Obyvateľom ďalšej mestskej časi Bratislavy pribudnú kontajnery na elektroodpad. | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Obyvatelia ďalšej mestskej časti Bratislavy budú mať svoje kontajnery na elektroodpad

Sieť červeno-bielych kontajnerov na elektroodpad sa dostane k ďalším 45 tisíc Bratislavčanom.

Sieť červeno-bielych kontajnerov na elektroodpad sa dostane k ďalším 45 tisíc Bratislavčanom

Foto: ASEKOL SK

Spoločnosť ASEKOL SK rozširuje sieť smart kontajnerov do novej mestskej časti hlavného mesta, Bratislava – Nové Mesto. V pilotnej fáze sa umiestnili 3 červeno-biele kontajnery na veľmi malý elektroodpad z domácností, ďalšie budú pribúdať v najbližších mesiacoch.

Červeno-biele kontajnery sa do ulíc hlavného mesta dostali prvý krát ešte v roku 2020. Po úspechu medzi obyvateľmi jednotlivých mestských častí teraz k 29 umiestneným červeno-bielym kontajnerom v deviatich mestských častiach pribudnú ďalšie 3 aj v MČ Bratislava – Nové Mesto. Sieť na zber elektroodpadu tak bude mať k dispozícii 310 tisíc obyvateľov hlavného mesta.

Množstvo elektroodpadu sa každoročne zvyšuje. V tejto súvislosti, ku ktorej sa pridáva hrozba klimatickej krízy, je preto potrebné riešiť otázku ako správne a environmentálne zodpovedne naložiť so stále zvyšujúcim sa množstvom špeciálneho druhu odpadu.

Elektrozariadenia obsahujú rôzne suroviny. Odovzdávaním elektroodpadu do červeno-bielych kontajnerov sa ľudia priamo podieľajú na účinnom využívaní zdrojov a získavaní hodnotných druhotných surovín, ktoré ASEKOL SK, spoločnosť prevádzkujúca projekt, získava vďaka recyklácii.

„Pri recyklácii elektroodpadu nejde len o získavanie druhotných surovín, ale aj o odstraňovanie nebezpečných látok, ktoré sa v elektrozariadeniach nachádzajú, hovorí Ronald Blaho, konateľ spoločnosti.

Podľa jeho slov, elektroodpad, ktorý ľudia nevytriedia správnym spôsobom, končí často v zmesovom komunálnom odpade, a teda na skládke odpadu, alebo voľne v prírode. Tam sa stáva priamou hrozbou pre životné prostredie, živočíchy, ale aj ľudské zdravie.

Prispieť k zamedzeniu plytvania zdrojov a ochrane prírody budú môcť od konca júla aj Novomešťania.

„Sme hrdí na to, že už aj obyvateľky a obyvatelia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto môžu triediť aj drobný elektroodpad. Pridali sme sa tak k ďalším mestským častiam v našom hlavnom meste, ktoré drobný elektrodpad už aktívne triedia“ hodnotí spoluprácu mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

V pilotnej fáze budú umiestnené 3 červeno-biele kontajnery v lokalitách Tomášikova 56, Junácka 1 a ulica Odbojárov 7. Ďalších 8 kontajnerov pribudne v nasledujúcich mesiacoch tak, aby sa zabezpečila čo najjednoduchšia prístupnosť pre všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Do červeno-bieleho kontajnera môžu obyvatelia vhadzovať:

 • mobilné telefóny
 • IT zariadenia
 • hobby náradie
 • kalkulačky
 • rádia
 • prehrávače
 • slúchadlá
 • fotoaparáty
 • videokamery
 • elektrické hudobné nástroje
 • kuchynské spotrebiče
 • elektronické hračky
 • batérie

O spoločnosti

ASEKOL SK je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory a pre elektrozariadenia v oblasti spotrebnej elektroniky. Vznikla v roku 2010 a v zastúpení výrobcov a dovozcov organizuje a financuje systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov a jeho zhodnocovanie a recykláciu, ako aj celoštátny systém zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov.

ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Ide to aj bez čítačky na vozidle. Prišli s nápadom, ako jednoducho monitorovať nádoby na odpad

Ide to aj bez čítačky na vozidle. Prišli s nápadom, ako jednoducho monitorovať nádoby na odpad

Riešenie môže pomôcť najmä menším obciam a zberovým spoločnostiam.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2022

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2022

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v decembri 2022? Prinášame vám ich prehľad.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší zo série vzdelávacích seminárov, tentokrát o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.