NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Odpady po 1. 1. 2020 – legislatíva vs prax

Konferencia je venovaná problematike odpadového hospodárstva a poskytne účastníkom dôležité informácie o aktuálnom stave OH a zmenách platných na rok 2020.

Pozvánka na konferenciu: Odpady po 1. 1. 2020 – legislatíva vs prax

Foto: Pixabay

Cieľovou skupinou, pre ktorú je konferencia určená sú pôvodcovia odpadov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi, výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh vyhradené produkty (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky), mestá a obce, a všetci, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú.


Termín a miesto konania

 • 28. januára 2020
 • Bratislava, Apollo Hotel****

Témy konferencie

Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v zákone o odpadoch na rok 2020. Aktuálny stav Informačného systému odpadového hospodárstva. Možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov. Tri základné piliere novej odbornej konferencie, ktorá prepája legislatívu a prax.

Na otázky účastníkov budú odpovedať odborníci: Ing. Peter Gallovič s najdôležitejšími zmenami, ktoré priniesla novela zákona, od odborníka z MŽP SR, Ing. Ivana Kapitáňa sa účastníci dozvedia o aktuálnom stave Informačného systému odpadového hospodárstva a o možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov bude diskutovať výkonný riaditeľ Peter Socháň.


Program konferencie

8:30 – 9:00 hod.
Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30 hod.

Ing. Peter Gallovič | Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1. 1. 2020

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 • Programové dokumenty – zrušenie § 10.
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.
 • Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje – úprava.
 • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana – úprava.
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti – úprava.
 • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
 • Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
 • Doplnenie a úprava príloh.
 • Novely iných zákonov – o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.
 • Účinnosť poslednej novely zákona o odpadoch.
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – návrh novely jednotlivých vyhlášok.

10:30 – 10:40 hod.

Prestávka s občerstvením

10:40 – 12:10 hod.
Ing. Peter Gallovič | Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1. 1. 2020

 • Pokračovanie prednášky.
 • Diskusia – priestor na otázky.

12:10 – 13:10 hod.
Obed

13:10 – 13:40 hod.

Ing. Ivan Kapitáň | Informačný systém odpadového hospodárstva - aktuálny stav

13:40 – 14:40 hod.

Peter Socháň | Možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov

14:40 hod.

Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Počas konferencie ponúkame dostatočný priestor na vaše otázky.


Lektori

Ing. Peter Gallovič - expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Peter Socháň - odborník na environmentálny manažment. Od roku 2006 riadi spoločnosť ENVIS zaoberajúcu sa poradenskou, konzultačnou a audítorskou činnosťou v oblasti ochrany životného prostredia. Je zodpovedný za odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa oblasť odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), odborné kurzy a školenia a environmentálne audity. Je odborne spôsobilou osobou v oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie.

Ing. Ivan Kapitáň - po ukončení štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odboru poštovej a telekomunikačnej prevádzky, pôsobil ako projektový manažér projektov financovaných z EÚ na Slovenskej agentúre životného prostredia. Od roku 2013 sa venuje ako projektový manažér IT projektom. Na MŽP SR pracuje od r. 2017 ako projektový manažér ISOH.


Kontaktná osoba organizátora konferencie:

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Podrobnejšie informácie o konferencii si môžete pozrieť tu.

Zdroj: VERLAG DASHÖFER


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Značky
konferencie

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v septembri 2020

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v septembri 2020

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Vhodný výber nádoby umožní domácnostiam pohodlné a hygienické triedenie kuchynského odpadu

Vhodný výber nádoby umožní domácnostiam pohodlné a hygienické triedenie kuchynského odpadu

Od začiatku budúceho roka musia samosprávy zabezpečiť zber kuchynského odpadu a dôležitou súčasťou zberu sa stanú prísne hygienické štandardy.

Fotoreport: Deň komunálnej techniky 2020

Fotoreport: Deň komunálnej techniky 2020

Hlavnou témou 18. ročníka podujatia bol zber, transport a zhodnocovanie kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov.