Názor. Rozšírená zodpovednosť výrobcov elektrozariadení: Komu by jej zúženie pomohlo a kto naopak tlieska predčasne? | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Názor. Rozšírená zodpovednosť výrobcov elektrozariadení: Komu by jej zúženie pomohlo a kto naopak tlieska predčasne?

Predstavme si otca, ktorý má 4 synov a paletu tehál, ktoré je treba vyložiť. Ak sa všetci synovia zapoja do vykladania, tak každý syn teda odnesie 1/4 tehál. Ak ale otec povie jednému zo synov, že on to robiť nemusí, tak každý zo zostávajúcich bratov bude musieť odniesť viac tehál, 1/3 zo všetkých, i keď paleta tehál zostane rovnaká.

HVAC

Foto: Fotolia

Tak je to aj s nekoncepčnou snahou o vyňatie niektorých elektrozariadení spod rozšírenej zodpovednosti. Diskriminuje tým ostatných výrobcov elektrozariadení, ktorým naviac zvyšuje náklady na recykláciu. Ako je to možné?

Náklady výrobcu na recykláciu ovplyvňuje jeho kvantitatívna povinnosť zabezpečiť zber a recykláciu určitého množstva elektroodpadu.

Táto kvantitatívna povinnosť je legislatívne vyjadrená v dvoch ukazovateľoch tzv. „cieľ zberu“ a „zberový podiel“. Oba musí výrobca elektrozariadení plniť.

Výpočet cieľa zberu pre každého výrobcu je jednoduchý. Priemerné množstvo elektrozariadení, ktoré uviedol na trh v predchádzajúcom období je vynásobené percentom stanoveným legislatívou.

Zjednodušene, ak výrobca uviedol 100 ton elektrozariadení a cieľ zberu je 55 %, tak jeho cieľ zberu je 55 ton.

Už zo samotného výpočtu je zrejmé, že na výšku cieľa zberu nemá vplyv trh, množstvo vzniknutého odpadu, iní výrobcovia, ale len vlastné objemy, ktoré konkrétny výrobca umiestňuje na trh.

Diametrálne odlišná situácia je pri tzv. „zberovom podiele“. Tu do výpočtu nevstupujú iba objemy elektrozariadení, ktoré daný výrobca uviedol na trh (v danej kategórii elektrozariadení), ale aj objemy ostatných výrobcov (v danej kategórii), ktoré uviedli na trh a tiež objem odpadu, ktorý vznikne (v danej kategórii).

Ak výrobca uviedol na trh 100 ton elektrozariadení, jeho konkurenti 900 ton, tak trhový podiel výrobcu je 10 %. A ak elektroodpadu vzniklo 500 ton a o 10 % z neho sa má postarať daný výrobca, tak jeho výsledná povinnosť je 50 ton elektroodpadu.

Čiže jeho skutočnú povinnosť a teda náklady na recykláciu, ovplyvňujú nielen jeho vlastné množstvá, ktoré uviedol na trh, ale najmä množstvá celého trhu a množstvo vzniknutého odpadu.

Konkrétne, ak nesystematicky vyjmeme spod rozšírenej zodpovednosti časť tepelných čerpadiel a klimatizačných zariadení, ktoré patria do kategórie 1 – zariadenia na tepelnú výmenu, tak ostatným výrobcom uvádzajúcim elektrozariadenia v tejto kategórii vzrastie trhový podiel, ktorým sa budú musieť podieľať na financovaní recyklácie vzniknutého množstva elektroodpadu v danej kategórii.

Čiže o paletu tehál sa nepostarajú 4 synovia, ale iba 3 a každý z nich tak bude musieť odniesť viac tehál.

To, že takémuto opatreniu tlieska úzka skupinka výrobcov, ktorých by sa takáto výnimka týkala, je pochopiteľné. Ušetria.

Už menej pochopiteľné je, že medzi tlieskajúcimi sa nájdu aj iní výrobcovia elektrozariadení spadajúcich do tejto kategórie. Oni si to totiž zafinancujú, teda “odnesú“.

Ing. Jozef Kozák
Výkonný riaditeľ SEWA, a.s.

Poznámky:

Zo samotného výpočtu zberového podielu vyplýva, že narastá, pokiaľ narastá buď trhový podiel daného výrobcu, alebo množstvo elektroodpadu. V texte som kvôli zjednodušeniu pracoval s rovnakým, nemeniacim sa množstvom. V praxi pritom v elektroodpade zo zaradení na tepelnú výmenu je a bude aj odpad z časti vyňatých tepelných čerpadiel a klimatizačných zariadení.

Obdobná situácia by platila pri vyňatí tých kotlov (plyn, biomasa..), ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd.

Ostatným výrobcom v danej kategórii (kat. 4 – veľké zariadenia) by vzrástol ich trhový podiel, ktorým sa budú musieť podieľať na financovaní recyklácie elektroodpadu v kategórii 4.


Pozn. red.: Článok je názorovým príspevkom zaslaným redakcii. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk.Diskusia (5)

 1. info@envidom.sk15.05.2019 (09:36)
  Uvedený príklad a argumentácia je zavádzajúca. 1) V prípade elektrozariadení zodpovedá výrobca len za: i) výrobky, ktoré sám uviedol na trh, tzv. nový odpad vo výške 100%, ii) výrobky podobného charakteru a určenia, uvedené na trh pred r. 2005, tzv. historický odpad, na ktorých recyklácii sa výrobca má podieľať vo výške svojho trhového podielu. Na "vyňaté" zariadenia sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcu ani podľa písm. i) a ani ii) a teda logicky, to iných výrobcov, najmä nie iných kategórií, žiadnym spôsobom neohrozuje. Na "vyňaté" zariadenia sa vzťahuje zodpovednosť ich držiteľa v súlade so zákonom o odpadoch (čo má svoje racionálne dôvody). 2) Väčšina "vyňatých zariadení " je v zozname už od r. 2005. Ak by bola argumentácia v článku vyššie pravdivá , dávno by sa to negatívne prejavilo. A najmä v organizácii, ktorá daných výrobcov zastupuje v rozhodujúcej miere, ako sme napríklad my. 3) Ďaleko väčším a reálnym problémom je spravodlivé financovanie historického elektroodpadu z domácností, ktorý aj tvorí podstatnú časť komunálneho odpadu, ako sú napr. chladničky, televízory... Na to sa ten príklad s paletami hodí ďaleko, ďaleko viac. Peter Valent, ENVIDOM
 2. kozak@sewa.sk15.05.2019 (16:37)
  Označiť niečo za zavádzajúce a odôvodniť to nesúvisiacimi argumentami je také "korektné". Článok pojednáva o zberovom podiele a na jeho vypocet podiel historického či nového odpadu nemá vplyv. Čím skôr si výrobcovia chladničiek uvedomia, že na nesystémové výnimky sami doplácajú, tým efektívnejšie môžu plniť svoje povinnosti.jozef kozak
 3. info@envidom.sk16.05.2019 (16:48)
  Korektne je podavat informacie presne a podlozene. 1) Zberovy podiel (§35 ods.2 ) sa praveze tyka historickeho odpadu. 2) Do trhoveho podielu elektrozariadeni sa, logicky, nezapocitavaju zariadenia, ktore sa za elektrozariadenia nepovazuju (su vynate) a teda nemaju na vyrobcov inych elektrozariadeni z hladiska povinnosti zberu ziadny dopad. 3) Vyrobcovia chladniciek nie su povinni finacovat odpad z vynatych zariadeni, ani inych kategorii elektroodpadu, cize nijako na to nedoplacaju 4) RZV je najma o ucelnej a zmysluplnej ochrane ZP , az potom o efektivite odkaz na zákon 79/2015 § 35 Nakladanie s elektroodpadom z domácností (1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností [§ 34 ods. 1 písm. e) prvý bod], ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005. (2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý určí koordinačné centrum podľa § 31 ods. 13 pre každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe ohlásení podľa § 27 ods. 4 písm. h). Peter Valent/ ENVIDOM
 4. kozak@sewa.sk21.05.2019 (11:09)
  Informácie nie sú presné a podložené vynechaním (z akéhokoľvek dôvodu) základnej definície zberového podielu uvedenej explicitne v § 32 ods. 29, na základe ktorej sa zberový podiel vypočítava. O tomto pojednáva celý článok. (29) Zberový podiel výrobcu elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti pre príslušný kalendárny rok je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu z domácností v Slovenskej republike pochádzajúceho z elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti za predchádzajúci kalendárny rok.
 5. info@envidom.sk28.05.2019 (20:02)
  Vyňaté zariadenia sú vyňaté aj z výpočtu trhového podielu (čiže je to 0), aj zo zberu - (čiže tiež je to 0). Potom zberový podiel = 0 (trh podiel) x 0 (zber) . Toto nie je zložitá matematika, či? Peter Valent

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 04-06/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 04-06/2023

Čo obsahuje druhé tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Nepohneme sa bez zmeny zákona, recyklačné poplatky treba aj na textil (ROZHOVOR)

Nepohneme sa bez zmeny zákona, recyklačné poplatky treba aj na textil (ROZHOVOR)

Rozšírená zodpovednosť výrobcov by pri šatstve a textile nemala končiť zberom a triedením. Kľúčové bude podporiť spotrebu recyklátov, hovorí Miroslav Futrikanič.

Dovážajú sa státisíce ton odpadu. Väčšina prichádza na Slovensko z dvoch krajín

Dovážajú sa státisíce ton odpadu. Väčšina prichádza na Slovensko z dvoch krajín

Pozreli sme sa na dáta o cezhraničnej preprave odpadov (+GRAFY +MAPA).