Recyklácia batérií znižuje negatívne environmentálne vplyvy | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Recyklácia batérií znižuje negatívne environmentálne vplyvy

Spoločnosť ASEKOL SK vyzbierala vlani až 230 ton použitých prenosných batérií.

Recyklácia batérií znižuje negatívne environmentálne vplyvy

Ilustračné foto: Unsplash

Aj keď zber použitých prenosných batérií na Slovenku stúpa, kapacity na ich spracovanie sú stále vyššie ako vyzbierané množstvo. V roku 2021 sa spoločnosti ASEKOL SK, najväčšej organizácii zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie, podarilo vyzbierať až 230 ton použitých prenosných batérií.

Použité batérie sa zbierajú nielen oddelene, ale sú prítomné aj vo vyslúžilých elektrozariadeniach, čo potvrdila aj analýza elektroodpadu zo špeciálnych zberných nádob, ktorú spoločnosť vykonala v októbri 2021.

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že elektrozariadenia vyhadzuje spolu so začlenenými batériami. Tie by mali byť z elektrospotrebičov v ideálnom prípade odstránené. Ak to však neurobia, urobí to za nich spracovateľ na triediacej linke. Oveľa závažnejší problém však je, ak použité batérie skončia v zmesovom komunálnom odpade.

„Recyklácia materiálov obsiahnutých v batériách prispieva k minimalizovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Čoraz viac sa tejto téme venuje aj Európsky parlament, ktorý sprísňuje ciele zberu, ale aj požiadavky na zloženie, výkon a označovanie batérií. Cieľom má byť udržateľnejšie nakladanie s batériami, čo má v aktuálnom stave životného prostredia veľký význam,“ opisuje Ronald Blaho, konateľ spoločnosti ASEKOL SK, prečo je dôležité správne zaobchádzanie s použitými batériami.

Batérie nepatria do komunálneho odpadu

Batérie predstavujú nebezpečný odpad, ktorý obsahuje toxické látky ako ortuť, kadmium, či olovo, ktoré môžu po uniknutí do prostredia vážne vplývať na prírodu aj ľudské zdravie. Takouto hrozbou sa môžu stať, ak sa objavia v komunálnom odpade, kde môžu poškodené batérie uvoľniť nebezpečné látky do pôdy na skládke odpadov.

Vďaka recyklácii sa kovy, z ktorých je batéria vyrobená, môžu opätovne použiť pri výrobe nových produktov. Recyklácia použitých batérií chráni tiež životné prostredie pred ťažbou nových surovín, ktoré sú v prírode v obmedzenom množstve.

Aj keď zber prenosných batérií na Slovenku každým rokom stúpa, kapacity na spracovanie použitých batérií sú stále vyššie ako vyzbierané množstvo. Podporiť zber a recykláciu použitých batérií tak môžu aj environmentálne projekty.

Spoločnosť ASEKOL SK, v spolupráci s jedným z najväčších distribútorov prenosných batérií na Slovensku, spoločnosťou EMOS SK s.r.o., prevádzkuje environmentálny projekt Ecocheese, ktorý sa zameriava na domáci zber použitých batérií.

Ecocheese je krabička, ktorá slúži na zhromažďovanie použitých batérií v domácnosti a prispieva k podpore triedeného zberu odpadu. Byť priateľský k prírode a správať sa environmentálne zodpovedne má záujem čoraz viac ľudí.

Len v roku 2021 sa do projektu zapojilo viac ako 500 domácností. Zbierať pohodlne použité batérie môže naozaj každý. Ak vám doma chýba miesto, kde udržať použité batérie pokope, krabička Ecocheese je ideálna voľba. Je dostupná v dvoch veľkostiach, pre domácnosti alebo administratívne budovy. Ecocheese si môže objednať bezplatne na webovej stránke projektu www.ecocheese.sk a prispieť tak svojou malou troškou k ochrane životného prostredia.

Zdroj: ASEKOL SK

ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Súčasťou rozvojových plánov je aj nová dielňa - opravovňa. Chcú tak predchádzať vzniku odpadu.