Eversheds Sutherland
Eco-rec
MARIUS PEDERSEN

Nové vládne nariadenie reaguje na snahu EÚ o zníženie vypúšťania lodného odpadu

Nariadenie by malo byť účinné od konca júna 2021.

Nové vládne nariadenie reaguje na snahu EÚ o zníženie vypúšťania lodného odpadu

Foto: Depositphotos

Vláda dala do medzirezortného pripomienkového konania nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku). Pripomienkovať je možné do 2. júla.

Návrh nariadenia vypracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a jeho cieľom je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti ochrany morského prostredia pred vypúšťaním odpadu z lodí do mora.

Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady z apríla minulého roku o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica z roku 2010 a zrušuje smernica zo začiatku milénia.

Stará smernica nebola plne efektívna

Ochranu životného prostredia pred negatívnymi účinkami vypúšťania odpadu z lodí upravuje na medzinárodnej úrovni Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (dohovor MARPOL).

Ten ustanovuje všeobecný zákaz vypúšťania odpadu z lodí do mora, ale upravuje aj podmienky, za ktorých sa určité typy odpadu môžu vypúšťať do morského prostredia.

V dohovore sa tiež od zmluvných strán vyžaduje, aby v prístavoch zabezpečili poskytovanie primeraných zberných zariadení.

Podľa hodnotenia v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti táto smernica prispieva k zvyšovaniu objemu odpadu vykladaného v prístavných zberných zariadeniach okrem iného zabezpečovaním, že lode prispievajú na náklady uvedených zariadení bez ohľadu na to, či ich skutočne využívajú.

V hodnotení je uvedené, že smernica ako taká je užitočná pri znižovaní vypúšťania odpadu do mora a nie je v plnej miere efektívna z dôvodu nesúladu s rámcom dohovoru MARPOL, čím dochádzalo k zbytočnému administratívnemu zaťaženiu prístavov a ich používateľov.

Práve z tohto dôvodu Únia pristúpila k zrušeniu smernice z roku 2000 a v apríli 2019 schválila smernicu novú.

Výnimka pre vnútrozemské štáty

„Účelom smernice je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia, chrániť morské prostredie pred negatívnymi účinkami vypúšťania odpadu z lodí využívajúcich prístavy v Európskej únii,“ uvádza ministerstvo v predkladacej správe.

Ďalším cieľom je podľa rezortu zabezpečenie bezproblémovej prevádzky námornej dopravy zlepšením dostupnosti a využívania primeraných prístavných zberných zariadení a vykladaním odpadu do týchto zariadení.

Ministerstvo zároveň pripomína, že Slovensko si ako vnútrozemský štát uplatňuje výnimku z ustanovení vzťahujúcich sa na námorné prístavy podľa článku 3, odstavca 3 smernice. Rezort navrhuje dátum účinnosti 28. júna 2021, ktorý je aj v súlade s ustanovením smernice.

Vo vládnom materiáli je uvedené, že návrh nariadenia nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské a životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Vládnych ani vojnových lodí sa nariadenie netýka

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Polopodzemné kontajnery plánujú inštalovať aj v Piešťanoch

Polopodzemné kontajnery plánujú inštalovať aj v Piešťanoch

Celkovo 250 štandardných kontajnerov na vybraných stojiskách má byť nahradených 107 nádobami zapustenými v zemi.

Microsoft chce byť do roku 2030 bez odpadovej stopy

Microsoft chce byť do roku 2030 bez odpadovej stopy

Prispieť majú recyklovateľné obaly, ale aj nové cirkulárne centrá.

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu

Povinnosť by mala platiť až od roku 2022, tvrdí ZMOS. Ministerstvo konštatuje, že nechce byť odkladačom termínov, ktorý slúži ako zdroj výhovoriek pred Európskou komisiou.