Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Plnenie zákona o odpadoch bez starostí: staňte sa členom SEWA

Od januára 2016, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.), bol niekoľkokrát novelizovaný, čo priamo vplýva na podnikateľské prostredie, špeciálne na výrobcov a dovozcov elektrozariadení.

Plnenie zákona o odpadoch bez starostí: staňte sa členom SEWA

Zákon o odpadoch zásadne zmenil ohlasovacie a evidenčné povinnosti. Jeho novelizácie zvýšili ciele zberu a limity recyklácie, ako aj zaviedli nové, resp. upravili pôvodné povinnosti pre výrobcov. Jednou z posledných významných úprav je napríklad nová kategorizácia elektrozariadení.

Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA sa snaží o to, aby zmeny čo v najmenšej miere komplikovali život jej členom, a preto mnohé z týchto nových povinností rieši za nich. Tí tak naplnenie zákona nemusia zabezpečovať vo vlastnej réžii, ale môžu sa naplno venovať svojmu biznisu.

Svedčí o tom aj fakt, že SEWA má stabilnú členskú základňu s viac ako 630 výrobcami a dovozcami elektrozariadení. Podstatná je tiež 15-ročná skúsenosť s komplikovaným trhom, férové recyklačné poplatky a prístup k medzinárodnému know-how, keďže SEWA je členom medzinárodnej organizácie European Recycling Platform (ERP).

To znamená, že vie ponúknuť plnenie zákonných povinností výrobcov pre elektro, obaly a batérie naprieč Európou. Výrobcovia uvádzajúci elektro, obaly alebo batérie na trhy viacerých krajín môžu plniť svoje povinnosti prostredníctvom balíčka riešení EuropePlus, ktorý harmonizovaným spôsobom zjednodušuje registračné a zberové povinnosti vo viacerých krajinách. ERP poskytuje riešenia pre výrobcov v 32 krajinách.

Zákon o odpadoch a povinnosti pre podnikateľské subjekty

Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení sa okrem rôznych administratívnych povinností musia postarať o svoje výrobky na konci životnosti. Predajcovia elektra majú povinnosť prevziať v predajni staré elektrozariadenie pri kúpe nového a firmy, školy a inštitúcie sa zasa potrebujú zbaviť starých elektrozariadení.

SEWA sa stará o všetky tieto skupiny podnikateľských subjektov. Za výrobcov a dovozcov plní všetky povinnosti voči zákonu o odpadoch a od predajcov, firiem, škôl, inštitúcií a z obcí odváža použité elektrozariadenia a zabezpečuje ich recykláciu.

Spoľahnite sa na skúseného partnera

Elektrospotrebiče sú pri uvádzaní na trh zabalené v obaloch a súčasťou mnohých z nich je aj batéria. Za tieto komodity z hľadiska zákona o odpadoch zodpovedá dovozca alebo distribútor, ktorý ich uviedol na trh.

SEWA týmto dovozcom a predajcom elektrozariadení vyrieši ich odpadové povinnosti, a to nielen zber a recykláciu elektrozariadení, ale aj obalov a použitých batérií – všetko pod jednou strechou, čo je výrazná administratívno-finančná úspora. Samozrejmosťou je sledovanie odpadovej legislatívy a poskytovanie informačno-vzdelávacieho servisu klientom i verejnosti.

Ak by si výrobca elektrozariadení chcel povinnosti zabezpečovať sám, bolo by to pre neho finančne i časovo nevýhodné, v mnohých prípadoch až likvidačné. Za uplynulý rok SEWA dokázala ušetriť viac ako 386 tisíc eur v komoditách elektrozariadenia a batérie a svojim členom tak vďaka tomu mohla rovnako ako v predchádzajúcom roku vrátiť 20 % recyklačných poplatkov.

Vedeli ste, že...

... ak ste firma alebo inštitúcia, vyradený elektroodpad môžete kedykoľvek nahlásiť na odvoz v rámci projektu SEWA e-Deratizácia? Staré elektro vám do 7 dní od nahlásenia cez webstránku bezplatne odvezú priamo z vašich priestorov, a zároveň dostanete všetky potrebné potvrdenia a doklady o ekologickej likvidácii, ktorá je v súlade so zákonom, vrátane Zeleného certifikátu, potvrdzujúceho aktívny prístup spoločnosti k ochrane životného prostredia.

Znenie Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. si môžete prezrieť tu

Zdroj: SEWA

Spoločnosť SEWA je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Ekologické Vianoce: Ako stráviť sviatky tak, aby ste zanechali čo najmenšiu stopu

Ekologické Vianoce: Ako stráviť sviatky tak, aby ste zanechali čo najmenšiu stopu

Chceli by ste ušetriť financie a sviatkovať s pokojným vedomím toho, že ste niečo urobili aj pre životné prostredie? Prinášame vám zopár skvelých tipov, ako to dosiahnuť.

Recyklujte žrútov energie a usporte

Recyklujte žrútov energie a usporte

Usporte peniaze recyklovaním starých spotrebičov. Chladnička, práčka, alebo televízor sú najväčšími žrútmi elektrickej energie v domácnosti. Ich včasnou výmenou za novšie dokážete usporiť nemalý obnos z vášho rozpočtu a príroda vám naviac poďakuje za ich recykláciu. Starým spotrebičom tak dáte novú šancu.

Ako odstaviť medveďov od vyberania odpadu z kontajnerov?

Ako odstaviť medveďov od vyberania odpadu z kontajnerov?

Dôkladné zabezpečenie odpadových nádob voči vniknutiu medveďov je jediným riešením.