Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch, povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia

Pozývame Vás na konzultačný seminár, kde sa dozviete aké sú najväčšie zmeny v novelách odpadovej legislatívy a ako novely odpadovej legislatívy pomohli k zníženiu administratívnej záťaže firiem.

Pozvánka na konzultačný seminár: Zákon o odpadoch - povinnossti vedenie evidencie a ohlásenia

Foto: Fotolia

„Aplikačná novela zákona o odpadoch“ zlepšuje, zefektívňuje a sprehľadňuje systém nakladania s odpadmi. Ponúkame možnosť zhrnúť si skúsenosti z riešenia problematiky odpadov, ako spracovať evidenciu jednotlivých druhov odpadov, odkonzultovať evidenciu, ohlásenia, prípadné nejasnosti. Dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa vyznali v často sa meniacej legislatíve.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celej problematiky. Účastníci si môžu priniesť vlastnú evidenciu odpadov a metodiku pre vyhradené výrobky, riešiť sa budú aj ich konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.


Termín a miesto konania

 • 3. 12. 2019 /utorok/, prezentácia od 8.30 do 9.00 hod.
 • Vzdelávacie stredisko BE–soft, a.s., Astrová 2/A, Bratislava-Ružinov


Program

Program bude upresnený po zverejnení "veľkej" novely Zákona o odpadoch.

Odborný program je členený na dve časti:

 1. časť – prehľad legislatívnych zmien účinných počas roku 2020
 2. časť – zákonné povinnosti, evidencia, ohlásenia.

Témy programu

 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov - zmeny v zákone o odpadoch, zmeny súhlasov, ISOH (informácia o zmenách zákona účinných počas roku 2020)
 • Súvisiace vyhlášky č. 373, 371, 365/2015 Z.z. a ich novely - informatívne
 • Novela vyhláška č. 366/2015 Z.z. – tlačivá ohlásení, evidencia, SLNO a doklady o preberaní odpadov – povinnosti, novinky v nadväznosti na zmeny účinné v roku 2020
 • Najčastejšie problémy v prevádzkovom režime odpadového hospodárstva firmy v roku 2019
 • Výrobca vyhradených výrobkov – kto je výrobcom vyhradeného výrobku a kto je výrobcom podľa §27 ods.7? Aké sú povinnosti.
 • BONUS : Elektronické podávanie NEIS – SZZO
 • Riešenie konkrétnych otázok, ktoré vás počas roka potrápili – pošlite nám vopred
 • Softvérové riešenie vedenia evidencie, vzorové formuláre, elektronická forma evidencie odpadov - informácia BESOFT

Lektorka

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti. Problematikou životného prostredia v priemyselných podnikoch sa zaoberá od roku 1998. „Stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.Pozvánka a prihláška

Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť TU.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť priamo z internetovej stránky školiteľa TU. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.

Takisto sa môžete prihlásiť online cez našu web stránku, alebo môžete prihlášku odoslať mailom na adresu na adresu dererova@besoft.sk

Účastnícky poplatok: 100 € bez DPH; 120 € s DPH (20%)

Kontaktné osoby:


Zdroj: www.besoft.sk


Mohlo by vás zaujímať

V Starej Turej stavajú na postupných odpadových krokoch

V Starej Turej stavajú na postupných odpadových krokoch

Aj mestský podnik môže v odpadoch dosahovať zaujímavé výsledky. Článok vyšiel v roku 2012 v mesačníku Odpadové hospodárstvo.

Už aj Zvolen má svoje červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad.

Už aj Zvolen má svoje červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad.

Od februára je vo Zvolene k dispozícii štrnásť takýchto kontajnerov a zároveň sa stáva dvadsiatym mestom na Slovensku, v ktorom ich obyvatelia môžu využívať.

Aj firmy podnikajúce v odpadovom hospodárstve potrebujú vyriešiť upratovanie na jednom mieste

Aj firmy podnikajúce v odpadovom hospodárstve potrebujú vyriešiť upratovanie na jednom mieste

Slovenská spoločnosť Manutan je popredným dodávateľom výrobkov a riešení pre odpadové hospodárstvo priemyselných firiem alebo inštitúcií verejnej správy a samosprávy.