NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2019

V poradí 15. ročník medzinárodného kongresu sa uskutoční 21. novembra 2019 v Bratislave.

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2019

Foto: Odpady-portal-sk

Hlavné témy kongresu

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

 • Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky
 • Odpadové hospodárstvo Českej republiky
 • Je potrebné odpady pred skládkovaním upravovať?

Obehové hospodárstvo

 • Prečo sa nebáť zberu kuchynských BRO v mestách?
 • Inteligentné riešenia pre kompostovanie BRO z kuchýň a záhrad
 • Potenciál opätovného využitia odpadov zo stavieb a demolácii pri výrobe cementu
 • Recyklovateľnosť obalov - Circular Packaging Design Guidline

Technické riešenia odpadového hospodárstva

 • Intenzifikácia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora
 • Elektronická evidencia odpadov ELWIS v komunálnej a súkromnej sfére
 • Systémy zálohovania nápojových obalov - európsky prehľad
 • Čo prináša koncept zálohovania jednorazových nápojových obalov z pohľadu OZV?

Termín a miesto konania

 • 21. november 2019
 • Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

CMT Goup

Programový prípravný výbor:

 • Ľubomír Augustín
 • Petra Csefalvayová
 • Ľubomír Ďuračka
 • Peter Gallovič
 • Ivana Maleš
 • Peter Šimurka
 • Vladimír Žúbor

Predbežný program kongresu


Od 8.15 h Registrácia

9.00 h Oficiálne otvorenie 15. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva
 • Moderuje: Peter Zemaník

I. blok | Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

9.15 - 10.15 h

Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky

 • Peter Šimurka | Ministerstvo životného prostredia SR (SK) - Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostrediapre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Odpadové hospodárstvo Českej republiky

 • Jaromír Manhart | Ministerstvo životného prostredia ČR (CZ) - Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Českej republiky.

Je potrebné odpady pred skládkovaním upravovať?

 • Annamária Tóthová | Eversheds Sutherland (SK) - Povinnosť mechanicko-biologicky upravovať odpady pred skládkovaním v zmysle európskych právnych predpisov a judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Diskusia

10.30 – 10.50 h Prestávka na kávu

II. blok | Obehové hospodárstvo

10.50 - 12.20 h

Prečo sa nebáť zberu kuchynských BRO v mestách?

 • Marco Ricci | Altereko sas (IT) - Správne nástroje a schéma zberu kuchynských BRO podporujú mestá v dosahovaní ich cieľov triedenia. Vďaka tomu je aj 80 % miera triedenia komunálnych odpadov dosiahnuteľná.

Inteligentné riešenia pre kompostovanie BRO z kuchýň a záhrad

 • Bernhard Gamerith | Compost Systems GmbH (AT) - Ako navrhnúť, vybudovať a prevádzkovať kompostáreň na výrobu kompostu vysokej kvality. Kompostáreň s kapacitou 4 000 ton obsluhovaná 1 osobou - štandard. 

Potenciál opätovného využitia odpadov zo stavieb a demolácii pri výrobe cementu

 • Juraj Číž | ecorec Slovensko s.r.o. (SK) - Cementárne pri výrobe cementu spotrebujú značné prírodnej suroviny - vápenca. Vďaka mineralogickému zloženiu vybraných druhov stavebných odpadov je možné nimi efektívne nahrádzať potrebu prírodných surovín.

Recyklovateľnosť obalov - Circular Packaging Design Guidline

 • Ernst Knottendorfer | FN Campus Wien (AT) - FH Campus Wien a Circular Analytics vypracovali príručku pre výrobcov, ktorá presne definuje štandardy a udržateľnosť designu obalových materiálov. V Rakúsku a v niektorých ďalších európskych krajinách by sa toto usmernenie malo stať základom na posúdenie recyklovateľnosti.

Diskusia

12.30 – 13.05 h Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2019 (14. ročník)

13.05 – 14.00 h Prestávka na obed

III. blok | Technické riešenia odpadového hospodárstva

14.00 - 16.00 h

Intenzifikácia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora

 • Pavel Kravec | Obec Trnavá Hora (SK) - Dlhá, zložitá, ale úspešná cesta k zvýšeniu triedenia a znižovaniu objemu zmesového odpadu.

Elektronická evidencia odpadov ELWIS v komunálnej a súkromnej sfére

 • Marián Kobolka | JRK Slovensko, s.r.o. (SK) - Optimalizácia odpadového hospodárstva ako základ pre dosiahnutie stanovených cieľov. Ako zvýšiť mieru triedenia jednotlivých druhov odpadov? Ako eliminovať anonymitu odpadov a zaviesť spravodlivé poplatky za odpad v obci? Výhody zníženia skládkovania. Optimalizácia zberovej infraštruktúry ľahko a prehľadne.

Systémy zálohovania nápojových obalov - európsky prehľad

 • Anna Larsson | Reloop, Circular Economy Project Development Europe (NO) - Špecialistka na udržateľné nakladanie s odpadmi prinesie porovnanie európskych zálohových systémov so slovenským zákonom o zálohovaní.

Čo prináša koncept zálohovania jednorazových nápojových obalov z pohľadu OZV?

 • Alexandra Grgulová | NATUR-PACK, a.s. (SK) a Filip Hloušek | Deloitte Legal, s.r.o. (CZ) - Obehové hospodárstvo nás núti myslieť v systémoch. Je potrebné, aby fungoval celý systém nakladania s komunálnym odpadom, v opačnom prípade aj pozitívny zámer môže mať negatívne environmentálne dopady.

Súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku z pohľadu podnikateľskej praxe

 • Dušan Magula | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (SK) - Nový prezident APOH zhodnotí súčasný stav odpadového hospodárstva z pohľadu podnikateľov v odpadovom hospodárstve - pozitíva, úskalia a riešenia do budúcnosti.

15.15 – 16.00 h Diskusia

DOH+ | TIP: Moderovaná večerná diskusia s pozvanými hosťami

 • Moderuje: Ľubomír Augustín, Reclay Slovensko, s.r.o.

Pozvaní hostia:

 • Peter Šimurka, Ministerstvo životného prostredia SR
 • František Doležal, predseda predstavenstva General Plastic, a.s.
 • Martin Maslák, predseda predstavenstva Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
 • Peter Plekanec, prezident Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Branislav Moňok, riaditeľ o.z. Priatelia Zeme - SPZ

16.00 – 18.00 h
 • Materiálové vs. energetické zhodnocovanie odpadov

Príďte diskutovať s pozvanými hosťami. Vstup na diskusiu voľný.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Pozrite si fotogalériu z Dňa odpadového hospodárstva 2018Kontakty

Kontaktujte organizátorov, ktorí radi zodpovedia otázky o kongrese.

 • Ľubomír Augustín
  konateľ spoločnosti
  Tel.: +421 911 900 557
  Má na starosti programovú časť kongresu, komunikáciu s prednášajúcimi a partnermi
 • Ľubica Krákorníková
  event manager
  Tel.: +421 911 900 501
  Má na starosti organizačnú časť kongresu, prihlášky a fakturáciu.
 • Reclay Slovensko, s.r.o.
  Bohrova 1
  SK-85101 Bratislava
  Tel.: +421/ 2/ 4342 2151
  E-mail: info@doh.sk
  www.reclay-group.sk | www.doh.sk

Prihláška

Aktualizované informácie nájdete na stránke DOH 2018 tu: http://www.doh.sk/

 

Mohlo by vás zaujímať

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Od roku 2016, kedy bola zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov, narástlo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu na trojnásobok a podiel recyklácie už takmer dosahuje priemer EÚ.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Prieskum na Slovensku mapoval postoje ľudí v súvislosti s udržateľnosťou a environmentálnymi témami.