne tomu treba znížiť nároky na poskytovaný objem nádob pre plast a kovy.

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Ministerstvo životného prostredia chce tiež nastaviť nové pravidlá pre kompostárne a zaviesť triedený zber textilu.