NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Európa zrejme nesplní cieľ v oblasti zvyškového odpadu. Samotná recyklácia nepostačí

Aj keby všetky členské štáty dosiahli záväzný cieľ recyklácie do roku 2030, súčasné trendy naznačujú, že cieľ týkajúci sa množstva zvyškového odpadu môžeme presiahnuť o desiatky miliónov ton.

zvyškový komunálny odpad

Foto: Odpady-portal.sk

Európska únia s vysokou pravdepodobnosťou nesplní cieľ zníženia množstva zvyškového  (nerecyklovaného) komunálneho odpadu. Vyžadovalo by si to buď výrazné zníženie produkcie odpadu, alebo prudké navýšenie miery recyklácie.

Vyplýva to z najnovšej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorá prichádza s analýzou možných scenárov vývoja v tejto oblasti. Ani jeden scenár pritom neprichádza s pozitívnymi predikciami (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

EEA takisto upozorňuje na rastúce množstvo komunálneho odpadu a nesprávne nakladanie s odpadom v regióne západného Balkánu. Väčšina komunálneho odpadu tu stále končí na skládkach, pričom investície do systémov separovaného zberu a recyklačnej infraštruktúry sú v týchto krajinách viac než naliehavé.

Problémom sú predovšetkým rôzne nezákonné, neštandardné a neformálne aktivity, ktoré bránia riadnemu financovaniu a fungovaniu infraštruktúry v zmysle zákonov a jej zlepšovaniu. 

Dny teplárenství a energetiky 2024

Do roku 2030 by sme mali splniť dva dôležité ciele

Komunálny odpad tvorí 27 % celkového odpadu vyprodukovaného v EÚ, ak nezahŕňame minerálny odpad.

Pre rok 2030 boli pre komunálny odpad stanovené dva ciele. V prvom rade by sa podľa rámcovej smernice o odpade malo najmenej 60 % vyprodukovaného komunálneho odpadu pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, čo je záväzná povinnosť, ktorú musí splniť každý členský štát EÚ samostatne.

Okrem toho cieľom Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo je do roku 2030 znížiť na polovicu množstvo zvyškového (nerecyklovaného) komunálneho odpadu. Ide o nezáväzný cieľ, ktorý by sa mal dosiahnuť na úrovni EÚ.

Podľa EEA dosiahnutie druhého cieľa vyžaduje jednak zníženie tvorby odpadu a značné zvýšenie recyklácie, a to aj nad rámec záväzného cieľa recyklácie 60 %.

Narastajúcu mieru recyklácie kompenzoval nárast produkcie odpadu

Od roku 2004 sa množstvo zvyškového komunálneho odpadu znížilo o 16 %, pričom od roku 2016 dosahuje stabilné úrovne. V roku 2020 sa pohybovalo na úrovni 113 miliónov ton.

Ak sa rok 2020 použije ako referenčný rok, znamená to, že množstvo zvyškového komunálneho odpadu sa musí v priebehu desaťročia znížiť na maximálne 56,5 milióna ton.

Dosiahnutie tohto cieľa bude podľa EEA veľmi náročné vzhľadom na to, že absolútne množstvo zvyškového odpadu zostalo za posledných päť rokov stabilné, aj keď miera recyklácie vzrástla zo 45 % v roku 2015 na 48 % v roku 2020. Inými slovami, zlepšenia v recyklácii boli kompenzované zvýšením produkcie odpadu.

Ako sa zmení produkcia komunálneho odpadu?

Ako už bolo spomenuté, dosiahnutie spomínaného cieľa by znamenalo zníženie množstva zvyškového komunálneho odpadu približne o 56,5 milióna ton.

Aj keby všetky členské štáty EÚ dosiahli záväzný cieľ 60 % recyklácie do roku 2030, súčasné trendy naznačujú, že množstvo zvyškového komunálneho odpadu by v spomínanom roku mohlo presiahnuť 80 miliónov ton, čím by tento cieľ nesplnili o viac ako 23 miliónov ton.

V nedávnej štúdii Európskej komisie totiž scenáre tvorby celkového komunálneho odpadu predpovedajú, že množstvá zostanú relatívne stabilné do roku 2030, pričom jedna prognóza naznačuje mierny pokles (-3,6 %) a ďalšia zase mierny nárast (+3,7 %) v porovnaní s hodnotami z roku 2018.

Ak vezmeme do úvahy scenár, ktorý počíta s nárastom produkcie komunálneho odpadu, a za predpokladu, že všetky členské štáty EÚ dosiahnu, ale neprekročia cieľ recyklácie 60 %, množstvo zvyškového komunálneho odpadu by v roku 2030 stále predstavovalo okolo 87 miliónov ton. V konečnom dôsledku by to znamenalo nedosiahnutie cieľovej úrovne (56,5 milióna ton) o viac ako polovicu.

Aj keď sa vezme do úvahy odhad, ktorý počíta s poklesom, splnenie cieľa 60 % miery recyklácie by stále nestačilo na splnenie cieľa v oblasti zvyškového odpadu. Podľa tohto scenára by stále vzniklo 81 miliónov ton zvyškového odpadu, čím by sa cieľ zvyškového odpadu prekročil o 44 %.

Recyklovať by sme museli výrazne viac

 
 

Zostáva vám 24% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Používajú recyklované tabakové filtre pri výstavbe ciest

Používajú recyklované tabakové filtre pri výstavbe ciest

Stavebná firma zvyšuje podiel recyklátu v asfaltových zmesiach. Zhodnocuje aj vlastný stavebný a demolačný odpad.

Nakrútili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Nakrútili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Pri rozbehu slovenského systému pomohla spolupráca stakeholderov, hovorí šéf OZV NATUR-PACK.

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zavedenie zálohovania môže ohroziť zavedený systém triedenia obalov aj podľa štúdie Centra ekonomických a trhových analýz.