SEWA je príkladom dobrej ekologickej praxe | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Ministerstvo životného prostredia uviedlo spoločnosť SEWA ako príklad dobrej ekologickej praxe

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v publikácii Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja zaradili medzi ukážkové príklady z praxe aj spoločnosť SEWA vďaka jej sekundárnym aktivitám a projektom súvisiacim s ekologickou likvidáciou elektroodpadu.

SEWA príkladom dobrej praxe

Foto: Mgr. Šárová, Daphne

Ako v publikácii uvádzajú, SEWA vhodne využila svoj potenciál a zamerala sa aj na širokú verejnosť, nielen na svojich zmluvných klientov.

Spoločnosť SEWA zadarmo zbiera elektroodpad a batérie aj prostredníctvom projektov určených pre deti a žiakov. Najstarším z nich je projekt Vymeňte elektro za lopty!, v rámci ktorého sa 424 školám v priebehu rokov 2014 až 2018 podarilo vyzbierať 267 ton elektroodpadu. Za vyzbierané množstvá sú školy odmenené športovými potrebami, ktoré môžu využívať v rámci školských športových aktivít.

Eko-výchovný projekt ElektroOdpad–Dopad už druhý školský rok v rámci rovesníckeho vzdelávania vysvetľuje žiakom životný cyklus elektrospotrebičov, od ich výroby až po ekologické spracovanie. Do projektu sa od septembra 2017 zapojilo 22 základných a stredných škôl, ktoré do konca marca 2019 vyzbierali spolu takmer 20 ton elektroodpadu.

Najmenším deťom– škôlkarom v Bratislavskom a Trnavskom kraji je určený mimoriadne obľúbený eko-výchovný projekt Zbierame použité batérie so Šmudlom, do ktorého sa od jeho začiatku v marci 2017 až do súčasnosti zapojilo 200 materských škôl. Takmer 18 tisíc detí vyzbieralo spolu viac ako 13 ton použitých batérií. Deti v úlohách lesných zvieratiek riešia spolu so Šmudlom záhadu znečistenej vody v susednom lese. Spoločne sa hravou formou naučia nielen ako správne nakladať so všetkými druhmi odpadu (papier, plasty, sklo), ale dozvedia sa, z čoho sa skladajú batérie požívané aj v hračkách, a prečo sa nemôžu vyhadzovať do obyčajného smetného koša.

E-Deratizácia je program pre firmy a inštitúcie, v ktorom SEWA zabezpečuje bezplatný zber elektroodpadu a použitých batérií zo súkromných, štátnych i verejných inštitúcií po celom Slovensku. V roku 2018 v rámci programu 543 firiem z celého Slovenska vyzbieralo takmer 729 ton elektroodpadu

Až 911 Zelených certifikátov, potvrdzujúcich aktívny postoj firmy k ochrane životného prostredia, zaslala SEWA inštitúciám, firmám a školám, ktoré jej v roku 2018 odovzdali elektroodpad a použité batérie na ekologické spracovanie.

Aj vďaka týmto aktivitám SEWA vzdeláva a podporuje správne návyky pri nakladaní s odpadmi na Slovensku.

Slovensko-anglická publikácia Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja, ktorej cieľom je informovať o podstate a význame prechodu na obehové hospodárstvo, jeho ekonomických, environmentálnych a sociálnych dopadoch i prínosoch, ako aj medzinárodných východísk a situácii na Slovensku, obsahuje trendy, rozhovory a príklady z praxe zamerané na výrobu a spotrebu, odpadové hospodárstvo, druhotné suroviny, inovácie i konkurencieschopnosť.

Najväčší priestor je venovaný práve dobrým príkladom z praxe, ktoré slúžia ako vhodný zdroj inšpirácie pre všetky organizácie zaoberajúce sa otázkami obehového hospodárstva.

Dôležitosť tohto smerovania si uvedomuje aj minister životného prostredia László Sólymos: „Otázka prechodu na zelené a obehové hospodárstvo je však komplexnou problematikou presahujúcou kompetencie nášho rezortu, a preto je kľúčom k úspechu intenzívne zapojenie všetkých relevantných rezortov a kľúčových skupín spoločnosti vrátane verejnosti,“ uviedol v publikácii.

Značky
SEWA

Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v júni 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Program konferencie ODPADY 2023 (aktualizovaný)

Program konferencie ODPADY 2023 (aktualizovaný)

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 11. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v júni v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Ako správne vytriediť obaly z mlieka? Materiály sa rôznia

Ako správne vytriediť obaly z mlieka? Materiály sa rôznia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripomína OZV ENVI - PAK dôležitosť správneho triedenia obalov, do ktorých je mlieko balené. Ako teda správne triediť obaly od mlieka?