NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Európski odpadári volajú po zavedení vysokých cieľov kompostovania

Ak chce Únia naplniť ciele metánovej stratégie a akčného plánu pre obehové hospodárstvo, musí sa jednoznačne zamerať na bioodpad, myslí si Európska federácia pre odpadové hospodárstvo.

Európski odpadári volajú po zavedení vysokých cieľov kompostovania

Foto: Pixabay

Európska metánová stratégia by mala byť implementovaná v súčinnosti s ďalšími legislatívnymi nástrojmi, najmä s Akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo, aby reálne priniesla vyšší pokles emisií skleníkových plynov, hlavne emisií metánu, a zároveň zefektívnila obehové hospodárstvo v Únii, myslí si Európska federácia pre odpadové hospodárstvo (FEAD), ktorej členmi sú národné asociácie združujúce spoločnosti pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva v 20 členských štátoch EÚ.

Takýto postup by podľa asociácie zároveň mal viesť aj k tomu, že sa z odpadového hospodárstva stane kľúčové odvetvie na ceste k dekarbonizácii hospodárstva EÚ. Ďalšou výhodou má byť podpora synergií medzi odvetviami, ale napríklad aj umožnenie nových investícií a vytváranie hospodárskeho rastu a pracovných miest.

Problém má riešiť nedávno prijatá stratégia

Metán je silný skleníkový plyn, pričom z hľadiska celkového rozšírenia sa radí na druhé miesto po oxide uhličitom. Na molekulárnej úrovni je dokonca dvadsaťnásobne silnejší ako oxid uhličitý. Hoci zostáva v atmosfére kratší čas, má výrazný vplyv na klímu. Problém s emisiami metánu na európskej úrovni sa preto rozhodla riešiť stratégia, ktorú Komisia predstavila v októbri minulého roka.

Stratégia sa konkrétne zameriava na zníženie emisií v poľnohospodárstve, odpadovom hospodárstve a energetike. Práve v tretej spomenutej oblasti je najdetailnejšia. Kritici však napríklad poukazujú na to, že stratégia dostatočne nerieši najväčšieho producenta metánu – poľnohospodárstvo.

Podľa posúdenia vplyvu Európskej komisie sú hlavnými identifikovanými zdrojmi metánu pochádzajúcimi z odvetvia odpadového hospodárstva v Únii najmä nekontrolované emisie skládkového plynu na skládkach odpadov, ďalej spracovanie splaškových kalov, ale aj úniky z bioplynových staníc v dôsledku zlej konštrukcie alebo údržby. Súčasne však sektor odpadového hospodárstva vo veľkej miere prispieva k obmedzovaniu emisií skleníkových plynov.

Politické rámce treba viac harmonizovať

FEAD tvrdí, že pre ďalšie legislatívne opatrenia v tejto oblasti je potrebný lepší zber údajov. „Spoľahlivá a jedinečná metodika schválená všetkými zainteresovanými stranami by bola užitočným nástrojom merania,“ zdôrazňuje asociácia.

Európski odpadári zároveň výrazne podporujú synergie medzi poľnohospodárskym, energetickým a odpadovým odvetvím. Ako príklad uvádzajú anaeróbnu digesciu na výrobu bioplynu, ktorá je vynikajúcim opatrením na zníženie emisií metánu, zhodnotenie tokov odpadu a smerovanie k dekarbonizácii energetického systému.

V tejto súvislosti FEAD podporuje preskúmanie existujúcich prekážok a možných stimulov na zvýšenie zachytávania metánu z anaeróbnej digescie a výroby bioplynu.

Asociácia tiež víta vytvorenie podporného rámca pre zachytávanie metánu z poľnohospodárskeho odpadu (hnoja) s perspektívou synergií s odvetvím odpadového hospodárstva. Zároveň tvrdí, že na dosiahnutie želaných výsledkov by sa mali v celej Únii dodržiavať harmonizované politické rámce pre anaeróbnu digesciu, teda pre výrobu bioplynu.

Problémom je bioodpad na skládkach

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

ZMOS: Povoľovacie procesy zneužívajú a blokujú rôzne združenia, máme riešenie

ZMOS: Povoľovacie procesy zneužívajú a blokujú rôzne združenia, máme riešenie

Združenie miest a obcí predstavilo analýzu hlavných priorít, na ktoré by sa malo zamerať odpadové hospodárstvo na Slovensku, ako aj niekoľko odporúčaní.

Zákaz vývozu druhotných surovín z EÚ? Zničíte nás, tvrdia recyklátori

Zákaz vývozu druhotných surovín z EÚ? Zničíte nás, tvrdia recyklátori

Recyklátori podporujú sprísnenie vývozu nespracovaného odpadu mimo EÚ. Apelujú na rozlišovanie medzi odpadom a druhotnou surovinou.

Nová metóda od Honeywellu premieňa plastový odpad na kvalitné ropné produkty

Nová metóda od Honeywellu premieňa plastový odpad na kvalitné ropné produkty

Spoločnosť predstavuje postup, ktorý dokáže opätovne využiť aj doteraz nerecyklovateľné plasty. Mohol by výrazne znížiť emisie CO2 aj dopyt po fosílnych palivách na trhu s plastmi.