NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Michal Sebíň: NATUR-PACK ciele odpadového hospodárstva plní

NATUR-PACK vlani zabezpečil zhodnotenie pre 66% obalov zo skla, 58% obalov z plastov, 71% obalov z papiera, 20% kompozitných obalov a 81% kovových obalov zo všetkých obalov, ktoré jeho zazmluvení výrobcovia uviedli na trh.

Michal Sebíň

Michal Sebíň / Foto: Odpady-portal.sk

Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

V poslednom období sa objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní. Jedna z najväčších OZV na Slovensku, NATUR-PACK, to vidí inak.

Limity a ciele plnia

„NATUR-PACK ako jedna z organizácií zodpovednosti výrobcov, s trhovým podielom viac ako 40 %, plní všetky ciele nastavené zákonom o odpadoch. Tieto informácie transparentne zverejňujeme v správach o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré sú verejne dostupné na našej webovej stránke a ich rozšírenú verziu zasielame na Ministerstvo životného prostredia SR,“ hovorí riaditeľ NATUR-PACK Michal Sebíň.

„Mieru zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, alebo ľudovo povedané limity, definované v kapitole III prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch, sme prekročili v každej obalovej komodite. V roku 2019 sme zabezpečili zhodnotenie pre 66 % obalov zo skla, 58 % obalov z plastov, 71 % obalov z papiera, 20 % kompozitných obalov a 81 % kovových obalov z množstiev, ktoré uviedli na trh naši výrobcovia,“ informuje M. Sebíň.

Aj podľa údajov EUROSTATU dosahuje Slovenská republika v oblasti plnenia limitov pre odpady z obalov úroveň porovnateľnú s vyspelými štátmi EÚ.

Celkovú mieru recyklácie odpadov z obalov v roku 2017 Slovensko dosiahli na úrovni 65,7 % z množstva obalov uvedených na trh, čo je podobné úrovni Rakúska (65,6 %) či Fínska (65,2 %). V prípade recyklácie plastových obalov je to 52,4 %, čo je viac ako európsky priemer (41,9 %).

Plnenie limitov recyklácie plastov v členských štátoch EÚ

Ciele zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov sú ďalším ukazovateľom preneseným na OZV a počítajú sa osobitne pre každú OZV.

„Ministerstvo životného prostredia určí percentuálnu výšku potenciálu, to znamená, koľko percent odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom komunálnom odpade sa dá vytriediť,“ vysvetľuje M. Sebíň.

„Z celkového množstva odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sme v predchádzajúcom období dosiahli úroveň vytriedenia až 55 %, pričom stanovená úroveň vytriedenia bola 40 %,“ zdôrazňuje riaditeľ NATUR-PACK.

Plnenie cieľov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov je súčasťou celkového cieľa odpadového hospodárstva Slovenska v oblasti komunálnych odpadov, podľa ktorého by sa v krajine malo v roku 2020 recyklovať 50 % komunálneho odpadu.

Vzhľadom k tomu, že v roku 2019 Slovensko dosiahlo hodnotu 39 % a rok predtým 36,3 %, tento cieľ sa najväčšou pravdepodobnosťou splniť nepodarí.

Plenie celkového cieľa odpadového hospodárstva SR nie je prenesené na výrobcov, pretože zahŕňa aj druhy odpadov, na ktoré sa rozšírená zodpovednosť výrobcov nevzťahuje. Najväčší potenciál na vytriedenie z komunálneho odpadu predstavuje biologicky rozložiteľný komunálny odpad (viac ako 40 %), ktorého zber sa na Slovensku pomaly rozbieha.

Zvyšujú povedomie o triedení

Okrem cieľov v oblasti triedeného zberu je povinnosťou každej OZV tiež zlepšovať povedomie o správnom triedení a realizovať vzdelávacie aktivity pre verejnosť. Podľa Mareka Brinzíka, PR riaditeľa OZV NATUR-PACK, je v tomto smere NATUR-PACK aktívny nad rámec zákona.

„Sme partnerom unikátnych vzdelávacích projektov a programov, ktoré rozvíjame buď sami, napríklad jediný YouTube portál s pravidelnou tvorbou videí o odpadoch na Slovensku, alebo v spolupráci s neziskovými organizáciami, napríklad projekt Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ďalej so zberovými spoločnosťami alebo aktívnymi výrobcami z radov našich klientov, príkladom je projekt Chytrý Macko,“ hovorí M. Brinzík.

INISOFT

Pripomína tiež, že NATUR-PACK od minulého roka získal status komunikačného partnera napríklad pri projekte unikátneho behuLess Waste Run alebo v kampani Nie som prasa.

„Komunikáciu s odbornou i laickou verejnosťou považujeme za dôležitú súčasť našej snahy o neustále zlepšovanie úrovne triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku,“ uzatvára M. Brinzík.


OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako posúdil Súdny dvor EÚ prípad cezhraničnej prepravy zmesi papierových odpadov

Ako posúdil Súdny dvor EÚ prípad cezhraničnej prepravy zmesi papierových odpadov

Súdny dvor EÚ rozoberal záležitosť spoločnosti, ktorá v Nemecku zbierala použité ľahké obaly z papiera a prevážala ich na účely ich recyklácie do Holandska. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v septembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/09.

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Touto otázkou sa vo svojom nedávnom rozhodnutí zaoberal Súdny dvor EÚ vo veci C-629/19 zo 14. 10. 20201. Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.

Kontroly podľa šéfa SIŽP zaberajú, kontajnery sú pred medveďmi zabezpečené lepšie

Kontroly podľa šéfa SIŽP zaberajú, kontajnery sú pred medveďmi zabezpečené lepšie

Prevenciou pred výskytom medveďa je aj správne triedenie odpadu. Štátni inšpektori požiadali organizácie zodpovednosti výrobcov o šírenie osvety, NATUR-PACK reaguje reportážami.