V Čadci už viac ako rok využívajú úsporné hygienizačné zariadenie | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

V Čadci už viac ako rok využívajú úsporné hygienizačné zariadenie

V kuchynskom odpade končia aj mäsové a mliečne výrobky, či varená strava. Aby bolo možné takýto odpad ďalej využívať, musí prejsť procesom nazývaným hygienizácia.

V Čadci už viac ako rok využívajú úsporné hygienizačné zariadenie

Foto: menejodpadu.sk

Kuchynský odpad, ktorého povinné triedenie je zavedené aj na Slovensku, často obsahuje mäsové a mliečne výrobky, či varenú stravu. Takto vyzbieraný odpad však musí pred svojim ďalším využitím prejsť špeciálnym procesom, ktorý sa nazýva hygienizácia.

Ide o proces, pri ktorom sa pôsobením vysokej teploty počas vopred stanoveného času odstraňujú alebo výrazne znižujú patogénne mikroorganizmy.

Hygienizáciou teda znižujeme zdravotné riziká spojené s využívaním produktov vyrobených z bioodpadov, napríklad kompostu. Ideálne sa dosahuje v uzavretých boxoch alebo CSC kontajneroch, kde nie je zároveň možný prístup zvery a hmyzu,“ vysvetľuje Martina Gaislová, odborníčka na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.

Prvý takýto kontajner na Slovensku už viac ako rok využívajú v Čadci a postupne pribúdajú ďalšie samosprávy, ktoré ho pridávajú ako súčasť svojho odpadového hospodárstva.

Zber začína v domácnostiach

Samosprávy, ktoré zaviedli povinný zber kuchynského odpadu, najprv vybavili domácnosti vhodnými košíkmi, do ktorých patria kompostovateľné vrecká. Pred rodinnými domami, či na zberných miestach na sídliskách zas pribudli hnedé nádoby na zber bioodpadu. Veľmi dôležitá je však koncová technológia, pomocou ktorej sa vyzbieraný odpad spracuje.

Takým môže byť inovatívny fermentor - hygienizačný CSC kontajner, ktorý je vyvinutý na základe dlhoročných skúseností s kompostovaním a priemyselnou výrobou kompostu. Zariadenie obsahuje aktívny prevzdušňovací systém, ktorý umožňuje lepší prístup vzduchu k materiálu a urýchľuje tým proces hygienizácie.

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2023

Celý proces pritom môže byť riadený aj na diaľku prostredníctvom počítača, tabletu alebo smart telefónu. Aplikácia, ktorou sa kontajner ovláda, umožňuje vizualizáciu procesov a zároveň exportovať potrebné dáta na ďalšie využitie. Kontajner má v sebe zabudovanú polopriepustnú ochrannú membránu, ktorá zabraňuje unikaniu pachov do okolia.

„Moderné zariadenie umožňuje hygienizovať biologicky rozložiteľné odpady, vrátane kuchynského, ale aj odpady z reštaurácií, kalov a jatočných odpadov. Zariadenie pre kompostárne je navrhnuté tak, aby práca s ním bola efektívna a zároveň praktická a jednoduchá,“ hovorí Martina Gaislová.

Priebeh hygienizácie kuchynského odpadu

Vyzbieraný, vytriedený a nadrvený kuchynský odpad sa v kompostárni premieša so zeleným odpadom.

„Ideálne poslúži materiál z úpravy verejných zelených plôch alebo materiál, ktorý občania prinesú z vlastných záhrad. Jednoducho sa do neho pridá napríklad drevná štiepka alebo tráva,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

Zmes sa premieša v pomere jedna k jednej a vloží do CSC kontajnera. Po naplnení sa uzatvorí a spustí sa automatický režim hygienizácie. Riadiaca jednotka neustále kontroluje a vyhodnocuje celý proces, ako aj teplotu vo vnútri kontajnera. Na základe týchto údajov sa spúšťa automatické prevzdušňovanie materiálu.

Zodpovedný pracovník má po celý čas proces pod kontrolou, pretože aktuálne vidí priebeh samotnej hygienizácie a vie podľa toho konať, či proces upraviť. Zariadenie umožňuje odosielať notifikačné správy o stave materiálu.

Infografika: menejodpadu.sk

„Biologicky rozložiteľný odpad musí v kontajneri dosiahnuť teplotu minimálne 70 stupňov po dobu aspoň jednej hodiny. Potom je hygienizačný proces ukončený,“ hovorí Martina Gaislová.

Následne sa obsah kontajnera vysype na kompostovaciu základku. Ideálne sú základky vybavené prevzdušňovacím systémom, ktorý zvyšuje efektivitu kompostárne, pretože urýchľuje proces kompostovania.

Bioodpad sa pravidelne premiešava a prekrýva geotextíliou, ktorá udržuje potrebnú teplotu a zároveň chráni materiál pred zrážkami či vysušovaním. Z bioodpadu sa počas niekoľkých týždňov prostredníctvom najmodernejšej technológie vyrobí prírodný kompost.

V Čadci ho využívajú už viac ako rok

Na jar minulého roka pribudol CSC kontajner na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu v mestskom podniku služieb v Čadci. Mesto ho obstaralo ako súčasť kompostárne a spracovania bioodpadu.

„Bez hygienizačného kontajnera by sme nemohli zhodnocovať kuchynský odpad, i keď máme novú vyhovujúcu kompostáreň. Odpad by sme museli odovzdávať do niektorých z bioplynových staníc, čím by sa náklady na celé odpadové hospodárstvo na území mesta neúmerne navýšili alebo by sme museli hľadať iný spôsob,“ hovorí Emília Ďuranová, vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva v Čadci.

Keďže majú v meste špeciálny kontajner, ihneď po zbere odpadu môžu pristúpiť k jeho hygienizácii. Po skončení sa odpad z kontajnera zapracuje do základky a po niekoľkých týždňoch ho mesto využíva na hnojenie trvalých trávnatých porastov, ako aj na vyrovnanie a rekultiváciu pozemkov.

V Čadci pristúpili k odpadovému hospodárstvu komplexne a očakávajú prínos z vynaloženej investície.

Foto: menejodpadu.sk

„Veríme, že náklady po čase klesnú. Ak sa ľudia začnú správať zodpovedne, klesne množstvo odpadov uloženého na skládku. Malo by sa ušetriť na poplatku za skládkovanie a poplatku Environmentálnemu fondu, ktorý každoročne rastie a jeho výška bude závisieť od množstva vytriedeného odpadu. V tomto roku platíme 18 eur za tonu,“ vysvetľuje Emília Ďuranová.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Objavili starú skládku odpadu, ktorá ďalej predraží výstavbu rýchlostnej cesty

Objavili starú skládku odpadu, ktorá ďalej predraží výstavbu rýchlostnej cesty

O skládke komunálneho odpadu na trase vznikajúcej rýchlostnej cesty R2 kompetentní vedeli. Je však desaťnásobne väčšia, než predpokladali.

Čo sľubujú v odpadovom hospodárstve? Pozreli sme sa na volebné programy strán

Čo sľubujú v odpadovom hospodárstve? Pozreli sme sa na volebné programy strán

Najrozsiahlejší program pre odpady má KDH, nič neponúka SMER, Sme rodina, Republika ani SNS.

Potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby by mali byť lacnejšie. Profituje predajca aj spotrebiteľ, vyplýva z analýzy

Potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby by mali byť lacnejšie. Profituje predajca aj spotrebiteľ, vyplýva z analýzy

Podľa amerického vedca je najvýhodnejšou metódou predchádzania vzniku potravinového odpadu takzvaná dynamická cenotvorba.