NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Čo zmení nová česká odpadová legislatíva v oblasti teplárenstva?

Novonavrhovaná odpadová legislatíva ide podľa MŽP ČR v ústrety cirkulárnej ekonomike. Zatiaľ však končí takmer polovica komunálneho odpadu na skládkach a všetko nasvedčuje tomu, že sa tento stav v dohľadnej dobe nezmení.

Čo zmení nová česká odpadová legislatíva v oblasti teplárenstva?

Foto: Dreamstime

V platnej legislatíve je stanovený termín razantného obmedzenia skládkovania na rok 2024. Nová legislatíva ho však posúva na rok 2030 s tým, že zo strany skládkových a zvozových spoločností je cítiť tlak na ďalší posun do roku 2035.

"Skládkovanie komunálneho odpadu do 21. storočia nepatrí. Súčasné kapacity pre energetické využitie komunálneho odpadu je potreba zdvojnásobiť. Z odpadu odkloneného zo skládok by sa dalo vyrobiť teplo pre 135 tisíc domácností, čo je celé Brno, a nahradiť 500 tisíc ton uhlia v teplárňach. Významne by sme znížili emisie skleníkových plynov z teplární aj zo skládok," vypočítava prínosy predseda výkonnej rady Teplárenského združenia ČR Tomáš Drápela.

Stále platí, že energetické zhodnocovanie odpadu môže byť pre teplárne príležitosťou, ako čiastočne nahradiť environmentálne nešetrné uhlie, prípadne ďalšie palivá. Zo strany teplární je o odpad záujem. Projekty na vybudovanie ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadov) existujú aj napriek nemalému množstvu zásadných prekážok.

INISOFT

"V odpadovom hospodárstve nám uteká vlak. Nový zákon o odpadoch musí vytvoriť rozumné ekonomické prostredie pre investície pre využitie komunálneho odpadu, ktorý dnes končí na skládkach, inak sa dopredu nepohneme," hovorí Tomáš Drápela a dopĺňa:

"Energetické využitie odpadu nie je nepriateľom recyklácie, ale jej doplnkom, ktorý nahradí skládkovanie. To je prístup vyspelých západných krajín, ku ktorému sa v plnej miere hlásime. Už žiadne rozširovanie skládok komunálneho odpadu!"

Dny teplárenství a energetiky 2019

V posledných rokoch sa na konferenciách Dni teplárenstva a energetiky sa bloky venované odpadom tešia veľmi silnému záujmu.

Ani tento ročník zrejme nebude výnimkou. Aj tento rok zaznejú v prednáškach a následných diskusiách hlasy zástupcov MŽP ČR, MPO ČR, Zväzu miest a obcí ČR a samozrejme tých, ktorých sa odpadová legislatíva bezprostredne týka, teda zástupcom skládkových spoločností a teplárenstva.

"Diskutovať sa bude predovšetkým o novom zákone a jeho vplyvu na prax. Určite prebehnú polemiky nad navrhovaným postupným zvýšením skládkovacího poplatku, termíne ukončenia skládkovní, a v neposlednom rade o veľmi diskutabilnom inštitúte triediacej zľavy. Tá je českým unikátom a zdá sa, že bude v nasledujúcich rokoch veľmi ovplyvňovať správanie obcí a ich odpadového hospodárstva," uzatvára riaditeľ výkonného pracoviska Teplárenského združenia ČR Martin Hájek.

Už 26. ročník konferencie so sprievodnou výstavou Dni teplárenstva a energetiky sa tradične uskutoční v Kongresovom, výstavnom a spoločenskom centre ALDIS v Hradci Králové v dňoch 28. - 29. apríla 2020. Usporiadateľom je Teplárenské združenie SR, konferenciu organizuje spoločnosť Exponex.

Dni teplárenstva a energetiky 2020

  • Termín: 28.-29. apríl 2020
  • Miesto: Kongresové, výstavné a spoločenské centrum ALDIS v Hradci Králové
  • Usporiadateľ: Teplárenské združenie Českej republiky
  • Organizátor: Exponex s.r.o.


Zastúpenie pre rokovania s médiami:
Denisa Ranochová, tel .: 608 445 255 | e-mail: denisa@ranochova.cz

Manažér konferencie:
Mirka Kunčáková, tel .: 602 728 448 | e-mail: mkuncakova@exponex.cz

Kompletnú pozvánku, prihlášku a podrobné informácie o konferencii nájdete tu.


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Plastové fľaše nemusia pochádzať iba z ropy, ale aj rastlín

Plastové fľaše nemusia pochádzať iba z ropy, ale aj rastlín

Holandská spoločnosť zakladá biorafinériu na plastové obaly vyvinuté z prírodnej fruktózy.

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

V Kancelárii prezidenta SR zbierajú elektroodpad so spoločnosťou ASEKOL SK, do Prezidentského paláca prišla nová interiérová nádoba E-Box.

Populárny reťazec drogérií nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou

Populárny reťazec drogérií nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou

Od februára nájdete v ponuke dm tašiek novinku – ekologickú viacúčelovú tašku Durabag, ktorá nahrádza pôvodné jednorazové plastové tašky.