Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Hodnoty odpadových emisií v EÚ klesajú. Na Slovensku je to naopak (Analýza)

Dnes je vyhlásený Svetový deň čistého ovzdušia. Pri tejto príležitosti Eva Sadovská z Wood & Company analyzuje situáciu s emisiami skleníkových plynov z odpadu v EÚ, ale predovšetkým na Slovensku.

Emisie skleníkových plynov z odpadu sú na Slovensku o štvrtinu vyššie jako před štvrťstoročím. Môžu za to skládky.

Foto: Pixabay

Na Slovensku produkujeme z roka na rok viac odpadu. A hoci ho triedime lepšie ako kedysi, drvivá väčšina končí na skládkach. Ide o dôvod, pre ktorý sú hodnoty skleníkových plynov z odpadu na Slovensku až o štvrtinu vyššie ako pred štvrťstoročím.

V Európskej únii prevláda opačný trend. Vďaka eliminácii skládkovania a prechodu k recyklácii či energetickému zhodnocovaniu za 25 rokov klesli hodnoty skleníkových plynov z odpadu o - 44 %.

Nasledujúci článok prináša aktuálnu analýzu spoločnosti WOOD & Company, v ktorej analytička Eva Sadovská prináša odpovede aj na niektoré otázky:

  • Ako sa zmenila emisia skleníkových plynov z odpadov za posledné štvrťstoročie u nás ako v EÚ?
  • Prečo sú odpadové emisie na Slovensku o štvrtinu vyššie ako pred štvrťstoročím?
  • Je skládkovanie v rámci nakladania s odpadom najväčším znečisťovateľom životného prostredia?
  • Čo musí Slovensko urobiť pre to, aby produkovalo menej škodlivín z odpadov a nasledovalo tak pozitívne trendy v EÚ? 

Analýza vychádza z aktuálnych údajov Eurostatu.

"Európska únia zaznamenala za posledné štvrťstoročie významný pokles odpadových emisií. Emisie skleníkových plynov z odpadov boli v roku 2018 o mínus 44 % nižšie ako pred 25 rokmi," uvádza E. Sadovská.

Kým v roku 2018 predstavovali 138 mil. ton ekvivalentu CO2, tak v roku 1993 sa jednalo o 247 mil. ton. Dôvodom je výmena skládkovania za recykláciu a energetické zhodnocovanie.

Drvivá väčšina odpadových emisií pochádza zo skládok (aktuálne cca. 78 %), menšia časť vzniká z odpadových vôd (cca. 19 %) alebo pri spaľovaní odpadu, ktoré produkuje zanedbateľné hodnoty (cca. 3 %). 

V EÚ pokles, na Slovensku nárast

Na Slovensku je situácia opačná. Emisie skleníkových plynov z odpadu v roku 2018 predstavovali u nás 1,68 mil. ton ekvivalentu CO2 a to bolo o 25 % viac ako v roku 1993 s hodnotou 1,35 mil. ton. A hoci v posledných rokoch triedime lepšie, drvivá väčšina odpadu končí naďalej na skládkach. Nehovoriac o tom, že za EÚ výrazne zaostávame aj nízkou mierou energetického zhodnocovania odpadu.

Medzi najväčších producentov odpadových emisií patrila v roku 2018 Veľká Británia s hodnotou 20,75 mil. ton ekvivalentu CO2, nasledovali Taliansko a Francúzsko s hodnotami 18,29 a 17,39 mil. ton ekvivalentu CO2.

Väčšine krajín EÚ sa pritom za posledné štvrťstoročie podarilo odpadové emisie znížiť. Najvýraznejším poklesom o – 80 až – 60 % sa môžu pochváliť Holandsko, Nemecko, už spomínaná Veľká Británia, Belgicko, Švédsko, Rakúsko či Fínsko, teda krajiny, ktorých odpadové hospodárstvo stojí na kombinácii recyklácie a energetického zhodnocovania odpadu v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO).

Naopak, v prípade Českej republiky, Malty a Chorvátska bol za posledné štvrťstoročie zaznamenaný nárast emisií z odpadu o 70 až 90 %. Slovensko sa tak s nárastom o štvrtinu zaradilo do nelichotivej skupiny siedmich krajín EÚ, ktoré za posledných 25 rokov zaznamenali nárast emisií.

Kde je príčina negatívnych výsledkov Slovenska?

Prečo prechod zo skládkovania na recykláciu a energetické zhodnocovanie vedie k poklesu skleníkových plynov z odpadu?

Na ilustráciu môže dobre poslúžiť vývoj nakladania s komunálnym odpadom v Európskej únii a na Slovensku. Komunálny odpad síce tvorí z celkového odpadu iba určitú časť, avšak oproti iným druhom odpadu sa vyznačuje rôznorodosťou a vysokým zastúpením biozložky (napr. zvyškov potravín) a uhlíkových materiálov.

MEVA-SK

Práve komunálny odpad je zdrojom najnebezpečnejších skleníkových plynov, prioritne mimoriadne škodlivého metánu.

V EÚ bola v roku 2018 produkcia komunálneho odpadu o 14 % vyššia oproti roku 1995. Množstvo skládkovaného komunálneho odpadu ale v rovnakom období pokleslo o – 61 %. Únia v súčasnosti trojnásobne viac recykluje a dvojnásobne viac energeticky zhodnocuje ako v roku 1995.

"Produkcia odpadu rastie aj na Slovensku, avšak oveľa rýchlejším tempom ako je priemer EÚ. V roku 2018 sme vyprodukovali o takmer polovicu viac odpadu ako v roku 1995," hovorí analytička.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

ZMOS: Povoľovacie procesy zneužívajú a blokujú rôzne združenia, máme riešenie

ZMOS: Povoľovacie procesy zneužívajú a blokujú rôzne združenia, máme riešenie

Združenie miest a obcí predstavilo analýzu hlavných priorít, na ktoré by sa malo zamerať odpadové hospodárstvo na Slovensku, ako aj niekoľko odporúčaní.

Zákaz vývozu druhotných surovín z EÚ? Zničíte nás, tvrdia recyklátori

Zákaz vývozu druhotných surovín z EÚ? Zničíte nás, tvrdia recyklátori

Recyklátori podporujú sprísnenie vývozu nespracovaného odpadu mimo EÚ. Apelujú na rozlišovanie medzi odpadom a druhotnou surovinou.

Nová metóda od Honeywellu premieňa plastový odpad na kvalitné ropné produkty

Nová metóda od Honeywellu premieňa plastový odpad na kvalitné ropné produkty

Spoločnosť predstavuje postup, ktorý dokáže opätovne využiť aj doteraz nerecyklovateľné plasty. Mohol by výrazne znížiť emisie CO2 aj dopyt po fosílnych palivách na trhu s plastmi.