Obyvateľom ďalšej mestskej časi Bratislavy pribudnú kontajnery na elektroodpad. | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Obyvatelia ďalšej mestskej časti Bratislavy budú mať svoje kontajnery na elektroodpad

Sieť červeno-bielych kontajnerov na elektroodpad sa dostane k ďalším 45 tisíc Bratislavčanom.

Sieť červeno-bielych kontajnerov na elektroodpad sa dostane k ďalším 45 tisíc Bratislavčanom

Foto: ASEKOL SK

Spoločnosť ASEKOL SK rozširuje sieť smart kontajnerov do novej mestskej časti hlavného mesta, Bratislava – Nové Mesto. V pilotnej fáze sa umiestnili 3 červeno-biele kontajnery na veľmi malý elektroodpad z domácností, ďalšie budú pribúdať v najbližších mesiacoch.

Červeno-biele kontajnery sa do ulíc hlavného mesta dostali prvý krát ešte v roku 2020. Po úspechu medzi obyvateľmi jednotlivých mestských častí teraz k 29 umiestneným červeno-bielym kontajnerom v deviatich mestských častiach pribudnú ďalšie 3 aj v MČ Bratislava – Nové Mesto. Sieť na zber elektroodpadu tak bude mať k dispozícii 310 tisíc obyvateľov hlavného mesta.

Množstvo elektroodpadu sa každoročne zvyšuje. V tejto súvislosti, ku ktorej sa pridáva hrozba klimatickej krízy, je preto potrebné riešiť otázku ako správne a environmentálne zodpovedne naložiť so stále zvyšujúcim sa množstvom špeciálneho druhu odpadu.

Elektrozariadenia obsahujú rôzne suroviny. Odovzdávaním elektroodpadu do červeno-bielych kontajnerov sa ľudia priamo podieľajú na účinnom využívaní zdrojov a získavaní hodnotných druhotných surovín, ktoré ASEKOL SK, spoločnosť prevádzkujúca projekt, získava vďaka recyklácii.

„Pri recyklácii elektroodpadu nejde len o získavanie druhotných surovín, ale aj o odstraňovanie nebezpečných látok, ktoré sa v elektrozariadeniach nachádzajú, hovorí Ronald Blaho, konateľ spoločnosti.

Podľa jeho slov, elektroodpad, ktorý ľudia nevytriedia správnym spôsobom, končí často v zmesovom komunálnom odpade, a teda na skládke odpadu, alebo voľne v prírode. Tam sa stáva priamou hrozbou pre životné prostredie, živočíchy, ale aj ľudské zdravie.

Prispieť k zamedzeniu plytvania zdrojov a ochrane prírody budú môcť od konca júla aj Novomešťania.

„Sme hrdí na to, že už aj obyvateľky a obyvatelia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto môžu triediť aj drobný elektroodpad. Pridali sme sa tak k ďalším mestským častiam v našom hlavnom meste, ktoré drobný elektrodpad už aktívne triedia“ hodnotí spoluprácu mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

V pilotnej fáze budú umiestnené 3 červeno-biele kontajnery v lokalitách Tomášikova 56, Junácka 1 a ulica Odbojárov 7. Ďalších 8 kontajnerov pribudne v nasledujúcich mesiacoch tak, aby sa zabezpečila čo najjednoduchšia prístupnosť pre všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Do červeno-bieleho kontajnera môžu obyvatelia vhadzovať:

 • mobilné telefóny
 • IT zariadenia
 • hobby náradie
 • kalkulačky
 • rádia
 • prehrávače
 • slúchadlá
 • fotoaparáty
 • videokamery
 • elektrické hudobné nástroje
 • kuchynské spotrebiče
 • elektronické hračky
 • batérie

O spoločnosti

ASEKOL SK je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory a pre elektrozariadenia v oblasti spotrebnej elektroniky. Vznikla v roku 2010 a v zastúpení výrobcov a dovozcov organizuje a financuje systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov a jeho zhodnocovanie a recykláciu, ako aj celoštátny systém zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov.

ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Súčasťou rozvojových plánov je aj nová dielňa - opravovňa. Chcú tak predchádzať vzniku odpadu.