Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Vyrieši sa problém s definíciou úpravy odpadu? Ministerstvo na otázky nereaguje

Schválenie novely zákona o odpadoch sa presúva až na novembrové zasadnutie parlamentu.

Vyrieši sa problém s definíciou úpravy odpadu? Ministerstvo na otázky nereaguje

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Vládny návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa po prvom čítaní v septembri presúva na ďalšie rokovanie až v novembri. Pre Odpady-portal.sk to potvrdil zdroj z NR SR. Dôvodom má byť potreba ministerstva získať viac času na vyhodnotenie ďalších pripomienok.

Jednu z výhrad vzniesli aj prevádzkovatelia skládok odpadov z veľkých spoločností pôsobiacich v odpadovom hospodárstve. Tí už v septembri vyjadrili nespokojnosť s pripravovanou novelou zákona o odpadoch. Majú pripomienky k opatreniu, ktoré zakazuje skládkovať odpad, ktorý neprešiel úpravou, okrem inertného odpadu a odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia (§ 13 e9).

Prevádzkovatelia v pripomienkovom procese požadovali upresniť, čo sa považuje za úpravu odpadu. Navrhli doplniť do zákona alebo do vyhlášky č. 382/2018 z.z. príklady úpravy odpadov pred ich zneškodnením skládkovaním. Z kontextu ich správy vyplýva, že MŽP SR túto pripomienku neakceptovalo (výsledok pripomienkového konania nie je zverejnený).

K objasneniu úpravy skládky by mohlo pomôcť napríklad usmernenie zo strany ministerstva životného prostredia, ktorým by rezort upresnil, čo sa bude považovať za úpravu odpadov pred skládkovaním.

Ministerstvo však na otázku, či takého usmernenie pripravuje, na otázku denník Odpady-portal.sk nereagovalo.

Prevádzkovatelia tiež namietali, že v prípade, ak bude novela zákona prijatá v súčasnom znení, nebudú schopné po 1.1.2021 odpad na svoje prevádzky prijímať. Navrhli posunúť účinnosť na 1.1.2022, teda tak, aby pôvodcovia, držitelia odpadov alebo prevádzkovatelia skládok mali aspoň minimálny časový priestor uskutočniť požadované opatrenia, aby nimi produkovaný odpad prešiel úpravou.

Envirorezort nereagoval ani na otázku, či sa neobáva, že prevádzkovatelia nestihnú pripraviť prevádzky v takom krátkom termíne.


Mohlo by vás zaujímať

Ako sa obci Trnavá Hora podarilo zvýšiť mieru triedenia odpadu na 54 %

Ako sa obci Trnavá Hora podarilo zvýšiť mieru triedenia odpadu na 54 %

Rozľahlá stredoslovenská obec nemá najlepšie predpoklady pre triedenie. Starosta Pavel Kravec poodhalil tajomstvo úspešnej cesty za znižovaním zmesového odpadu.

Zákazníci Tesca vytvorili rekord, ľuďom v núdzi darovali potraviny za 260-tisíc eur

Zákazníci Tesca vytvorili rekord, ľuďom v núdzi darovali potraviny za 260-tisíc eur

Spoločnosť Tesco zorganizovala zbierku spoločne s charitatívnymi partnermi už po siedmykrát.

MŽP SR vyhlásilo výzvu na správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje

MŽP SR vyhlásilo výzvu na správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje

Zálohovanie nápojových plastových fliaš a kovových plechoviek je opäť bližšie k realite. Prihlášky môžu záujemcova predkladať v listinnej a elektronickej forme do 7. januára 2020.