Inteligentné zariadenia pomôžu vyriešiť chýbajúce kapacity na spracovanie bioodpadu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Inteligentné zariadenia pomôžu vyriešiť chýbajúce kapacity na spracovanie bioodpadu

Slovenským samosprávam stále chýbajú dostatočné kapacity na efektívne zhodnotenie kuchynského odpadu.

Chýbajúce kapacity na spracovanie bioodpadu môžu pomôcť vyriešiť inteligentné zariadenia

Kompostovacie boxy | Foto: menejodpadu.sk

Kuchynský odpad musia zbierať všetky samosprávy, v ktorých nemajú v domácnostiach kompostéry alebo ktoré ho nevedia energeticky zhodnotiť. Predtým, ako sa z neho vyrobí prírodný kompost, je potrebné zbaviť ho za pôsobenia vysokej teploty všetkých patogénnych mikroorganizmov.

Tento proces, nazývaný hygienizácia, je možné realizovať vo fermentačných zariadeniach. Moderným riešením pre mestské a priemyselné kompostárne sú preto inteligentné, praktické a úsporné hygienizačné kontajnery alebo kompostovacie boxy. Prevádzkovatelia môžu celý proces neustále riadiť a kontrolovať niekoľkými kliknutiami v mobilnej aplikácii svojho smart telefónu.

Rýchle a efektívne riešenie pre mestské kompostárne

Mnohé mestá a obce majú vybudované vlastné kompostárne, kde spracovávajú vyzbieraný zelený biologicky rozložiteľný odpad, avšak vytriedený kuchynský odpad zhodnotiť nemôžu. Preto, ak nechce samospráva znášať vysoké náklady na prevoz a spracovanie bioodpadu, môže rozšíriť kapacitu vlastnej kompostárne. V takom prípade je vhodné siahnuť po praktickom a úspornom hygienizačnom zariadení, akým je CSC kontajner.

Tak to urobili napríklad už pred viac ako rokom v Čadci, kde vsadili na inovatívny spôsob a do mestskej kompostárne zakúpili hygienizačný fermentor.

„Zariadenie vyvinuli v Rakúsku, kde majú dlhoročné dobré skúsenosti so spracovaním bioodpadu. Je navrhnuté tak, aby manipulácia s ním bola efektívna a zároveň praktická a jednoduchá. Moderné zariadenie umožňuje hygienizovať biologicky rozložiteľné odpady, vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, kalov a jatočných odpadov,“ vysvetľuje Martina Gaislová, odborníčka na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.

Mapa hygienizačných zariadení na Slovensku

Infografika: menejodpadu.sk

V Čadci vybudovali z európskych prostriedkov novú kompostáreň a obstarali aj originálne vozidlo na zber kuchynského odpadu. Avšak bez hygienizačného kontajnera by kuchynský odpad v mestskej kompostárni nemohli spracovať.

„Nie je nič jednoduchšie a lepšie, ako zhodnotiť kuchynský odpad vo vlastnom zariadení. Týmto sa nielen dodržiava legislatíva, ale mesto znižuje aj negatívny environmentálny vplyv skládkovania kuchynského odpadu z hľadiska tvorby emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových a podzemných vôd, pôdy a ovzdušia,“ hovorí Emília Ďuranová, vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva v Čadci.

Keď sa vyzbieraný kuchynský odpad dovezie z domácností do kompostárne, musí sa vytriediť, lebo môže obsahovať aj iné druhy odpadov. Následne sa vyzbieraný materiál premieša so zeleným odpadom a vkladá po vrstvách do hygienizačného kontajnera.

JRK_menej odpadu

„Hygienizácia materiálu sa vykonáva vhodným časovo-teplotným režimom. Vzduch prefukovaný materiálom sa čistí polopriepustnou membránou s cieľom predchádzať úniku zápachu. Celá hygienizácia materiálu sa vykonáva podľa pracovného postupu výrobcu,“ hovorí Emília Ďuranová.

Materiál sa hygienizuje pri teplote do 70 stupňov Celzia, ktorá sa dosiahne približne za štyri dni. Následne sa zapracováva do kompostu, ktorý v jeho finálnej podobe využívajú v Čadci pri údržbe mestskej zelene, v parkoch na vyrovnanie terénu a tento rok ho využili aj pri výsadbe kvetov do kvetináčov a kvetinových záhonov.

Spracovanie väčšieho množstva odpadov

Kompostovacie boxy sú univerzálnou technológiou, ktorá sa celosvetovo využíva tak v priemyselných kompostárňach, ako aj na linkách na mechanicko-biologickú úpravu. Unikátna technológia dokáže zhodnotiť veľké množstvo biologicky rozložiteľných odpadov, neutralizovať patogény a stať sa kľúčovým zariadením na stabilizáciu biologickej zložky zmesového komunálneho odpadu v príslušnom regióne.

Na rozdiel od mobilných hygienizačných kontajnerov sú kompostovacie boxy komplexnou stavbou, ktorej súčasťou je aj automatizovaný riadiaci systém. Vďaka tomu je dosiahnuté profesionálne spracovanie materiálu.

Naváženie odpadu do CSC kontajnera

„Prevádzkovateľ kompostárne či linky na mechanicko-biologickú úpravu má informácie o všetkých procesoch v boxoch doslova v dlani 24 hodín, 7 dní v týždni. Priebeh hygienizácie, prevzdušňovania či zavlažovania monitoruje a riadi prostredníctvom prehľadnej aplikácie vo svojom smart telefóne,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Novela zákona má priniesť niekoľko dôležitých zmien.

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Slovenskí farmári ročne použijú desaťtisíce ton kompostu. Väčšinu tvorí priemyselný kompost alebo maštaľný hnoj.

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

V súčasnosti verejnosť nemá tieto údaje sprístupnené. Zmeniť to má novela geologického zákona, ktorá by mohla nadobudnúť účinnosť už o niekoľko mesiacov.