NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor sa nachádza v dolnej časti obce na Žiarskej ceste v areáli bývalej Lesnej správy.

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Foto: Obec Trnavá Hora

Adresa

Žiarska cesta 137/7
966 11 Trnavá Hora

Ako sa dostať na zberný dvor: Mapa

Foto: Mapy.cz

Kontakt

Tel.: 0918 454 941
E-mail: starosta@trnavahora.sk

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 10:00 – 12:00 (celoročne)
Sobota: 13:00 – 15:00 (cca polovica marca – cca polovica novembra)

V odôvodnených prípadoch starosta obce na požiadanie otvorí zberný dvor aj mimo otváracie hodiny

INISOFT

Druhy odpadov

V zbernom dvore je možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

  • objemný odpad, nábytok, sedačky, koberce, podlahovú krytinu
  • drobný stavebný odpad
  • drevený odpad
  • železný šrot
  • elektrické spotrebiče a PC zariadenia (len kompletné)
  • batérie, akumulátory, monočlánky
  • neónové trubice
  • potravinárske a motorové oleje
  • zvyšky farieb a iných tekutých chemických odpadov

V zbernom dvore nebudú preberané odpady, ktoré sú predmetom pravidelnej separácie s odvozom spred domu, t.j. plasty, papier, kovové obaly, tetrapaky, bioodpad ani sklo a šatstvo, na ktoré sú po obci rozmiestnené kontajnery. Do zberného dvora sa neodovzdávajú ani pneumatiky, na ktoré je zriadené samostatné samoobslužné zberné miesto na Dlhej ulici.

Za drobný stavebný odpad je určený poplatok 0,03 €/kg, ostatné druhy odpadov je možné odovzdať bezplatne.


Značky
zberné dvory

Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

V Považskej Bystrici sa nachádza zberný dvor na ulici Okružná 63, ktorý prevádzkuje spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA.

Zberný dvor Snina

Zberný dvor Snina

Stredisko sa náchadza v sídle VPS Snina na Budovateľskej ulici.

Zberný dvor Bardejov

Zberný dvor Bardejov

Dvor sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 3751.