Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Nebezpečné látky vo firme, ich skladovanie a manipulácia s nimi

Splnenie legislatívnych požiadaviek pri skladovaní nebezpečných látok sa dá dosiahnuť pomocou špeciálnych produktov zabraňujúcich únikom alebo, ak už prišlo k ich náhodnému úniku, zabraňujúcich ich ďalšiemu šíreniu.

uskladnenie nebezpečných látok

Foto: Denios

Každá firma či organizácia používajúca pri svojej činnosti látky ohrozujúce životné prostredie, zdravie zamestnancov či prinášajúce požiarne riziko, je povinná riešiť skladovanie a manipuláciu s týmito látkami v súlade s platnou legislatívou tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia, zdravia a života osôb a predchádzalo sa vzniku požiaru.

Spoločnosť DENIOS sa už viac ako 30 rokov zaoberá vývojom a výrobou prostriedkov a systémov pre bezpečnú manipuláciu a skladovanie chemikálií, pohonných hmôt, olejov, horľavých látok, odpadov a iných nebezpečných látok.

Tento kompletný program predstavuje širokú škálu ponúkaných riešení – od záchytných vaní z ocele, plastu alebo nerezu, podlahových plošín a regálov, cez sorbenty,čerpadlá pre nebezpečné látky, bezpečnostné skrine až po veľké skladovacie kontajnery, ktoré je možné umiestniť na voľnom priestranstve i vnútri budov.

Dlhoročné know-how firmy DENIOS sa tiež odráža v ponuke individuálnych projektov, ktoré sú navrhované a konštruované odborne vyškolenými projektantmi a technikmi vo vzájomnej súčinnosti so zákazníkom, aby výsledný produkt presne zodpovedal požiadavkám a potrebám zákazníka.

Úspešné splnenie legislatívnych požiadaviek pri skladovaní nebezpečných látok je možné dosiahnuť pomocou špeciálnych produktov zabraňujúcich únikom nebezpečných látok alebo, ak už prišlo k ich náhodnému úniku, zabraňujúcich ich ďalšiemu šíreniu a minimalizácii vzniknutej havárie.

Ani kvapka nazmar so záchytnou vaňou od DENIOSu

Medzi základné produkty pre bezpečné skladovanie nebezpečných látok a príp. zachytenie únikov patria nepochybne záchytné vane s dostatočným záchytným objemom.

Kapacitu záchytného objemu stanovuje Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z, vo väčšine prípadov podľa všeobecného pravidla, kedy záchytná vaňa musí byť schopná zachytiť min. 10 % celkového skladovaného množstva kvapalín, min. však 100% objemu najväčšej uskladnenej nádoby.

Nemenej dôležitou prednosťou našich oceľových záchytných vaní je, že veľká väčšina z nich disponuje certifikovanou tesnosťou, ktorá je zárukou ich absolútnej nepriepustnosti.

Materiál, z ktorého by mala byť záchytná vaňa vyrobená, závisí od miesta použitia záchytnej vane a tiež druhu nebezpečnej látky, ktorá má byť v záchytnej vani skladovaná.

Najlepšou voľbou pri skladovaní olejov a iných kvapalín na báze uhľovodíkov sú vane oceľové, ktoré sú mechanicky veľmi odolné a sú buď lakované alebo žiarovo zinkované. Pre skladovanie chemických látok, ako napr. kyselín a lúhov, sú vhodné plastové záchytné vane vyrobené z vysoko odolného polyethylénu.

Samostatnou kapitolou sú špeciálne záchytné vane z nerezovej ocele, ktoré sú používané pre skladovanie niektorých vysoko koncentrovaných kyselín či vysoko agresívnych látok. Nerezové záchytné vane nájdu svoje uplatnenie v potravinárskom priemysle spoločne s ďalším nerezovým vybavením.

Bezpečnostná skriňa alebo Nebezpečné látky pod zámkom

Nebezpečné látky je možné uchovávať okrem záchytnej vane i v špeciálnych bezpečnostných skriniach pre nebezpečné látky, ktoré sú navrhnuté priamo k tomuto účelu. Oproti záchytným vaniam majú tú výhodu, že ide o uzamykateľný skladovací systém, a teda je umožnený kontrolovaný prístup k uskladneným chemikáliám či horľavinám.

Skrine na nebezpečné látky sú tiež v ponuke v rôznych vyhotoveniach – výber vhodnej skrine vždy záleží na druhu nebezpečnej látky, ktorú potrebujete uskladniť.

Na skladovanie agresívnych chemikálií, ako sú kyseliny a lúhy, sú určené ekologické skrine vyrobené z lakovanej ocele či vysoko rezistentného polyethylénu, ktoré sú voči týmto agresívnym látkam odolné. Neagresívne chemikálie je možné bezpečne uskladniť v chemických skriniach. Skrine na chemikálie a skrine na kyseliny a lúhy nie sú určené pre skladovanie horľavých látok.

Pri skladovaní horľavín, ktoré sú väčšinou zároveň látkami nebezpečnými pre životné prostredie, je naviac nutné dbať na splnenie bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich z predpisov týkajúcich sa požiarnej prevencie a ochrany. K tomuto účelu slúžia bezpečnostné skrine s požiarnou odolnosťou, ktoré predstavujú spoľahlivé riešenie pre prevenciu vzniku požiaru. Ide o odvetrávaný priestor, kde sa tieto látky bezpečne skladujú.

Požiarno odolné skrine sa používajú pre skladovanie menšieho množstva horľavých látok v súlade s európskou normou STN EN 14470-1 a je ich možné umiestniť priamo v prevádzkach, kanceláriách či laboratóriách. Odvetrávanie je mimo budovy samostatnou ventiláciou alebo ich je možné vybaviť uhlíkovým filtrom.

Všetky naše protipožiarne skrine zodpovedajú norme STN EN 14470-1 a sú v ponuke v rôznych veľkostiach a s certifikovanou požiarnou odolnosťou 30 alebo 90 minút.

Ak dôjde k prípadnému požiaru, umožní táto požiarna odolnosť personálu bezpečné opustenie pracoviska a poskytne dostatok času pre príjazd požiarnikov a príp. ďalšie protipožiarne a záchranné akcie. Zároveň poskytuje ochranu uskladnených látok pred explóziou v dôsledku prehriatia a ďalším rozšírením požiaru.

Vyššie uvedené vlastnosti protipožiarnych skríň od DENIOSu sú testované a doložené platnou certifikáciou, ktorá zaručuje ich špičkovú kvalitu. K bezpečnostným skriniam ďalej ponúkame našim zákazníkom vykonávanie pravidelných autorizovaných bezpečnostno-technických prehliadok a ich pravidelnú údržbu.

Podľa požiadaviek zákona a odporúčania výrobcu by používatelia týchto skríň mali vykonávať bezpečnostno-technickú kontrolu jedenkrát ročne.

S DENSORB sorbentami budete v suchu

Napriek tomu, že už záchytné vane zodpovedne používame, občas sa pri manipulácii s nebezpečnou látkou úniku tejto látky mimo záchytnú vaňu nevyhneme. Ako si hravo a bezpečne poradiť i v tomto prípade?

V prvom rade je treba zachovať pokoj! Ďalej je nutné, čo najrýchlejšie zastaviť ďalší únik látky a zabrániť jeho šíreniu. V najhoršom prípade môže uniknutá látka vniknúť do kanalizácie, čím by bolo ohrozené životné prostredie, príp. zdravie osôb.

Ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným. To platí i v tomto prípade, takže ak vo Vašej firme nechýba špeciálna havarijná sorpčná sada, máte z polovice vyhrané! DENSORB havarijné sady obsahujú rôzne druhy sorbentov, utesňovacích pomôcok pre kanalizačné vpuste a odpady, príp. i plávajúce zábrany pre použitie na vodných tokoch a ďalšie užitočné pomôcky pre prípad nehody.

Keď budeme mať uniknutú kvapalinu pod kontrolou, nastáva čas na jej likvidáciu pomocou sorbentov.

 K likvidácii uniknutej kvapaliny sa používajú sypké sorbenty či textilné sorbenty, najčastejšie v podobe absorpčných rohoží a rolí. Je nutné ešte podotknúť, že sorbenty sa rozdeľujú na hydrofóbne,ktoré odpudzujú vodu a sú teda vhodné predovšetkým pre odstránenie olejov z vodnej hladiny a na hydrofilné, ktoré absorbujú akékoľvek kvapaliny, ktoré im prídu do cesty, teda oleje, uhľovodíkové kvapaliny, chemické látky i vodu.

Vzhľadom k rozsahu tejto témy odporúčame navštíviť webové stránky www.denios.sk, kde nájdete veľa ďalších inšpiratívnych riešení a informácií týkajúcich sa oblasti skladovania nebezpečných látok a vybavenia prevádzok. Spoločnosť môžete tiež kontaktovať na bezplatnej telefonickej linke 0800 11 80 70 alebo e-mailom na adrese obchod@denios.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2020

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2020

Aktualizované: Šiesty ročník odbornej konferencie, ktorý sa mal konať v marci, bol preložený na 12. - 13. október 2020.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v septembri 2020

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v septembri 2020

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Vhodný výber nádoby umožní domácnostiam pohodlné a hygienické triedenie kuchynského odpadu

Vhodný výber nádoby umožní domácnostiam pohodlné a hygienické triedenie kuchynského odpadu

Od začiatku budúceho roka musia samosprávy zabezpečiť zber kuchynského odpadu a dôležitou súčasťou zberu sa stanú prísne hygienické štandardy.