NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Prezidentka nepodpísala zákon o envirozáťažiach. Novelu kritizuje aj ZMOS

Právny predpis bude zverejnený v Zbierke zákonov SR aj bez podpisu prezidentky. Schválenú novelu kritizujú aj samosprávy, podľa ktorých budú vlastníci nehnuteľností poškodení hneď dvakrát.

Prezidentka nepodpísala zákon o envirozáťažiach. Novelu kritizuje aj ZMOS

Ilustračné foto: MH SR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje na to, že poslanecká novela zákona o environmentálnych záťažiach je v rozpore s bazálnou ochranou vlastníckeho práva a je porušením základnej zásady právneho štátu, ktorou je princíp proporcionality. Z tohto dôvodu sa obrátilo na hlavu štátu so žiadosťou o preskúmanie súladu tohto predpisu s Ústavou Slovenskej republiky.

O čo ide?

Začiatkom novembra schválili poslanci Národnej rady SR novelu zákona, ktorá má zabezpečiť návratnosť verejných zdrojov vynaložených na sanáciu envirozáťaží na pozemkoch súkromných vlastníkov. Štát tak bude mať po novom povinnosť požadovať od vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej bola realizovaná sanácia z verejných prostriedkov, úhradu týchto nákladov.

Vlastníci nehnuteľností, na ktorých sú environmentálne záťaže, majú možnosť rozhodnúť sa, či zaplatia finančnú náhradu štátu za službu vo verejnom záujme alebo sa nechajú po dobu 30 rokov obmedzovať na svojich vlastníckych právach prostredníctvom záložného práva v prospech štátu. O prijatej novele sme podrobnejšie informovali v tomto článku.

Na poslaneckú novelu zákona sa však už v počiatočných štádiách legislatívneho procesu zosypala vlna kritiky. Napríklad Klub 500 vyjadril presvedčenie, že poslanecký návrh je v priamom rozpore s ústavou.

„Tým, že štát túto zodpovednosť prenáša na nových vlastníkov plošne aj tam, kde nie je zodpovednou osobou súčasný vlastník, je návrh novely podľa nášho názoru v príkrom rozpore s ústavným princípom právneho štátu, s ústavnou povinnosťou štátu ochraňovať a podporovať hospodársku súťaž a predstavuje nedovolený zásah do vlastníckeho práva,“ uviedol ešte v auguste výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podobný názor zastávala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Tá dokonca koncom novembra vetovala spomínaný zákon s tým, že z dôvodu celkovej nejasnosti schválenej právnej úpravy má pochybnosti o jej súlade s Ústavou SR. Pripomenula, že schvaľuje odstraňovanie environmentálnych záťaží, avšak podľa nej neprimeraný rozsah požadovanej finančnej náhrady od vlastníka sanovanej nehnuteľnosti neobstojí v ústavnom teste proporcionality zásahu do vlastníckeho práva.

Prezidentka takisto kritizovala fakt, že celý legislatívny proces prebehol bez dostatočnej odbornej diskusie, ako aj to, že schválená novela je nejednoznačná.

Poslanci prelomili veto prezidentky, tá zákon aj tak nepodpísala

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Určili pravidlá pre chemickú recykláciu. Český envirorezort pripravil metodiku

Určili pravidlá pre chemickú recykláciu. Český envirorezort pripravil metodiku

Metodický materiál má pomôcť pri povoľovaní nových zariadení. Obsahuje aj definíciu chemickej recyklácie.

Zisťovali, ako zálohovanie ovplyvnilo triedený zber. PET fľaše a plechovky takmer vymizli

Zisťovali, ako zálohovanie ovplyvnilo triedený zber. PET fľaše a plechovky takmer vymizli

Pred zavedením zálohovania tvorili PET fľaše okolo 30 % objemu odpadov v žltých kontajneroch.

Treba dobudovať kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, tvrdia ministerskí analytici

Treba dobudovať kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, tvrdia ministerskí analytici

Časť odpadu zostane nerecyklovateľná, konštatuje Inštitút environmentálnej politiky.