Aj Galvani by kládol dôraz na nevyhnutnosť recyklácie použitých batérií | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Aj Galvani by kládol dôraz na nevyhnutnosť recyklácie použitých batérií

Druhý septembrový týždeň je v Európe známy aj ako Týždeň recyklácie použitých batérií. OZV ASEKOL si ho pripomína na narodeniny talianskeho vedca a vynálezcu.

Aj Galvani by kládol dôraz na nevyhnutnosť recyklácie použitých batérií

Ilustračné foto: Flickr

Po minulé roky si Európania zvykli pripomenúť druhý septembrový týždeň ako Týždeň recyklácie použitých batérií. V tomto období roka, 9. septembra 1737 sa narodil aj vynálezca a fyzik Luigi Galvani, podľa ktorého bol pomenovaný galvanický článok, ktorý tvorí podstatu dnešnej batérie.

Faktory ako životná úroveň, nákupné správanie spotrebiteľa a životnosť výrobku pôsobia na frekvenciu produkcie aj predaja výrobkov. Keďže trendom dnešnej doby je nadprodukcia, výsledkom sú zvýšené nároky na životné prostredie na začiatku i konci života výrobku.

Nie je to inak ani pri elektrospotrebičoch a batériách. Z tohoto dôvodu spoločnosť ASEKOL SK chce upozorniť na dôležitosť zberu a správneho nakladania s použitými batériami, ktorý  rastie na význame, pripomenúť si tým narodenie Luigi Galvaniho a upozorniť na túto skutočnosť.

Zberom a následnou odbornou recykláciou použitých batérií je možné dať život mnohým výrobkom bez toho, aby prišlo k primárnemu čerpaniu surovín. Spracovaním batérií sa získavajú druhotné materiály, z ktorých je možné vyrobiť napríklad šperky alebo rámy na okuliare s menšou spotrebou energie ako pri výrobe rovnakých predmetov z primárnych zdrojov.

Predplatné denníkov Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

Recykláty určitých druhov batérií je zasa možné použiť pri výrobe nových akumulátorov do elektromobilov či elektrobicyklov. Ich využitím sa nároky pri už tak komplikovanej produkcii na prírodné zdroje znižujú. Okrem opätovného využitia materiálov (meď, nikel, kobalt, mangán, zinok, plast) z použitých batérií sa správnym nakladaním zabraňuje aj prieniku nebezpečných látok (kadmium, ortuť , olovo) do ovzdušia, pôdy a povrchovej i podzemnej vody.

Je dôležité vedieť, že všetci slovenskí distribútori alebo predajcovia, ktorí majú vo svojom predajnom portfóliu batérie alebo akumulátory, sú povinní prijať od spotrebiteľa použitú batériu či akumulátor späť, a to bez nároku na nákup ďalšieho výrobku.

Ďalšími miestami pre odovzdanie sú zberné dvory či červeno-biele kontajnery. OZV ASEKOL SK prostredníctvom mapy zberných miest na svojej webovej stránke naviguje každého na najbližšie zberné miesto spomedzi 3650 zberných miest v rámci celého Slovenska.

Spoločnosť ASEKOL SK ich prostredníctvom vyzbierala za rok 2021 neuveriteľných 795 ton použitých batérií, čím významne prispela k ochrane životného prostredia. Vyzýva preto jednotlivcov aj obce, aby sa aktívne zapojili do zberu a podporili triedenie a následnú recykláciu použitých batérií vo svojom okolí.

Zdroj: ASEKOL SK

OZV ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Stačí menej vlastných zdrojov. Nová vyhláška mení pravidlá pri dotáciách z Envirofondu

Stačí menej vlastných zdrojov. Nová vyhláška mení pravidlá pri dotáciách z Envirofondu

Doposiaľ platilo, že samosprávy musí z vlastných zdrojov pokryť aspoň 5 % nákladov na projekt.

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Podnikatelia po novom nemusia mať vlastné kontajnery na triedenie odpadu. Legálne môžu využívať tie verejné.

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

Muchy by najprv plastový odpad rozkladali, následne by sa z ich tiel extrahovali chemikálie pre ďalšiu plastovú výrobu.