Len zaviesť elektronickú evidenciu nestačí. Bánovčania aktívne znížujú množstvo odpadov | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Len zaviesť elektronickú evidenciu nestačí. Bánovčania aktívne znížujú množstvo odpadov

Bánov je malá obec v okrese Nové Zámky, ktorá už viac ako dva roky aktívne využíva elektronickú evidenciu na manažment odpadového hospodárstva.

Len zaviesť elektronickú evidenciu nestačí. Bánovčania aktívne znížujú množstvo odpadov

Foto: menejodpadu.sk

Elektronická evidencia odpadov funguje v obci od roku 2020 a modernou formou zaznamenáva množstvo zmesového aj triedeného odpadu z domácností.

Obyvatelia Bánova môžu zužitkovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéroch alebo ho umiestniť do hnedých nádob, ktoré sú tiež evidované. Správne zvolená stratégia tak Bánovu priniesla želané výsledky. Okrem ušetrených obecných financií sa im podarilo zvýšiť mieru triedenia zo 16 na takmer 59 percent, čím presiahli slovenský priemer.

V Bánove dosiahli úspech práve preto, že sa zamerali na vyhodnocovanie dát. Dôsledne totiž zanalyzovali správanie obyvateľov pri zbere zmesového i triedeného odpadu.

„Takýmto spôsobom sme chceli identifikovať slabé miesta, aby sme tak získali reálny prehľad o miere triedenia z domácností aj ďalších subjektov v obci,“ hovorí Matúš Ohrádka, ktorý má v Bánove na starosti životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

Začiatok pred dvoma rokmi

Ako prvé boli označené nádoby so zmesovým odpadom. Domácnosti začali označovať vrecia na triedený odpad nálepkou s QR kódom. Pri každom zbere boli údaje o produkcii odpadu z konkrétnej domácnosti zaznamenané do elektronického systému ELWIS a postupne bol vytvorený prehľad, ako to v obci s odpadmi naozaj vyzerá. 

Už v prvom roku zavedenia systému dosiahli mieru triedenia komunálnych odpadov na úrovni 40,85 percenta a v roku 2021 toto číslo ešte vzrástlo na 58,83 percenta. Znížilo sa aj množstvo vyprodukovaného odpadu, ktorý Bánovčania poslali na skládku. Kým v roku 2019 to bolo viac ako 635 ton, za rok 2021 to bolo už len 497,81 ton.

Infografika: menejodpadu.sk

„Aj na príklade Bánova je vidieť, že zavedením efektívneho spôsobu evidencie odpadov a na základe získaných dát nastavených opatrení môžu obce dosiahnuť vyššiu mieru triedenia. Výsledkom je menej komunálneho odpadu vyvážaného na skládku, ušetrené obecné financie a na konci dňa aj stanovenie spravodlivých poplatkov pre obyvateľov,“ vysvetľuje Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk. Z dlhodobého hľadiska je v Bánove cieľom udržať si trend zvyšovania miery triedenia.

Bez aktívneho zapojenia samosprávy sa zázraky nekonajú

Elektronický systém riadenia odpadov využíva dnes viac ako 70 slovenských miest a obcí. Aby však dostali požadované výsledky, musia sa samosprávy do celého procesu aktívne zapojiť.

„Pre dosiahnutie výsledkov je zo strany samospráv potrebná dôsledná príprava a nesmieme zabúdať ani na prácu so získanými dátami. Preto je dobré, ak sa mestá a obce môžu spoľahnúť na skúsených partnerov, ktorí neponúkajú len softvér, ale majú v odpadovom hospodárstve skúsenosti. So samosprávami tak dokážu dlhodobo a efektívne pracovať na znížení množstva zmesového komunálneho odpadu, lepšom triedení, ako aj vo vzdelávaní občanov,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

JRK_menej odpadu

Podľa Matúša Ohrádku je dôležitá kvalitná informačná kampaň, ktorá verejnosti vysvetlí fungovanie celého systému. Samosprávy sa musia pripraviť na to, že označenie nádob je prácne a vyžaduje ľudské aj časové kapacity. 

„Systém nám priniesol novinku v oblasti triedeného zberu. Občania si museli zvyknúť na to, že vrecia s vytriedeným odpadom treba označiť správnou nálepkou s QR kódom. Neoznačené vrecia im totiž zberná spoločnosť nevyvezie,“ upozorňuje Matúš Ohrádka. Občania si zvykli priebežne stav nálepiek kontrolovať a v prípade, že ich už majú málo, môžu si ďalšie bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Aj keď vedenie obce malo pred zavedením systému ELWIS jasný cieľ, verejnosť bola dosť skeptická. Ako pri každej novinke, aj teraz bolo vysvetľovanie inovácie občanom výzvou. 

Infografika: menejodpadu.sk

„Komunikovali sme nielen benefity systému, ale aj to, ako sa nový systém dotkne každej domácnosti, či akým spôsobom môžeme do budúcna ovplyvniť výšku poplatkov za vývoz odpadu. Pomohli nám k tomu komunikačné aktivity – rôzne tlačoviny, verejné stretnutie s občanmi a všetky komunikačné kanály obce,“ hodnotí aktivity Matúš Ohrádka.

Cieľom je prehľad a spravodlivé poplatky

Elektronický systém poskytol obci prehľad o tvorbe odpadu. Vďaka zozbieraným dátam, ktoré pravidelne analyzujú, plánujú adresne usmerňovať a motivovať domácnosti, ktoré môžu dosahovať lepšie výsledky. Všetky aktivity obce smerujú hlavne k zavedeniu spravodlivých poplatkov, úspore financií, menšiemu množstvu odpadu na skládkach a v neposlednom rade ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému vo februári 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

K inšpirácii dobre fungujúceho systému netreba chodiť ďaleko. Vo viacerých európskych krajinách už používajú kvalitne nastavenú infraštruktúru.

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Tradičné podujatie sa uskutoční v závere januára 2023 v Bratislave.