NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

MŽP SR predstavilo metodiku pre analýzy zmesového odpadu. Počíta s množstvom pravidiel

Analýzy zmesového odpadu majú podľa návrhu ministerstva prebiehať bez toho, aby o nich boli obyvatelia vopred informovaní.

zmesový odpad

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Pri analýzach zmesového odpadu by sa malo preskúmať päť až desať percent zo všetkých zberových nádob na danom území. Vyplýva to z Návrhu opatrenia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) o metodike analýzy zmesového odpadu, ktoré envirorezort včera, 26. mája, poslal do medzirezortného pripomienkového konania.

Materiál je možné pripomienkovať do 15. júna, opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. júla 2020. Jeho plné znenie si môžete stiahnuť cez odkaz v závere textu.

V tomto článku sa dozviete:

 • prečo MŽP SR upravuje jednotnú metodiku,
 • na čo majú výsledky analýz poslúžiť,
 • ako majú podľa MŽP SR analýzy vyzerať v praxi.

Ministerstvo chce porovnateľné dáta

Envirorezort chce novým opatrením upraviť metodiku na zisťovanie druhov a množstiev jednotlivých zložiek odpadov, ktoré sú zastúpené v zmesovom odpade. Metodika má slúžiť pre potreby ministerstva a analýzy, ktoré bude MŽP SR vykonávať prostredníctvom poverenej organizácie.

„Ministerstvo ako gestor právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a orgán, ktorý nastavuje smerovanie odpadového hospodárstva v SR potrebuje mať údaje aj o zložení zmesového odpadu, to znamená o tom, aké zložky sa v tomto odpade nachádzajú a v akom množstve,“ uvádza MŽP SR. Analýzy by zároveň mohli rezortu napomôcť aj pri plnení reportingových povinností voči EÚ.

Jednotná metodika pre analýzy zmesového odpadu má zabezpečiť také výstupy, ktoré bude možné v dlhodobom sledovaní porovnávať a použiť, napríklad, pri nastavovaní smerovania odpadového hospodárstva či tvorbe štatistík a štúdií.

„Iné subjekty, ktoré si budú chcieť z vlastnej vôle vykonať analýzu zmesového odpadu podľa tejto metodiky, môžu uvedenú metodiku využiť, avšak v súčasnosti nemajú túto povinnosť,“ píše sa v predkladacej správe k návrhu.

Čo MŽP SR navrhuje?

V návrhu opatrenia MŽP SR popisuje, aký má byť postup analýzy zmesového odpadu a jeho podrobné skúmania z hľadiska jeho materiálového zloženia.

„Analýzy podľa tejto metodiky budú robené manuálne, dotriedenie vzorky bude prebiehať ručne, nakoľko týmto spôsobom by malo byť zaručené lepšie dotriedenie vzorky na jednotlivé zložky komunálneho odpadu,“ vysvetľuje MŽP SR.

Obyvateľov vopred neinformujú

Analýzy zmesového odpadu sa majú vykonávať vo vybranom záujmovom území. To sa rozdelí podľa týchto kritérií:

 1. typ zástavby (individuálna bytová výstavba, komplexná bytová výstavba, sídlisko, vidiek, zmiešanábytová výstavba),
 2. spôsob vykurovania (centrálne, individuálne, plyn, tuhé palivá),
 3. zberné nádoby (typ, veľkosť) alebo
 4. iné – v takom prípade bude potrebné uviesť

Ministerstvo pritom odporúča rozdelenie minimálne podľa typu zástavby – individuálna bytová výstavba a komplexná bytová výstavba. Každá analýza má začať dňom zvozu zmesového odpadu v danom území. A to neohlásene.

„Obyvatelia tohto územia nie sú vopred informovaní o realizácii analýzy, aby nedošlo k zmene ich správania a snahe o vylepšenie výsledkov. Ak by došlo k zmene správania obyvateľov a snahe o vylepšenie výsledkov, analýza by neposkytla reálne výstupy,“ argumentuje MŽP SR.

Analyzujú 5 % až 10 % nádob

Veľkosť vzorky zmesového odpadu, ktorý sa bude skúmať, má byť podľa návrhu ministerstva stanovený na 5 % až 10 % z celkového počtu zberných nádob určených na zmesový odpad v danom území. U väčších vzoriek pritom bude možné vzorku rozdeliť na viac častí a prispôsobiť počtu pracovníkov, ktorí sa zúčastnia na jej dotrieďovaní.

Pri tvorbe vzorky sa má podľa návrhu MŽP SR prihliadať na štyri faktory:

 1. a) aby nádoby neboli z jedného miesta v záujmovom území napríklad z jednej ulice, bloku ulíc, sídliska alebo mestskej časti, vzorka musí byť z čo najväčšieho záujmového územia;
 2. b) aby pri výbere zberných nádob na odobratie vzorky boli vylúčené tie nádoby, ktoré obsahujú neštandardný odpad alebo niektorú zo zložiek odpadu v neštandardnom množstve. „Obsah zberných nádob je potrebné pred ich zaradením do vzorky skontrolovať otvorením zbernej nádoby a nahliadnutím do jej obsahu. Nádoby musia obsahovať iba bežný zmesový odpad,“ uvádza MŽP SR s tým, že pozor treba dávať hlavne na zberné nádoby plné stavebného odpadu, popola či veľkého množstva bioodpadov;
 3. c) aby vzorka odpadov nebola dodatočne premiešavaná. Zvoz vzorky sa má vykonávať vozidlom, ktoré nie je vybavené rotopresom ani lineárnym stláčaním, pretože vzorka sa potom oveľa ťažšie dotrieďuje, čo by predlžovalo trvanie analýzy;
 4. d) aby bola vzorka odoberaná v deň vykonávania analýzy, pričom odpad treba chrániť pred vlhkosťou a dažďom.

Jeden človek vytriedi 25 kg za hodinu

Na realizáciu každej analýzy bude podľa návrhu MŽP SR potrebný dostatočný počet osôb, ktoré zabezpečia, aby analýza odpadu prebiehala manuálne.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

Iniciatíva vyvolala vlnu kritiky zo strany viacerých európskych organizácií.

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Úrady by pri zelených verejných obstarávaniach mali zohľadňovať nielen cenu, ale aj environmentálne dopady obstarávaných tovarov a služieb.

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Na rozšírenú skládku majú aj naďalej smerovať nie nebezpečné komunálne a priemyselné odpady.