Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2019

V poradí 15. ročník medzinárodného kongresu sa uskutoční 21. novembra 2019 v Bratislave.

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2019

Foto: Odpady-portal-sk

Hlavné témy kongresu

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

 • Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky
 • Odpadové hospodárstvo Českej republiky
 • Je potrebné odpady pred skládkovaním upravovať?

Obehové hospodárstvo

 • Prečo sa nebáť zberu kuchynských BRO v mestách?
 • Inteligentné riešenia pre kompostovanie BRO z kuchýň a záhrad
 • Potenciál opätovného využitia odpadov zo stavieb a demolácii pri výrobe cementu
 • Recyklovateľnosť obalov - Circular Packaging Design Guidline

Technické riešenia odpadového hospodárstva

 • Intenzifikácia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora
 • Elektronická evidencia odpadov ELWIS v komunálnej a súkromnej sfére
 • Systémy zálohovania nápojových obalov - európsky prehľad
 • Čo prináša koncept zálohovania jednorazových nápojových obalov z pohľadu OZV?

Termín a miesto konania

 • 21. november 2019
 • Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Deň odpadového hospodárstva 2019

Programový prípravný výbor:

 • Ľubomír Augustín
 • Petra Csefalvayová
 • Ľubomír Ďuračka
 • Peter Gallovič
 • Ivana Maleš
 • Peter Šimurka
 • Vladimír Žúbor

Predbežný program kongresu


Od 8.15 h Registrácia

9.00 h Oficiálne otvorenie 15. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva
 • Moderuje: Peter Zemaník

I. blok | Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

9.15 - 10.15 h

Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky

 • Peter Šimurka | Ministerstvo životného prostredia SR (SK) - Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostrediapre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Odpadové hospodárstvo Českej republiky

 • Jaromír Manhart | Ministerstvo životného prostredia ČR (CZ) - Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Českej republiky.

Je potrebné odpady pred skládkovaním upravovať?

 • Annamária Tóthová | Eversheds Sutherland (SK) - Povinnosť mechanicko-biologicky upravovať odpady pred skládkovaním v zmysle európskych právnych predpisov a judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Diskusia

10.30 – 10.50 h Prestávka na kávu

II. blok | Obehové hospodárstvo

10.50 - 12.20 h

Prečo sa nebáť zberu kuchynských BRO v mestách?

 • Marco Ricci | Altereko sas (IT) - Správne nástroje a schéma zberu kuchynských BRO podporujú mestá v dosahovaní ich cieľov triedenia. Vďaka tomu je aj 80 % miera triedenia komunálnych odpadov dosiahnuteľná.

Inteligentné riešenia pre kompostovanie BRO z kuchýň a záhrad

 • Bernhard Gamerith | Compost Systems GmbH (AT) - Ako navrhnúť, vybudovať a prevádzkovať kompostáreň na výrobu kompostu vysokej kvality. Kompostáreň s kapacitou 4 000 ton obsluhovaná 1 osobou - štandard. 

Potenciál opätovného využitia odpadov zo stavieb a demolácii pri výrobe cementu

 • Juraj Číž | ecorec Slovensko s.r.o. (SK) - Cementárne pri výrobe cementu spotrebujú značné prírodnej suroviny - vápenca. Vďaka mineralogickému zloženiu vybraných druhov stavebných odpadov je možné nimi efektívne nahrádzať potrebu prírodných surovín.

Recyklovateľnosť obalov - Circular Packaging Design Guidline

 • Ernst Knottendorfer | FN Campus Wien (AT) - FH Campus Wien a Circular Analytics vypracovali príručku pre výrobcov, ktorá presne definuje štandardy a udržateľnosť designu obalových materiálov. V Rakúsku a v niektorých ďalších európskych krajinách by sa toto usmernenie malo stať základom na posúdenie recyklovateľnosti.

Diskusia

12.30 – 13.05 h Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2019 (14. ročník)

13.05 – 14.00 h Prestávka na obed

III. blok | Technické riešenia odpadového hospodárstva

14.00 - 16.00 h

Intenzifikácia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora

 • Pavel Kravec | Obec Trnavá Hora (SK) - Dlhá, zložitá, ale úspešná cesta k zvýšeniu triedenia a znižovaniu objemu zmesového odpadu.

Elektronická evidencia odpadov ELWIS v komunálnej a súkromnej sfére

 • Marián Kobolka | JRK Slovensko, s.r.o. (SK) - Optimalizácia odpadového hospodárstva ako základ pre dosiahnutie stanovených cieľov. Ako zvýšiť mieru triedenia jednotlivých druhov odpadov? Ako eliminovať anonymitu odpadov a zaviesť spravodlivé poplatky za odpad v obci? Výhody zníženia skládkovania. Optimalizácia zberovej infraštruktúry ľahko a prehľadne.

Systémy zálohovania nápojových obalov - európsky prehľad

 • Anna Larsson | Reloop, Circular Economy Project Development Europe (NO) - Špecialistka na udržateľné nakladanie s odpadmi prinesie porovnanie európskych zálohových systémov so slovenským zákonom o zálohovaní.

Čo prináša koncept zálohovania jednorazových nápojových obalov z pohľadu OZV?

 • Alexandra Grgulová | NATUR-PACK, a.s. (SK) a Filip Hloušek | Deloitte Legal, s.r.o. (CZ) - Obehové hospodárstvo nás núti myslieť v systémoch. Je potrebné, aby fungoval celý systém nakladania s komunálnym odpadom, v opačnom prípade aj pozitívny zámer môže mať negatívne environmentálne dopady.

Súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku z pohľadu podnikateľskej praxe

 • Dušan Magula | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (SK) - Nový prezident APOH zhodnotí súčasný stav odpadového hospodárstva z pohľadu podnikateľov v odpadovom hospodárstve - pozitíva, úskalia a riešenia do budúcnosti.

15.15 – 16.00 h Diskusia

DOH+ | TIP: Moderovaná večerná diskusia s pozvanými hosťami

 • Moderuje: Ľubomír Augustín, Reclay Slovensko, s.r.o.

Pozvaní hostia:

 • Peter Šimurka, Ministerstvo životného prostredia SR
 • František Doležal, predseda predstavenstva General Plastic, a.s.
 • Martin Maslák, predseda predstavenstva Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
 • Peter Plekanec, prezident Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Branislav Moňok, riaditeľ o.z. Priatelia Zeme - SPZ

16.00 – 18.00 h
 • Materiálové vs. energetické zhodnocovanie odpadov

Príďte diskutovať s pozvanými hosťami. Vstup na diskusiu voľný.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Pozrite si fotogalériu z Dňa odpadového hospodárstva 2018Kontakty

Kontaktujte organizátorov, ktorí radi zodpovedia otázky o kongrese.

 • Ľubomír Augustín
  konateľ spoločnosti
  Tel.: +421 911 900 557
  Má na starosti programovú časť kongresu, komunikáciu s prednášajúcimi a partnermi
 • Ľubica Krákorníková
  event manager
  Tel.: +421 911 900 501
  Má na starosti organizačnú časť kongresu, prihlášky a fakturáciu.
 • Reclay Slovensko, s.r.o.
  Bohrova 1
  SK-85101 Bratislava
  Tel.: +421/ 2/ 4342 2151
  E-mail: info@doh.sk
  www.reclay-group.sk | www.doh.sk

Prihláška

Aktualizované informácie nájdete na stránke DOH 2018 tu: http://www.doh.sk/

 

Mohlo by vás zaujímať

Veľké zmeny v Banskej Bystrici, zber odpadu po novom

Veľké zmeny v Banskej Bystrici, zber odpadu po novom

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., začala v lete tohto roku s plnením jednej z najnáročnejších zmlúv v oblasti komunálnych služieb na Slovensku za posledné roky.

Pri ochrane životného prostredia nemáme veľa času na rozmýšľanie

Pri ochrane životného prostredia nemáme veľa času na rozmýšľanie

Ivana Maleš bude pútavo rozprávať o tom, ako predchádzať odpadu v každodennom živote, ako prispieť k pozitívnej zmene vo svojom živote i v živote Zeme či ako funguje cirkulárna ekonomika.

Ako na odstránenie starej stavby?

Ako na odstránenie starej stavby?

Ak ste kúpili alebo zdedili pozemok, na ktorom stojí starý dom a chcete ho zbúrať, čaká vás množstvo vybavovačiek. Povolenia aj likvidácia odpadu vyžadujú čas i siahnutie do peňaženky.