Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Pozvánka: APEL 2019 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy - aktualizované

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v Hoteli Devín.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2019 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

Foto: Hotel Devín

Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2019, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2020.


Termín a miesto konania

 • 10. decembra 2019
 • Hotel Devín, Bratislava

Program konferencie

9:00 – 9:15 hod

 • Otvorenie konferencie | zástupca vedenia MŽP SR

9:15 – 10:00 hod

 • Transpozícia „odpadového balíčka“ do slovenskej legislatívy | Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, MŽP SR

10:00 – 10:30

 • Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje – „Zákon o PET“ | Mgr. Gabriela Švedlárová, Odbor legislatívy, MŽP SR

10:30 – 10:50

 • Prestávka – káva

10:50 – 11:20

 • Informačný systém odpadového hospodárstva – ISOH | Ing. Ivan Kapitáň, Odbor integrovaného povoľovania a odpadového hospodárstva, MŽP SR

11:20 – 11:50

 • Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami – Modernizačný fond | Mgr. Milan Zvara, Odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

11:50 – 13:20

Obed

13:20 – 14:20

 • Návrh nového zákona o EIA | Ing. Roman Skorka, riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR

14:20 – 14:45

Prestávka - káva

14:45 – 15:15

 • Novela zákona o ochrane prírody a krajiny | Mgr. Katarína Butkovská, generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, MŽP SR

15:15 – 15:45

 • Legislatívne zámery MŽP na rok 2020 | JUDr. Daniela Medžová, generálna riaditeľka sekcie legislatívy a práva, MŽP SR

15:45 – 17:00

Občerstvenie, čaša vína


Kontakt a informácie:

Vincent Šušol

mobil: 0948 013 089

email: vincent.susol@ekosplus.sk

Pozvánku a program konferencie v pdf formáte si môžete stiahnuť tu.

Web: https://www.hoteldevin.sk/Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka: Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019

Pozvánka: Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019

Spoločnosť Inisoft pripravuje workshop pre všetkých, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov v spoločnostiach.

Pozvánka na konferenciu: Odpady po 1. 1. 2020 – legislatíva vs prax

Pozvánka na konferenciu: Odpady po 1. 1. 2020 – legislatíva vs prax

Konferencia je venovaná problematike odpadového hospodárstva a poskytne účastníkom dôležité informácie o aktuálnom stave OH a zmenách platných na rok 2020.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2020

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2020

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.