NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Názor. Vznikne v Česku konečný monopol na niektoré odpady?

Niektoré návrhy v českej odpadovej legislatíve vytvárajú veľké riziká pre súťaž, píše konzultant v odpadovom hospodárstve Tomáš Pešek na sociálnej sieti LinkedIn.

Názor. Vznikne v Česku konečný monopol na niektoré odpady?

Foto: redakcia

  • Publicistika |  05.05.2020 |  Tomáš Pešek | redakcia

Vo výboroch českej poslaneckej snemovne sa prerokováva balík novej odpadovej legislatívy.

Ide o novelu dlho diskutovaného zákona o odpadoch, novelu zákona o obaloch a nový zákon o výrobkoch po dobe životnosti.

Najmä posledné dva menované sa dočkali významnej pozornosti zo strany dvoch členov vládneho hnutia ANO - pána poslanca Josefa Kotta a pani poslankyne Evy Fialovej (obaja zasadajú vo výbore pre životné prostredie).

Poďme sa pozrieť, ako vyzerá ideálny svet z pohľadu poslancov hnutia ANO.

Pán Kott, zrejme nadmieru nespokojný s podobou vládneho návrhu novely zákona o obaloch, svojim jedným pozmeňujúcim návrhom prepisuje viac ako polovicu textu zákona, pričom do neho vkladá úplne nové mechanizmy a inštitúty, o ktorých, trúfam si tvrdiť, sa ministrovi životného prostredia nezdalo ani v jeho najdivokejších snoch.

Novo by sa v zákone mal objaviť inštitút tzv. "výpalného", kedy každý z nových žiadateľov o udelenie licencie na prevádzkovanie kolektívneho systému musí zložiť na účet ČNB nevratnú kauciu vo výške 30 mil. Kč (1,1 mil. eur).

Pán poslanec navrhuje tiež zavedenie nového mechanizmu kontroly autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM, a.s. (ďalej len "EKO-KOM").

Tým sa má stať novozaložená akciová spoločnosť, ktorú pán poslanec nazval "Kontrolné obalové centrum, a.s.".

Kontrolné obalové centrum bude zo 30 % vlastnené štátom a zo 70 % spoločnosťou EKO-KOM. Vedenie Dozorného obalového centra bude zvolené zo zástupcov EKO-KOM.

A čo by Kontrolné obalové centrum podľa poslanca Kotta malo robiť? Jeho najdôležitejšou úlohou bude riadenie, koordinácia a kontrola autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM.

Ehm ... Čože?! Pardon?!

Áno, čítate dobre. Štát založí spoločnosť Kontrolné obalové centrum, a.s., ktorú poverí výkonom časti svojich právomocí, následne 70 % akcií tejto spoločnosti prevedie na účet súkromnej firmy EKO-KOM a následne ľudí z EKO-KOM dosadí do vedenia Dozorného obalového centra.

Títo ľudia potom budú mať za úlohu kontrolovať, riadiť a koordinovať činnosť EKO-KOM tak, aby nezneužíval svoje monopolné postavenie na trhu.

Tým sa však predstavy o usporiadaní ideálneho sveta z pohľadu pána poslanca Kotta zďaleka nekončia. Kontrolné obalové centrum – teda firma, v ktorej štát funguje ako figový list, bude navyše centrálne riadiť celý sektor, nastavovať jednotné odmeny, stanovovať výšku povinných poplatkov a vykonávať hĺbkové ekonomické analýzy trhu.

Pán Kott má za to, že ak by sa náhodou našiel nejaký rojko, ktorý by chcel firme EKO-KOM "liezť do kapusty" a pokúsil sa prevádzkovať konkurenčný systém združeného plnenia, tak sa musí zmieriť nielen s tridsaťmiliónovým výpalným, ktorý musia vopred zložiť, ale aj s tým, že o udelení jeho autorizácie bude rozhodovať nielen Ministerstvo životného prostredia, ale tiež EKO-KOM a EKO-KOMom vlastnené Kontrolné obalové centrum.

Ak by tento rojko, aj napriek vyššie uvedenému, licenciu na prevádzkovanie kolektívneho systému nakoniec získal, musí sa zmieriť s tým, že jeho činnosť bude centrálne plánovaná, riadená a kontrolovaná práve Kontrolným obalovým centrom, v ktorom síce bude vlastniť určitý podiel akcií, ale nebude v ňom mať žiadne zastúpenie.

K ideálu v tomto svete pána Kotta ešte niečo chýba.

To "niečo" je toľko diskutovaný systém záloh. Áno – tušíte správne. Jeho pozmeňovací návrh novo zmieňuje autorizovanou obalovú spoločnosť, ktorá plní svoje povinnosti výlučne vo vzťahu k zálohovaným obalom.

Čo si pod tým pán poslanec Kott predstavuje? Môžeme sa domnievať z názvoslovia, ktoré používa: autorizovaná obalová spoločnosť - v súčasnosti synonymum pre EKO-KOM, zálohované obaly - nápojové obaly, najmä PET fľaše, plechovky a sklenené fľaše.

V tejto súvislosti nie je bez zaujímavosti, že od konca minulého roka leží na Ministerstve životného prostredia ČR žiadosť spoločnosti EKO-KOM o zmenu rozsahu jeho autorizácie.

Čo je predmetom tejto zmeny však vie iba EKO-KOM a dotknutí ministerskí úradníci.

Výrobky po dobe životnosti

Pani poslankyňa Eva Fialová zhmotnila pre zmenu svoju predstavu ideálneho sveta v pozmeňovacích návrhoch k novému zákonu o výrobkoch po dobe životnosti.

Ako si teda predstavuje „The perfect world" v oblasti spätného odberu a recyklácie vyradených elektrických zariadení?

Jej pozmeňovacie návrhy (zatiaľ je ich desať) významne menia oblasti zákona, týkajúce sa zberné siete pre spätný odber, podmienok pre vstup nových kolektívnych systémov na trh a podmienok pre spracovanie a recykláciu elektroodpadu.

Podľa pani poslankyne by z Českej republiky mali zmiznúť malí prevádzkovatelia zariadení na rozoberanie elektrozariadení po skončení životnosti.

To sa týka najmä tzv. chránených dielní. Tie by totiž nemali šancu uspieť v nákladnom a náročnom certifikačnom procese, ktorý pani Fialová navrhuje ako nevyhnutnú podmienku pre udelenie povolenia na prevádzku.

Navrhnutý systém certifikáciou je navyše uzavretým kruhom, keďže pre získanie certifikácie je potrebné predložiť prevádzkové výsledky, ale prevádzkovanie zariadení bez certifikácie nie je povolené.

V ideálnom svete pani poslankyne zároveň existuje iba skupina etablovaných (vyvolených) kolektívnych systémov, ktoré si rozdelia trh a nemusia sa obávať vzniku prípadnej konkurencie.

Okrem sprísnenia podmienok pre založenie kolektívneho systému by sa totiž nový subjekt musel "narodiť" ako veľký. Inými slovami: pani poslankyňa navrhuje, aby nový žiadateľ mohol získať povolenie na prevádzkovanie kolektívneho systému len vtedy, ak prekročí minimálnu hranicu elektrozariadení uvedených jeho zakladateľmi na trh v ČR (napr. u batérií ide o cca 20 % celého trhu).

Pani poslankyňa zároveň necíti žiadnu potrebu vysporiadať problém prepojenia prevádzkovateľa neziskového kolektívneho systému s prevádzkovateľom zariadenia na spracovanie elektroodpadu.

Naopak. Zdá sa, že v ideálnom svete podľa pani Fialovej nie je vôbec prekážkou, keď prevádzkovateľ kolektívneho systému realizuje svoje zisky prostredníctvom ním ovládaného zariadenia pre spracovanie odpadov, ktorému hradí zmluvná (nijako neregulované) ceny.

Takému zariadeniu, ovládanému kolektívnym systémom, naopak vďaka uvedenému systému certifikáciou ubúda konkurencia a nemusí sa teda obávať nežiaducich tlakov na výšku ceny poskytovaných služieb.

Ideálny svet podľa pani poslankyne musí hýriť farbami. Ako inak si možno vysvetliť jej potrebu zaplavenia ulíc rôznofarebnými kontajnermi?

Po novom by totiž každý kolektívny systém pre spätný odber elektrozariadení (je ich celkom päť) mal "zriadiť na vlastné náklady aspoň jedno verejné miesto spätného odberu v každej obci, mestskom obvode alebo mestskej časti s počtom viac ako 2 000 obyvateľov, a to pre každú skupinu elektrozariadení" (je ich celkom šesť).

Skoro dokonalý obraz sveta pani Fialovej potom odborným spôsobom doplňuje pán poslanec Kott svojou požiadavkou na to, aby z vládneho návrhu zákona bola odstránená pasáž, ktorá otvára "možnosť finančnej motivácie konečného užívateľa vo forme odplaty alebo iné stimuly, aby odovzdal výrobok po dobe životnosti do systému spätného odberu.

Inými slovami: podľa pána Kotta nie je žiaduce, aby pre niekoho už nepotrebné, ale funkčné výrobky, mohli byť v rámci spätného odberu vykupované.

"ANO, bude líp". Pod týmto sloganom poslanec Kott a pani poslankyňa Fialová kandidovali a boli zvolení do poslaneckej snemovne. Teraz nám formou svojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré proaktívne a so všetkou odbornosťou predkladajú, túto vetu zhmotňujú.

V ich návrhoch je trh monopolizovaný či oligopolizovaný, existujú neprekonateľné bariéry pre vznik konkurencie, prostredie je riadené kartelmi a kontrolné a riadiace mechanizmy sú v rukách tých, ktorí majú byť kontrolovaní a riadení.

The perfect world pána poslanca Kotta a pani poslankyňa Fialové sa nesie v duchu veršov J.R.R. Tolkiena: "Jeden vládne všetkým, jeden im všetkým káže, jeden všetkých privedie, do temnoty zviaže".

Je toto skutočne svet, v ktorom chceme žiť?

Je postup poslancov v súlade s postojmi celého vládneho hnutia ANO, prípadne vlády a Ministerstva životného prostredia ČR?

Prejednávanie zákonov vo výboroch a v poslaneckej snemovni sa blíži, takže tieto otázky budú nepochybne v krátkej dobe zodpovedané.

Tomáš Pešek
Autor je konzultant v oblasti odpadového hospodárstva.
Pôsobil v autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM,
neskôr pre žiadateľov o udelenie obalovej autorizácie
Interseroh Czech, v súčasnosti pre REMA AOS.

Zdroj: ANO, bude líp – The perfect world (LinkedIn)

Článok zverejňujeme so súhlasom autora.


Pozn.: Článok je neredakčným názorovým príspevkom. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk.


Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk06.05.2020 (13:31)
    vidím že humorné situácie sa dejú aj za hranicami .-)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Cementárne spotrebujú státisíce ton paliva vyrobeného z odpadu, časť musia dovážať zo zahraničia

Cementárne spotrebujú státisíce ton paliva vyrobeného z odpadu, časť musia dovážať zo zahraničia

Slovenské cementárne a vápenky vlani spálili takmer 350 000 ton alternatívnych palív. Domáce kapacity na pokrytie tohto dopytu nestačia.

Ako a kam správne vyhodiť použité rúško a hygienické potreby? Pamätajte na tri zásady

Ako a kam správne vyhodiť použité rúško a hygienické potreby? Pamätajte na tri zásady

Nesprávne nakladanie s odpadom, ktorý je kontaminovaný koronavírusom COVID-19, môže spôsobiť sekundárny prenos ochorenia. Nadácia REDOX vyzýva ľudí, aby s odpadom nakladali zodpovedne.

Päť dobrých správ o triedenom zbere na Slovensku

Päť dobrých správ o triedenom zbere na Slovensku

Recyklácia odpadov je na vzostupe, triedený zber rastie a Slovensku sa darí plniť mnohé z recyklačných cieľov. Michal Sebíň, riaditeľ OZV NATUR-PACK, zhrnul päť povzbudivých správ o triedenom zbere.