Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka: Snem Združenia organizácií verejných prác SR

Snem s prezentáciou vystavovateľov sa uskutoční v dňoch 22. – 24. mája 2019 v Novom Smokovci.

Pozvánka: Snem Združenia organizácií verejných prác SR

Foto: Odpady-portal.sk

Celoslovenský snem, ktorý sa bude konať pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja.

„Veríme, že strávite príjemné chvíle v spoločnosti kolegov a priateľov z oblasti komunálnych služieb a radi využijete túto príležitosť stretnúť sa so zástupcami samosprávy ako aj s vystavovateľmi a výrobcami produktov pre výkon verejno-prospešných služieb pre mestá a obce,“ uviedla Kristína Priesterová zo Združenia organizácií verejných prác.

Podujatie bude pre účastníkov príležitosťou k nadviazaniu nových kontaktov a priateľstiev, a že radi prídete aj na naše ďalšie spoločné akcie.

Spestrením spoločenského večera bude aj tombola, s reklamnými predmetmi vystavujúcich spoločností, alebo prezentami charakterizujúcimi členské organizácie alebo zriaďovateľské obce a mestá.

Účastníci, ktorí uznajú za vhodné prezentovať sa i takouto formou, môžu odovzdať „ceny do tomboly“ pri prezentácii.


Program celoslovenského snemu ZOVP SR

Streda 22. 05. 2019

 • 15:00 - 17:00 registrácia účastníkov snemu
 • 17:00 - 19:00 „diskusné fórum“ na témy: „poplatky za uloženie odpadov, chodníkový zákon“ (len pre členov ZOVP SR poskytujúcich služby pre obce a mestá (TS, VPS))
 • 19:00 - 20:00 spoločná večera účastníkov diskusného fóra
 • 20:00 výmena skúseností medzi účastníkmi snemu

Štvrtok 23. 05. 2019

 • 9.30 -10:00 registrácia účastníkov snemu
 • 10:00 -10:15 slávnostné zahájenie snemu, privítanie hostí a príhovor hostí
 • 10:15 - 10:30 prezentácia generálneho partnera
 • 10:30 - 10:45 podpísanie memoranda o spolupráci part. združení
 • 10:45 - 13:00 celoslovenský snem ZOVP SR (vstup len pre členov ZOVP SR)
 • 13:00 - 14:00 obed
 • 14:00 - 15:30 prezentácia vystavovateľov v kongresovej sále
 • 15:30 - 16:30 organizovaná prehliadka komunálnej techniky na vonkajšej ploche
 • 16:30 -18:00 individuálna prehliadka vonkajšej výstavy
 • 19:00 - 02:00 spoločenský večer

Piatok 24. 05. 2019

 • 9:00 - 14:00 rokovania s obchodnými partnermi, výmena skúseností

Termín a miesto konania

 • 22. – 24. 05. 2019, hotel Atrium, Nový Smokovec

Prihláška

Pre prihlásenie sa na celoslovenský snem použite elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na stránke http://www.zovp.sk/akcia.asp.

 • Termín uzávierky prihlášok s garanciou ubytovania: 30. 04. 2019
 • Termín uzávierky prihlášok bez garancie ubytovania: 14.05.2019

Kontakt na ubytovanie: Atrium Hotel Nový Smokovec 42 Vysoké Tatry Rezervácia ubytovania: e-mail: rezervacie@atriumhotel.sk tel: 18 333, www.atriumhotel.sk

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne! Stravovanie pre dvoch zástupcov členskej organizácie je hradené z rozpočtu ZOVP SR.

Stiahnite si organizačné pokyny tu (pdf). 


Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo životného prostredia uviedlo spoločnosť SEWA ako príklad dobrej ekologickej praxe

Ministerstvo životného prostredia uviedlo spoločnosť SEWA ako príklad dobrej ekologickej praxe

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v publikácii Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja zaradili medzi ukážkové príklady z praxe aj spoločnosť SEWA vďaka jej sekundárnym aktivitám a projektom súvisiacim s ekologickou likvidáciou elektroodpadu.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2019

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2019

Tradičná česko-slovenská konferencia odborníkov venujúcich sa ochrane životného prostredia sa tento rok bude konať na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach v Kursalone.

MOL vstupuje do sektoru kompaundácie recyklovaných plastov

MOL vstupuje do sektoru kompaundácie recyklovaných plastov

Akvizícia je v súlade s cieľom Stratégie 2030 Skupiny MOL rozšíriť petrochemické portfólio produktov s vyššou pridanou hodnotou.