Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2020 - aktualizovaná | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2020 - aktualizovaná

Aktualizované, s programom podujatia: Spoločnosť Ekos Plus Vás pozýva na 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2020

Foto: Odpady-portal-sk

Konferencia zo série e+ sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, osobitne s dôrazom na aktuálne schválenú transpozičnú novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie.

Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025, vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP SR.

Sprievodným podujatím bude pracovný workshop zameraný na praktické ukážky z vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom Informačnom systéme odpadového hospodárstva pod odborným vedením Ivana Kapitáňna, MŽP SR.

Tradičnou súčasťou programu budú informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov.


Termín a miesto konania

 • 4. - 5. februára 2020
 • Hotel Holiday Inn, Žilina

Tematické okruhy

 • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva,
 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025,
 • Odborná diskusia za účasti zástupcov MŽP SR,
 • Workshop - praktické ukážky s vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom informačnom systéme odpadového hospodárstva
 • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
 • Moderné trendy - technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov

Program konferencie /predbežný/

Utorok 4. 2. 2020 - Sála Milenium II

BLOK 1 | Obehová ekonomika a aktuálna legislatíva

9:20 – 09:50
Otvorenie konferencie a súhrn legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve v rokoch 2016-2020

 • Ing. Filip Macháček, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR
  Otvorenie konferencie a prehľad legislatívnej činnosti MŽP v oblasti odpadového hospodárstva v rokoch 2016-2020.

9:50 – 10:30
Súčasné znenie zákona o odpadoch a „balíčková“ novela

 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  Predstavenie aktuálneho znenia zákona o odpadoch po prijatí transpozičnej novely, ktorou sa do zákona zaviedli zásady „Waste package“ Európskej komisie

10:30 – 11:00
Zákon o poplatkoch v praxi a súvisiace zmeny v zákone o envirofonde

 • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR
  Praktické otázky pri uplatňovaní nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov,určovanie výšky poplatku na základe preukázanej miery zhodnocovania a spôsobprerozdeľovanie financií z poplatkov prostredníctvom Environmentálneho fondu

11:00 – 11:20 Prestávka na kávu

11:20 – 11:50
Čerpanie podpory projektov oh z verejných zdrojov – OPKŽP, Envirofond v rokoch 2016 – 2019 a ako ďalej

 • JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR
  Aktuálna informácia o stave čerpania financií z verejných zdrojov na projekty odpadového hospodárstva za obdobie 2016-2019 a predpokladané nastavenie podopry z verejných fondov pre nasledujúce obdobie

11:50 – 12:20
Informačný systém odpadového hospodárstva – aktuálny stav prípravy elektronickej evidencie odpadov

 • Ing. Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  Aktuálna informácia o stave prípravy a zavádzanie elektronickej evidencie a hlásení odpadov

12:20 – 13:20 Obed

BLOK 2 | Odpadové hospodárstvo v praxi

13:20 – 14:00
Projekt odpadového hospodárstva Banskej Bystrice

 • Ing. Juraj Jakeš, Marius Pedersen, SR
  Predstavenie systému Odpadového hospodárstva v Banskej Bystrici – príklad funkčnejspolupráce municipality a odpadárskej spoločnosti

14:00 – 14:40
Systém odpadového hospodárstva v Dubline – moderný a efektívny systém oh vo vyspelej krajine EÚ

 • Kieran Mullins, Project Director, Covanta
  Predstavenie funkčného a efektívneho systému odpadového hospodárstva zahŕňajúceho smart riešenia, materiálové zhodnocovanie aj moderné zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov v hlavnom meste Írska

14:40 – 15:10
Centrá recyklácie a termického zhodnocovania odpadov – cesta pre rozvoj odpadového hospodárstva na Slovensku

 • Ing. Marián Christenko, ENVYA
  Informácia o príprave projektov komplexných Centier zhodnocovania odpadov rozvíjajúce kapacity zhodnocovania v SR a ďalšie smerovanie projektov do budúcnosti

15:10 – 15:40
Moderná kompostáreň ako kľúčový faktor pre budúcnosť odpadového hospodárstva samospráv a regiónov

 • Ing. Marián Kobolka, JRK, Slovensko
  Biologicky rozložiteľný komunálny odpad – hlavné výzvy a možné riešenia

15:40 – 16:00 Prestávka na kávu

BLOK 3 | Diskusný panel – príprava nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025

16:00 – 16:30
Príprava nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025

 • Ing. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  Informácia o stave prípravy a smerovaní nového celoštátneho POH na ďalšie obdobie – výstupy z východiskovej analýzy, definovanie priorít a predstavenie časového harmonogramu prijímania POH
16:30 – 18:00 Diskusný panel
 • Moderátor: Martin Kovačič, Ekos Plus, s.r.o.
 • Panelisti: Mgr. Filip Macháček, gen. riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR
 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Mgr. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  zástupca Únia miest/ZMOS
 • Mgr. Peter Antal, Primátor mesta Žiar nad Hronom, poslanec NRSR - predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

18:30 – 19:30 Večera

20:00 Spoločenský večer


Streda 5.2.2020 - Sála Milenium II

9:00 – 12:00
Informačný systém odpadového hospodárstva – ako vyplniť elektronické ohlásenia o odpadoch za uplynulý rok

 • Lektor: Ing. Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  - Aktuálny stav projektu ISOH
  - Povinnosti povinných osôb vs elektronizácia alebo slovensko.sk vs ISOH
  - Základný model podávania elektronickej evidencie od 1.1.2021
  - Harmonogram seminárov

Praktický workshop k novému systému elektronickej evidencie a podávania hlásení o odpadoch – predstavenie ISOH, praktické ukážky z vedenia evidencie pre pôvodcov odpadov, vzorové vyplnenie ohlásenia v ISOH, diskusia


Celý program a viac informácií o konferencii si môžete prezrieť a stiahnuť tu.Kontakt a informácie:

Vincent Šušol

mobil: +421 948 013 089

email: vincent.susol@ekosplus.sk 

Pozvánku na konferenciu v pdf formáte si môžete stiahnuť tu.

Web: http://holidayinn-zilina.sk/
Mohlo by vás zaujímať

Program konferencie ODPADY 2023 (aktualizovaný)

Program konferencie ODPADY 2023 (aktualizovaný)

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 11. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v júni v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Ako správne vytriediť obaly z mlieka? Materiály sa rôznia

Ako správne vytriediť obaly z mlieka? Materiály sa rôznia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripomína OZV ENVI - PAK dôležitosť správneho triedenia obalov, do ktorých je mlieko balené. Ako teda správne triediť obaly od mlieka?

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v júni 2023? Prinášame vám ich prehľad.