Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ako dosiahnuť vyššiu recykláciu nápojových kartónov? Jediná cesta vedie cez povinné ciele, ukázala štúdia

Ako keby z ciest zmizlo 810 000 áut. O toľko je možné realisticky znížiť emisie oxidu uhličitého, ak Európska únia zavedie spoločný cieľ na zber obalov z nápojových kartónov.

Ako dosiahnuť vyššiu recykláciu nápojových kartónov? Jediná cesta vedie cez povinné ciele, ukázala štúdia

Foto: iStock

  • Publicistika |  17.10.2022 |  PR článok | Bison&Rose - ACE

Vyplýva to z najnovšej štúdie, ktorú pre európske združenie výrobcov nápojových kartónov (ACE) spracovala firma Roland Berger.

Slováci patria v oblasti triedenia odpadov medzi najlepších v Európe. Pri komoditách ako sklo sa vďaka tomu u nás recykluje zhruba 80 percent materiálu, pri plastoch alebo papieri je to zhruba polovica1. Recyklácia nápojových kartónov, v ktorých každý deň kupujeme mlieko, mliečne výrobky alebo džúsy, má však stále potenciál na výrazné zlepšenie. Späť do výrobného reťazca sa totiž vracia menej ako šestina obalov (15 percent2).

Nová štúdia firmy Roland Berger teraz navyše ukázala, že bez zavedenia povinného zákonného cieľa na zber nápojových kartónov môžeme očakávať pri tejto komodite len veľmi pozvoľný nárast počtu vytriedených obalov (34 percent v roku 20303).

Ak sa však Európska únia zhodne na plošnom zavedení povinných cieľov na zber nápojových kartónov, môže sa miera triedenia na Slovensku realisticky zvýšiť až na 53 percent, v celej Európskej únii potom v priemere na 78 percent. To by znamenalo ročné zníženie emisií CO2 o 990 000 ton naprieč Európskou úniou. To je rovnaká zmena, ako keby z európskych ciest zmizlo 810-tisíc áut.

„Dlhodobým cieľom výrobcov nápojových kartónov je, aby sa čo najväčšia časť ich obalov zbierala, recyklovala a materiál sa opäť využíval. Bez konkrétnych legislatívnych cieľov na zber a recykláciu však bude veľmi zložité dosiahnuť v blízkej budúcnosti zásadné zmeny,“ hovorí Annick Carpentier, generálna riaditeľka ACE.

Aby obaly nekončili na skládkach a v spaľovniach

Obaly z nápojových kartónov sú úplne recyklovateľné a v EÚ sa ich recykluje už 51 percent (údaje z roku 20194). Najlepšie výsledky v tomto smere dosahujú krajiny, ako je Belgicko alebo Nemecko. Skúsenosti z týchto krajín ukazujú, že cesta k vysokej recyklácii nápojových kartónov vedie cez legislatívne zakotvené ciele na zber. Združenie ACE presadzuje, aby európske krajiny vrátane Slovenska stanovili ambiciózny zberový cieľ na 90 percent.

Nápojové kartóny sú kľúčovou súčasťou európskeho trhu s obalovými materiálmi. Prispievajú k bezpečnosti potravín a odolnosti celého trhu tým, že poskytujú obaly na základné potraviny s dlhou trvanlivosťou. Napríklad tri štvrtiny všetkých obalov na mliečne výrobky v EÚ tvoria nápojové kartóny.

Foto: iStock

Zároveň nápojové kartóny patria k najekologickejším obalovým riešeniam, ktoré sú k dispozícii. Z veľkej väčšiny sú zložené z kvalitných papierových vlákien, ktoré sú cennou komoditou v papierenskom priemysle. Aj ďalšie zložky nápojového kartónu, teda polyetylén a hliník, je možné bez problémov recyklovať a aj o tieto druhotné suroviny je veľký záujem. Pokiaľ vezmeme do úvahy celý životný cyklus obalu, nápojové kartóny majú podľa nezávislej štúdie LCA5 vôbec najnižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s ďalšími dostupnými obalmi.

V prípade, že v niektorých krajinách nebude zber a recyklácia nápojových kartónov dobre fungovať, ponúka sa možnosť zapojenia obalov z nápojových kartónov do systému zálohovania (podobne, ako sa od začiatku roka začali zálohovať PET fľaše a hliníkové plechovky). Pokiaľ bude systém zálohovaných obalov plošne zavádzať Európska únia, združenie ACE presadzuje, aby zahŕňal aj nápojové kartóny.

Zvýšenie zberu a recyklácie nápojových kartónov by tiež mohla priniesť digitalizácia systému ich zálohovania pomocou unikátnych kódov na každom balení. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že skenovanie týchto identifikátorov pri vracaní obalov výrazne zvyšuje flexibilitu celého systému a kvalitu vráteného materiálu. Digitálne zálohovanie môže byť dobrovoľné a fungovať ako doplnok k bežným automatom na vracanie obalov.


Zdroje a odkazy:

[1] MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. (2021). Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021– 2025. [online]. November 2021.
Dostupné z: https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/319112?uid=7928a4a5c95cda1bacf9de9b09b647e55327af4d 

[2] THE ALLIANCE FOR BEVERAGE CARTONS AND THE ENVIRONMENT. (2021). Beverage carton recycling facts & figures. [online]. September 2021.
Dostupné z: https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2021/10/ACE-Recycling_BROCHURE_September-2021.pdf

[3] ROLAND BERGER. (2022). Impact assessment study of an EU-wide collection for recycling target of beverage cartons. [online]. Február 2022.
Dostupné z: https://www.squareandcircular.eu/wp-content/uploads/2022/03/ACE-Impact-assessment-study-of-an-EU-wide-collection-for-recycling-target-of-beverage-cartons-Roland-Berger.pdf

[4] THE ALLIANCE FOR BEVERAGE CARTONS AND THE ENVIRONMENT. (2020). ACE announces increased recycling rate for beverage cartons. [online]. 5. 11. 2020.
Dostupné z: https://www.beveragecarton.eu/news/ace-announces-increased-recycling-rate-for-beverage-cartons/

[5] CIRCULAR ANALYTICS. (2020). Supporting evidence – Environmental performance of beverage cartons. [online]. December 2020.
Dostupné z: https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2021/03/20-011-Circular-Analytics_ACE-Full-report_2021-03-11.pdfMohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo obsahuje štvrté tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Podľa zástupcu samosprávy je nemožné, aby akákoľvek obec priamo alebo nepriamo nedoplácala na odpady z obalov.

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.