Slováci by mali zvýšiť svoje úsilie v triedení nápojových kartónov | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Slováci by mali zvýšiť svoje úsilie v triedení nápojových kartónov

Na európsky trh sa ročne dostane okolo 900 000 ton nápojových kartónov.

nápojové kartóny

Foto: Odpady-portal.sk

Slovensko zaznamenalo v triedení a recyklácii odpadu veľký posun. Výrazne zlepšovať sa však začalo prevažne v posledných rokoch. Napríklad minulý rok podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky skončila na skládkach prvýkrát v histórii krajiny menej ako polovica vyprodukovaného komunálneho odpadu.

Aj napriek tomu ale Slovensko zaostáva za európskym priemerom v triedení a následnej recyklácii nápojových kartónov. Belgicko, Nemecko a Španielsko sú naopak v tejto oblasti špička.

Na základe prieskumu spoločnosti ASEKOL SK triedia odpad najviac ženy, mladí ľudia a obyvatelia malých miest a dedín prevažne na východe Slovenska. 9 z 10 Slovákov je presvedčených o tom, že vie, ako odpad triediť. Ale aj napriek tomu sa Slovákom podarí vytriediť iba 15 percent nápojových kartónov ročne. Na trh je pritom každoročne uvedených približne 9 000 ton nápojových kartónov a každý deň sa ich spotrebuje okolo milióna.

„Slovensko sa v triedení odpadu zlepšuje. V posledných desiatich rokoch sa podľa miestnych štatistických úradov podarilo zvýšiť podiel vytriedených zložiek komunálneho odpadu zo 7 na 29 percent. Ale je veľká škoda, že stále zaostávajú v zbere a triedení nápojových kartónov (predovšetkým tých z obnoviteľných materiálov). Vďaka zloženiu nápojových kartónov a ich vysokej efektivite v rámci balenia a prepravy, majú najnižšiu uhlíkovú stopu vo svojej kategórii, najmä mlieko a džúsy. Vo veľkej miere tak prispievajú k nízkouhlíkovej obehovej ekonomike,“ hovorí Annick Carpentier, generálna riaditeľka ACE, združenia výrobcov nápojových kartónov.

Niektoré štáty si stanovili ciele v recyklácii nápojových kartónov dobrovoľne už v roku 2019. Napríklad Rakúsko (50%), Belgicko (60%), Nemecko (75%) a Francúzsko (orientačný cieľ 59%). Tieto krajiny sú v recyklácii nápojových kartónov najlepšie. Na druhej strane Slovensko dosahuje iba 15-percetnú mieru recyklácie.

Najlepšie si vedie Belgicko a Nemecko

Na európsky trh sa ročne dostane okolo 900 000 ton nápojových kartónov. Viac ako polovica sa využíva pri balení mliečnych výrobkov, zvyšok sa používa na džúsy a ďalšie tekuté potravinárske výrobky.

V posledných dvoch rokoch vytriedili a vrátili obyvatelia členských štátov Európskej únie viac ako polovicu použitých nápojových kartónov na recykláciu.

V európskom meradle sa najviac darí Belgicku a Nemecku. Nemecko dokázalo vytriediť v minulom roku viac ako 87 % nápojových kartónov. Nápojové kartóny sú tu spracovávané v troch špecializovaných centrách. Tento rok na jar bola neďaleko Kolína nad Rýnom postavená nová moderná recyklačná továreň (Palurec GmbH).

Továreň môže vracať do obehu viac ako 90 percent vytriedených nápojových kartónov. Recyklácia rastie v celej Európskej únii. Dlhé papierové vlákna využívané v nápojových kartónoch sú spracovávané v 20 recyklačných závodoch naprieč Európou, zatiaľ čo polyméry a hliník sa spracovávajú v recyklačných továrňach v Holandsku a Českej republike.

Národné ciele zberu a recyklácie nápojových kartónov do roku 2030 a ďalej

Členovia ACE sa prostredníctvom dokumentu s názvom The Beverage Carton Roadmap to 2030 and beyond (Národné ciele zberu a recyklácie nápojových kartónov do roku 2030 a ďalej) zaviazali prijať opatrenia vo všetkých častiach hodnotového reťazca a to od udržateľného získavania zdrojov po dopad na klímu a recykláciu.

V rámci 10 záväzkov ACE je zahrnuté zvýšenie zberu a recyklácie nápojových kartónov tak, aby bolo dosiahnutých 90 % zberu a aspoň 70-percentná miera recyklácie do roku 2030. Jedným zo záväzkov je aj dekarbonizácia hodnotového reťazca v súlade s vedecky podloženými cieľmi s kritériom 1,5 °C.

V súlade s víziou členov ACE bude do roku 2030 každý nápojový kartón:

  • vyrobený iba z obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov,
  • plne recyklovateľný a recyklovaný,
  • vyrobený výhradne z udržateľných zdrojov,
  • obalovým riešením s minimálnou uhlíkovou stopou.

Členovia ACE sa tiež zaviazali, že do roku 2030 budú nápojové kartóny používať viac papierových vlákien a menej plastov.

Všetky papierové vlákna používané na výrobu nápojových kartónov pochádzajú z udržateľne obhospodarovaného lesa, čo zvyšuje biologickú rozmanitosť našich ekosystémov. Členovia ACE budú tiež každé dva roky informovať o využití obnoviteľných materiálov a recyklovaného obsahu a budú tak mapovať aktuálny stav.

So záväzkami a cieľmi stanovenými v dokumente „Národné ciele zberu a recyklácie do roku 2030 a ďalej“ sa bude priemysel usilovať o to, aby jeho obaly aj naďalej aktívne prispievali k ambíciám Zelenej dohody pre Európu, konkrétne klimatickej neutralite, cirkulácii, biologickej rozmanitosti a odolným potravinovým systémom bez toho, aby ohrozili zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.


PR článok spoločnosti Bison & Rose.


Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk14.12.2021 (10:59)
    spomínate tu jednu konkrétnu spoločnosť na odber VKM. super. prosím doplňte aj ďalších recyklátorov, na ktorých by sa mohli obrátiť slovenské firmy.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Z vytriedeného bioodpadu vyrábajú alternatívny zdroj energie

Z vytriedeného bioodpadu vyrábajú alternatívny zdroj energie

Taliani dokážu zhodnotiť bioodpad z domácností, poľnohospodárstva alebo z úpravy mestskej zelene v bioplynových staniciach. Na Slovensku podobné zariadenia chýbajú.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka: Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia

Pozvánka: Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia

Spoločnosť INISOFT organizuje štvrtý ročník odborného školenia pre pracovníkov nemocníc, polikliník a zdravotníckych zariadení, zodpovedných za správne vedenie evidencie odpadov.