Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Európski odpadári volajú po zavedení vysokých cieľov kompostovania

Ak chce Únia naplniť ciele metánovej stratégie a akčného plánu pre obehové hospodárstvo, musí sa jednoznačne zamerať na bioodpad, myslí si Európska federácia pre odpadové hospodárstvo.

Európski odpadári volajú po zavedení vysokých cieľov kompostovania

Foto: Pixabay

Európska metánová stratégia by mala byť implementovaná v súčinnosti s ďalšími legislatívnymi nástrojmi, najmä s Akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo, aby reálne priniesla vyšší pokles emisií skleníkových plynov, hlavne emisií metánu, a zároveň zefektívnila obehové hospodárstvo v Únii, myslí si Európska federácia pre odpadové hospodárstvo (FEAD), ktorej členmi sú národné asociácie združujúce spoločnosti pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva v 20 členských štátoch EÚ.

Takýto postup by podľa asociácie zároveň mal viesť aj k tomu, že sa z odpadového hospodárstva stane kľúčové odvetvie na ceste k dekarbonizácii hospodárstva EÚ. Ďalšou výhodou má byť podpora synergií medzi odvetviami, ale napríklad aj umožnenie nových investícií a vytváranie hospodárskeho rastu a pracovných miest.

Problém má riešiť nedávno prijatá stratégia

Metán je silný skleníkový plyn, pričom z hľadiska celkového rozšírenia sa radí na druhé miesto po oxide uhličitom. Na molekulárnej úrovni je dokonca dvadsaťnásobne silnejší ako oxid uhličitý. Hoci zostáva v atmosfére kratší čas, má výrazný vplyv na klímu. Problém s emisiami metánu na európskej úrovni sa preto rozhodla riešiť stratégia, ktorú Komisia predstavila v októbri minulého roka.

Stratégia sa konkrétne zameriava na zníženie emisií v poľnohospodárstve, odpadovom hospodárstve a energetike. Práve v tretej spomenutej oblasti je najdetailnejšia. Kritici však napríklad poukazujú na to, že stratégia dostatočne nerieši najväčšieho producenta metánu – poľnohospodárstvo.

Podľa posúdenia vplyvu Európskej komisie sú hlavnými identifikovanými zdrojmi metánu pochádzajúcimi z odvetvia odpadového hospodárstva v Únii najmä nekontrolované emisie skládkového plynu na skládkach odpadov, ďalej spracovanie splaškových kalov, ale aj úniky z bioplynových staníc v dôsledku zlej konštrukcie alebo údržby. Súčasne však sektor odpadového hospodárstva vo veľkej miere prispieva k obmedzovaniu emisií skleníkových plynov.

Politické rámce treba viac harmonizovať

FEAD tvrdí, že pre ďalšie legislatívne opatrenia v tejto oblasti je potrebný lepší zber údajov. „Spoľahlivá a jedinečná metodika schválená všetkými zainteresovanými stranami by bola užitočným nástrojom merania,“ zdôrazňuje asociácia.

Európski odpadári zároveň výrazne podporujú synergie medzi poľnohospodárskym, energetickým a odpadovým odvetvím. Ako príklad uvádzajú anaeróbnu digesciu na výrobu bioplynu, ktorá je vynikajúcim opatrením na zníženie emisií metánu, zhodnotenie tokov odpadu a smerovanie k dekarbonizácii energetického systému.

V tejto súvislosti FEAD podporuje preskúmanie existujúcich prekážok a možných stimulov na zvýšenie zachytávania metánu z anaeróbnej digescie a výroby bioplynu.

Asociácia tiež víta vytvorenie podporného rámca pre zachytávanie metánu z poľnohospodárskeho odpadu (hnoja) s perspektívou synergií s odvetvím odpadového hospodárstva. Zároveň tvrdí, že na dosiahnutie želaných výsledkov by sa mali v celej Únii dodržiavať harmonizované politické rámce pre anaeróbnu digesciu, teda pre výrobu bioplynu.

Problémom je bioodpad na skládkach

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Návrh sa týka batérií a akumulátorov. Súčasný Program odpadového hospodárstva vláda prijala za Jána Budaja.

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Firma chce na západnom Slovensku vybudovať linku už v prvej polovici roka 2024. Do povoľovacieho procesu EIA ešte nevstúpila.

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Podľa ministra je Slovensko skládková veľmoc a krajina je odkázaná na pitie kontaminovanej vody z neuzavretých skládok.