Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Vyrieši sa problém s definíciou úpravy odpadu? Ministerstvo na otázky nereaguje

Schválenie novely zákona o odpadoch sa presúva až na novembrové zasadnutie parlamentu.

Vyrieši sa problém s definíciou úpravy odpadu? Ministerstvo na otázky nereaguje

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Vládny návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa po prvom čítaní v septembri presúva na ďalšie rokovanie až v novembri. Pre Odpady-portal.sk to potvrdil zdroj z NR SR. Dôvodom má byť potreba ministerstva získať viac času na vyhodnotenie ďalších pripomienok.

Jednu z výhrad vzniesli aj prevádzkovatelia skládok odpadov z veľkých spoločností pôsobiacich v odpadovom hospodárstve. Tí už v septembri vyjadrili nespokojnosť s pripravovanou novelou zákona o odpadoch. Majú pripomienky k opatreniu, ktoré zakazuje skládkovať odpad, ktorý neprešiel úpravou, okrem inertného odpadu a odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia (§ 13 e9).

Prevádzkovatelia v pripomienkovom procese požadovali upresniť, čo sa považuje za úpravu odpadu. Navrhli doplniť do zákona alebo do vyhlášky č. 382/2018 z.z. príklady úpravy odpadov pred ich zneškodnením skládkovaním. Z kontextu ich správy vyplýva, že MŽP SR túto pripomienku neakceptovalo (výsledok pripomienkového konania nie je zverejnený).

K objasneniu úpravy skládky by mohlo pomôcť napríklad usmernenie zo strany ministerstva životného prostredia, ktorým by rezort upresnil, čo sa bude považovať za úpravu odpadov pred skládkovaním.

Ministerstvo však na otázku, či takého usmernenie pripravuje, na otázku denník Odpady-portal.sk nereagovalo.

Prevádzkovatelia tiež namietali, že v prípade, ak bude novela zákona prijatá v súčasnom znení, nebudú schopné po 1.1.2021 odpad na svoje prevádzky prijímať. Navrhli posunúť účinnosť na 1.1.2022, teda tak, aby pôvodcovia, držitelia odpadov alebo prevádzkovatelia skládok mali aspoň minimálny časový priestor uskutočniť požadované opatrenia, aby nimi produkovaný odpad prešiel úpravou.

Envirorezort nereagoval ani na otázku, či sa neobáva, že prevádzkovatelia nestihnú pripraviť prevádzky v takom krátkom termíne.


Mohlo by vás zaujímať

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

Iniciatíva vyvolala vlnu kritiky zo strany viacerých európskych organizácií.

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Úrady by pri zelených verejných obstarávaniach mali zohľadňovať nielen cenu, ale aj environmentálne dopady obstarávaných tovarov a služieb.

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Na rozšírenú skládku majú aj naďalej smerovať nie nebezpečné komunálne a priemyselné odpady.