SEWA je príkladom dobrej ekologickej praxe | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Ministerstvo životného prostredia uviedlo spoločnosť SEWA ako príklad dobrej ekologickej praxe

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v publikácii Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja zaradili medzi ukážkové príklady z praxe aj spoločnosť SEWA vďaka jej sekundárnym aktivitám a projektom súvisiacim s ekologickou likvidáciou elektroodpadu.

SEWA príkladom dobrej praxe

Foto: Mgr. Šárová, Daphne

Ako v publikácii uvádzajú, SEWA vhodne využila svoj potenciál a zamerala sa aj na širokú verejnosť, nielen na svojich zmluvných klientov.

Spoločnosť SEWA zadarmo zbiera elektroodpad a batérie aj prostredníctvom projektov určených pre deti a žiakov. Najstarším z nich je projekt Vymeňte elektro za lopty!, v rámci ktorého sa 424 školám v priebehu rokov 2014 až 2018 podarilo vyzbierať 267 ton elektroodpadu. Za vyzbierané množstvá sú školy odmenené športovými potrebami, ktoré môžu využívať v rámci školských športových aktivít.

Eko-výchovný projekt ElektroOdpad–Dopad už druhý školský rok v rámci rovesníckeho vzdelávania vysvetľuje žiakom životný cyklus elektrospotrebičov, od ich výroby až po ekologické spracovanie. Do projektu sa od septembra 2017 zapojilo 22 základných a stredných škôl, ktoré do konca marca 2019 vyzbierali spolu takmer 20 ton elektroodpadu.

Najmenším deťom– škôlkarom v Bratislavskom a Trnavskom kraji je určený mimoriadne obľúbený eko-výchovný projekt Zbierame použité batérie so Šmudlom, do ktorého sa od jeho začiatku v marci 2017 až do súčasnosti zapojilo 200 materských škôl. Takmer 18 tisíc detí vyzbieralo spolu viac ako 13 ton použitých batérií. Deti v úlohách lesných zvieratiek riešia spolu so Šmudlom záhadu znečistenej vody v susednom lese. Spoločne sa hravou formou naučia nielen ako správne nakladať so všetkými druhmi odpadu (papier, plasty, sklo), ale dozvedia sa, z čoho sa skladajú batérie požívané aj v hračkách, a prečo sa nemôžu vyhadzovať do obyčajného smetného koša.

E-Deratizácia je program pre firmy a inštitúcie, v ktorom SEWA zabezpečuje bezplatný zber elektroodpadu a použitých batérií zo súkromných, štátnych i verejných inštitúcií po celom Slovensku. V roku 2018 v rámci programu 543 firiem z celého Slovenska vyzbieralo takmer 729 ton elektroodpadu

Až 911 Zelených certifikátov, potvrdzujúcich aktívny postoj firmy k ochrane životného prostredia, zaslala SEWA inštitúciám, firmám a školám, ktoré jej v roku 2018 odovzdali elektroodpad a použité batérie na ekologické spracovanie.

Aj vďaka týmto aktivitám SEWA vzdeláva a podporuje správne návyky pri nakladaní s odpadmi na Slovensku.

Slovensko-anglická publikácia Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja, ktorej cieľom je informovať o podstate a význame prechodu na obehové hospodárstvo, jeho ekonomických, environmentálnych a sociálnych dopadoch i prínosoch, ako aj medzinárodných východísk a situácii na Slovensku, obsahuje trendy, rozhovory a príklady z praxe zamerané na výrobu a spotrebu, odpadové hospodárstvo, druhotné suroviny, inovácie i konkurencieschopnosť.

Najväčší priestor je venovaný práve dobrým príkladom z praxe, ktoré slúžia ako vhodný zdroj inšpirácie pre všetky organizácie zaoberajúce sa otázkami obehového hospodárstva.

Dôležitosť tohto smerovania si uvedomuje aj minister životného prostredia László Sólymos: „Otázka prechodu na zelené a obehové hospodárstvo je však komplexnou problematikou presahujúcou kompetencie nášho rezortu, a preto je kľúčom k úspechu intenzívne zapojenie všetkých relevantných rezortov a kľúčových skupín spoločnosti vrátane verejnosti,“ uviedol v publikácii.

Značky
SEWA

Mohlo by vás zaujímať

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Dopyt po odpadovom polystyréne stále rastie, kontaktujú nás zahraničné aj slovenské firmy, hovorí predstaviteľka INCIEN.

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 6. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční na začiatku decembra v Bratislave.

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Recyklačné poplatky budú po novom reflektovať mieru recyklovateľnosti jednotlivých druhov obalov, vysvetľuje v rozhovore Ján Makovník, konateľ konzultačnej spoločnosti RecycleMe.