Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Košice majú nové zariadenia na zber odpadov. Niektoré odpady prijímajú bezplatne

Prevádzka má slúžiť najmä podnikateľom z Košíc a okolia.

Jarmocna Kosice

Foto: Odpady-portal.sk

Spoločnosť KOSIT v metropole východného Slovenska otvorila nové zariadenie na zber odpadov. Nachádza sa v priemyselnom areáli na Jarmočnej ulici za železničnou zastávkou Košice predmestie. Otvorené je počas pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 15:00.

V článku sa dozviete:

 • pre aké odpady je zariadenie určené a komu má slúžiť,
 • koľko stojí odovzdanie odpadu a ktoré odpady preberajú bezplatne,
 • ako zariadenie funguje,
 • v čom zariadenie pomôže občanom – fyzickým osobám,
 • ktorý zo zberných dvorov v Košiciach tento rok zrušili.

Prijímajú len nie nebezpečný odpad

Centrum Jarmočná vzniklo rozdelením existujúceho areálu dcérskej spoločnosti KOSIT EAST. Je určené primárne pre podnikateľov z Košíc a okolia, ktorí vedia svoj odpad do centra priniesť vo vlastnej réžii. Prevádzka zariadenia je prispôsobená vjazdu vozidiel do 3,5 tony.

Okrem toho je centrum tiež miestom, kam môžu i obyvatelia bez ohľadu na trvalé miesto bydliska privážať stavebný odpad z bytových prerábok. Po úhrade poplatku tak získajú platný doklad, ktorý je v zmysle legislatívy nutné doložiť k stavebnému povoleniu pred kolaudáciou stavby.

Zariadenie je podľa súhlasu vydaného okresným úradom určené pre rôzne ostatných odpadov (ich kompletný zoznam nájdete nižšie). Centrum nepreberá nebezpečné odpady.

Čo sa cien za privezený odpad týka, niektoré druhy odpadov, ako napríklad papier, elektroodpad, akumulároy, či batérie, v zariadení prijímajä bezodplatne. Na doklade pre zákazníka je v takom prípade uvedený druh odpadu i jeho hmotnosť, ale účtovaná mu je nulová položka.

„Za poplatok sú prijímané vybrané druhy odpadov z kategórie „O“, ako napríklad čistý stavebný odpad, zmiešaný stavebný odpad, objemný odpad, zmiešané obaly, absorbenty, izolačné materiály, drevo, sklo, plasty a gumy,“ uvádza KOSIT. Ceny sú podľa aktuálneho cenníka definované podľa druhu prijatého odpadu a pri spoplatnených druhoch odpadu je ich nastavenie v rozmedzí od 0,03 do 0,30 eur bez DPH za kilogram.

Zaplatíte len kartou

Hoci nové zariadenie nie je zberným dvorom, systém odovzdávania odpadu v novom centre je porovnateľný so zaužívaným systémom príjmu odpadu v zberných dvoroch.

„Základným rozdielom je, že o odovzdaní odpadu v Centre Jarmočná dostáva zákazník po úhrade poplatku daňový doklad. Úhrada je realizovaná výhradne platobnou kartou. V zberných dvoroch určených obyvateľom mesta Košice je odpad prijímaný bezplatne a bez potvrdenia,“ vysvetľuje KOSIT.

Prevádzku zariadenia riadi poverený pracovník, ktorý koordinuje každý krok procesu. „Po príjazde, odvážení a evidencii prechádza klient k zberným nádobám – tie sú viditeľne označené druhmi odpadov, ktoré sa do nich ukladajú. Celkovo je v Centre Jarmočná umiestnených 15 zberných nádob rôznych objemov,“ informuje spoločnosť.

Po vyložení odpadu prebieha opätovné váženie a platba, následne klient obdrží daňový doklad a tiež potvrdenie s uvedenými kódmi privezených odpadov a ich hmotnosti pre účely hospodárskej evidencie.

Na druhej strane jeden z donedávna prevádzkovaných zberných dvorov od marca 2022 ukončil svoju činnosť. Ide o niekdajší zberný dvor na Jesenského ulici, ktorého lokalitu sa mesto rozhodlo využiť inak.

Aké odpady možno priviesť?

Aktuálny cenník platný pre jednotlivé druhy odpadov platný od 1. septembra 2022 nájdete na webe KOSIT.

Súhlas vydaný okresným úradom Košice sa vzťahuje na zber nasledovných druhov ostatných odpadov kategorizovaných Katalógom odpadov.

 • 03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky;
 • 07 02 13 – plasty;
 • 12 01 05 – hobliny a triesky z plastov;
 • 12 01 13 – odpady zo zvárania;
 • 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky;
 • 15 01 02 – obaly z plastov;
 • 15 01 03 – obaly z dreva;
 • 15 01 05 – kompozitné obaly;
 • 15 01 06 – zmiešané obaly;
 • 15 01 07 – obaly zo skla;
 • 15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v
 • 15 02 02; 16 01 12 – brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11; 16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13;
 • 16 06 04 – alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03;
 • 16 06 05 – iné batérie a akumulátory;
 • 17 01 01 – betón;
 • 17 01 02 – tehly;
 • 17 01 03 – škridly, obkladový materiál a keramika;
 • 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06;
 • 17 02 01 – drevo;
 • 17 02 03 – plasty;
 • 17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10;
 • 17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03;
 • 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03;
 • 19 12 01 – papier a lepenka;
 • 19 12 04 – plasty a guma;
 • 19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 17 12 06;
 • 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11;
 • 20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33;
 • 20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35;
 • 20 03 07 – objemný odpad.

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

OZV NATUR-PACK odovzdala hlásenia za viac ako 8 200 výrobcov

OZV NATUR-PACK odovzdala hlásenia za viac ako 8 200 výrobcov

Ohlásenia za všetkých zastúpených výrobcov obsahujú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR.

ENVI - PAK zabezpečil vlani zhodnocovanie a recykláciu pre vyše 210 400 ton obalov a neobalov

ENVI - PAK zabezpečil vlani zhodnocovanie a recykláciu pre vyše 210 400 ton obalov a neobalov

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK každoročne zodpovedne plní svoje povinnosti, a tak v súlade s platnou legislatívou v závere februára podala na Ministerstvo životného prostredia SR ohlásenia za rok 2023 ako najväčšia OZV na trhu.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v marci 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v marci 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v marci 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.