NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Päť mýtov o jednorazových plastoch

Americká environmentalistka Shelie Miller vo svojej štúdii vyvracia niekoľko častých mylných predstáv o plastoch a plastových obaloch. Recyklácia podľa nej nie je to najdôležitejšie.

PET fľaše

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Obal ako najväčší nepriateľ

Postavte sa v supermarkete do uličky s nápojmi a v obklopení radov pestrofarebných plastových fliaš a kovových plechoviek ľahko dospejete k záveru, že hlavným environmentálnym problémom je nadbytok obalov na jedno použitie, hovorí environmentalistka Shelie Miller z Michiganskej univerzity.

Veľa ľudí zároveň verí, že keby sme jednoducho viac recyklovali, tak environmentálny vplyv týchto obalov by sme výrazne minimalizovali. V skutočnosti sa však väčšina environmentálnych vplyvov mnohých spotrebných výrobkov, vrátane obalov nealkoholických nápojov, spája so samotnými výrobkami vo vnútri, nie s obalom.

Pokiaľ ide o plasty na jedno použitie, výroba a likvidácia obalov často predstavuje iba niekoľko percent z celkových vplyvov produktu na životné prostredie, tvrdí Shelie Miller, ktorej štúdia vyšla tento týždeň v časopise Environmental Science & Technology.

MIM Esona 1

„Spotrebitelia sa skôr zameriavajú na vplyv obalu, ako na vplyv samotného výrobku,“ uvádza Millerová, ktorá pôsobí ako docentka na Katedre životného prostredia a udržateľnosti.

„Uvedomelé spotrebiteľské správanie, ktoré zahŕňa obmedzenie zbytočného nakupovania výrobkov a plytvania, je pri znižovaní celkového vplyvu na životné prostredie oveľa účinnejšie ako recyklácia,“ dodáva.

„Napriek tomu je pre spotrebiteľov zo zásady jednoduchšie recyklovať obal produktu ako dobrovoľne znížiť svoj dopyt po tomto produkte, čo je pravdepodobne jedným z dôvodov, prečo sú recyklačné schémy také populárne.“

recyklácia plastovIlustračné foto: Odpady-portal.sk

5 mýtov o plastoch

Vo svojej štúdii Shelie Miller vyvracia nasledujúcich päť bežných mylných predstáv o plastoch:

1. Plastový obal najviac prispieva k negatívnemu vplyvu, ktorý má ľubovoľný produkt na životné prostredie

Vedkyňa vysvetľuje, že v skutočnosti výrobok vo vnútri obalu má zvyčajne oveľa väčší negatívny vplyv na životné prostredie ako samotný plast, v ktorom je zabalený.

2. Negatívny vplyv plastov na životné prostredie je väčší ako akéhokoľvek iného obalového materiálu

Millerová uvádza, že plast má vo všeobecnosti nižší negatívny vplyv na životné prostredie ako sklo alebo kov na jedno použitie a to vo väčšine zložiek, z ktorých sa výpočet celkového efektu skladá.

Alternatívy k plastovým fľašiam na jedno použitie, akými sú napríklad plechovky alebo nápojové kartóny, sú tiež záťažou pre životné prostredie a nemusia byť ani zďaleka také ekologické, akými sa oproti plastu zdajú byť.

Napríklad výroba plechoviek má negatívnejší vplyv na životné prostredie ako výroba plastových fliaš. Pri výrobe skla vznikajú emisie uhlíka ešte väčšie ako pri výrobe plastu, hliníka alebo nápojových kartónov.

3. Výrobky na opakované použitie sú vždy lepšie ako plasty na jedno použitie

V skutočnosti majú opakovane použiteľné výrobky menší negatívny vplyv na životné prostredie iba ak sú znovu použité dostatočný počet krát tak, aby vyrovnali environmentálnu stopu materiálu, z ktorého sú vyrobené, a energie použitej na ich výrobu, upozorňuje environmentalistka.

K tejto téme sa vyjadril napríklad aj profesor Pavel Alexy, ktorý vysvetlil, že pokiaľ zohľadníme celkovú environmentálnu stopu plastových tašiek, vrátane emisií spojených s ich výrobou či prepravou, z porovnania s inými druhmi nákupných tašiek, napríklad z papiera či bavlny, vychádzajú plastové tašky ako najekologickejšia alternatíva.

4. Recyklácia a kompostovanie by mali byť najvyššou prioritou

"Pravdupovediac, environmentálne výhody spojené s recykláciou a kompostovaním sú malé v porovnaní so snahami o zníženie celkovej spotreby,“ konštatuje Shelie Miller.

Problémom kompostovania je napríklad mylná domnienka, že všetky kompostovateľné obaly sa rozložia v domácom komposte alebo dokonca vo voľnej prírode, hoci vo väčšine prípadov sú takéto obaly určené na likvidáciu v priemyselných kompostovacích zariadeniach.

Kompostovateľné a biologicky rozložiteľné plasty môžu prispievať k ešte väčšiemu znečisteniu životného prostredia, predovšetkým z dôvodu nedostatku infraštruktúry na zabezpečenie ich správneho rozkladu a neinformovanosti spotrebiteľov.

5. Snaha o nulový odpad, teda elimináciu plastov na jedno použitie, minimalizuje vplyv kultúrneho či spoločenského podujatia na životné prostredie

Shelie Miller hovorí, že výhody odklonu odpadu zo skládky v skutočnosti nie sú prevratné.

Faktormi, ktoré oveľa viac zavážia pri výpočte negatívneho environmentálneho vplyvu spoločenskej akcie, sú redukcia odpadu a uvedomelá spotreba, vrátane starostlivého zváženia druhov a množstva spotrebovaných výrobkov.

Neviditeľné vplyvy na životné prostredie

Vo svojej štúdii sa Millerová sústreďuje na tvrdenia, o ktorých sú ľudia bežne presvedčení, ale nie sú podložené súčasnými vedeckými poznatkami.

„Snahy o obmedzenie používania jednorazových plastov a zvýšenie recyklácie môžu odvádzať pozornosť od menej viditeľných, no často škodlivejších environmentálnych vplyvov spojených s energetickou náročnosťou, výrobou a ťažbou zdrojov,“ uvádza.

Zaujať podľa nej treba postoj, ktorý zohľadňuje environmentálne otázky zo širšieho záberu. Vedkyňa zároveň zdôrazňuje, že sa nesnaží zľahčovať tému environmentálnej záťaže, ktorá sa spája s výrobou plastov a plastovým odpadom.

Aby sme však problému s plastovým odpadom správne porozumeli, je nevyhnutné brať do úvahy vplyvy na životné prostredie, ktoré sa vyskytujú v každej z etáp, ktorými výrobok počas svojej životnosti prejde – od ťažby prírodných zdrojov až po energiu potrebnú na likvidáciu alebo opätovné použitie výrobku.

Pomôcka, ktorú vedci ako Shelie Miller používajú na výpočet negatívnych efektov na životné prostredie, sa nazýva posudzovanie životného cyklu. Zohľadňuje viacero kategórií vrátane klimatickej zmeny, spotreby energie, čerpania vody a zdrojov, úbytku biodiverzity, tvorby tuhého odpadu a toxicity pre ľudí a životné prostredie.

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Hodnotenie životného cyklu

Pre spotrebiteľov je ľahké zamerať sa na odpad z obalov, pretože ich každý deň majú na očiach, zatiaľ čo mnohé ďalšie vplyvy na životné prostredie sú pre nich takmer neviditeľné, uvádza Millerová.

Analýzy posudzovania životného cyklu naopak systematicky hodnotia celý dodávateľský reťazec a merajú vplyvy, ktoré by sa inak mohli prehliadnuť.

Balené potravinové výrobky napríklad zahŕňajú okrem obalu ďalšie do značnej miery neviditeľné vplyvy na životné prostredie spojené s poľnohospodárskou výrobou, výrobou energie, chladením výrobkov a prepravou v rámci celého dodávateľského reťazca.

Shelie Miller poukazuje na to, že zaužívaný slogan „reduce, reuse, recycle“, teda „obmedz spotrebu, opätovne použi, recykluj“, vznikol s cieľom poskytnúť spotrebiteľom ľahko zapamätateľnú hierarchiu spôsobov zmenšenia vplyvov na životné prostredie.

Väčšina spravodajstva o životnom prostredí však nekladie dôraz na skutočnosť, že zníženie spotreby a opätovné použitie sú v hierarchii uvedené pred recykláciou.

Výsledkom je, že spotrebitelia často príliš zdôrazňujú dôležitosť recyklácie obalov namiesto toho, aby v maximálnej možnej miere znižovali spotrebu výrobkov, výrobky opätovne používali a predlžovali ich životnosť.

„Hoci jednorazové plasty sú zdrojom viacerých problémov v oblasti životného prostredia, ktoré je potrebné riešiť, existuje aj množstvo iných vplyvov pochádzajúcich zo spotrebiteľsky orientovanej spoločnosti, ktoré nezmiznú, aj keď produkcia plastového odpadu drasticky klesne,“ vysvetľuje Millerová.

„Ťažba surovín, výroba a použitie výrobkov sú vo všeobecnosti hlavnými zdrojmi environmentálnych vplyvov väčšiny výrobkov. Zníženie spotreby materiálu je teda vždy lepšie ako recyklácia, pretože odpadá potreba ďalšej výroby.“

Zdroj: University of Michigan

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákaz vývozu druhotných surovín z EÚ? Zničíte nás, tvrdia recyklátori

Zákaz vývozu druhotných surovín z EÚ? Zničíte nás, tvrdia recyklátori

Recyklátori podporujú sprísnenie vývozu nespracovaného odpadu mimo EÚ. Apelujú na rozlišovanie medzi odpadom a druhotnou surovinou.

ZMOS: Povoľovacie procesy zneužívajú a blokujú rôzne združenia, máme riešenie

ZMOS: Povoľovacie procesy zneužívajú a blokujú rôzne združenia, máme riešenie

Združenie miest a obcí predstavilo analýzu hlavných priorít, na ktoré by sa malo zamerať odpadové hospodárstvo na Slovensku, ako aj niekoľko odporúčaní.

Nová metóda od Honeywellu premieňa plastový odpad na kvalitné ropné produkty

Nová metóda od Honeywellu premieňa plastový odpad na kvalitné ropné produkty

Spoločnosť predstavuje postup, ktorý dokáže opätovne využiť aj doteraz nerecyklovateľné plasty. Mohol by výrazne znížiť emisie CO2 aj dopyt po fosílnych palivách na trhu s plastmi.