Odmena z Envirofondu za odpady? V Beluši vedia, ako na to | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Odmena z Envirofondu za odpady? V Beluši vedia, ako na to

Vďaka zavedeniu triedenia kuchynského odpadu z bytových domov si obecná pokladňa prilepšila o takmer 5-tisíc eur.

Odmena z envirofondu za odpady? V Beluši vedia, ako na to

Foto: menejodpadu.sk

Aj keď zákonná povinnosť triediť kuchynský odpad platí pre slovenské samosprávy od januára minulého roku, v obci Beluša v trenčianskom kraji nenechali nič na náhodu a na novú úlohu sa začali pripravovať už v predstihu. A oplatilo sa. Zaviesť včas nový systém a pripraviť ho v spolupráci s odborníkmi priniesla výhody nie len obci, ale aj občanom.

Beluša je jednou z prvých slovenských obcí, ktoré v januári 2021 začali s triedeným zberom kuchynského odpadu. Bioodpad z rodinných domov vyriešili pomocou kompostérov umiestnených v záhradách. Dôležité ešte bolo vytvoriť podmienky pre triedenie kuchynských odpadov z 649 bytov.

Doterajšie výsledky prekvapili

Poctivá príprava a komunikácia smerom k občanom priniesla Beluši výborné výsledky. V porovnaní s rokom 2020 sa znížilo množstvo odpadu o 50 ton.

„Ročná produkcia zmesového komunálneho odpadu, ktorý v Beluši umiestňujú do čiernych nádob, dosiahla vlani v obci 902 ton. Priemerný Belušan vytvoril 145,49 kilogramov komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke, čo je o štvrtinu menej, ako v obci dosiahli rok pred tým,“ hodnotí výsledky zberu Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Aj keď vedenie obce výsledky potešili, podľa prednostu obecného úradu Patrika Štrbáka majú stále čo zlepšovať. Platí to aj pre vyzbieraný kuchynský odpad. „Do zberu sa na začiatku zapojilo 80 percent domácnosti a vytriedili viac ako 51 ton kuchynského odpadu. Na jedného občana je to teda takmer 43 kilogramov za rok, čo nás zaraďuje k lídrom na Slovensku,“ hodnotí výsledky prednosta.

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2023

Čistotu zberu kuchynských odpadov zabezpečujú v Beluši umývaním nádob alebo častou výmenou plastových vriec v zberných nádobách. Vlani začali navyše aj so zberom použitého kuchynského oleja, ktorý si môžu občania vymeniť na zbernom dvore za nový olej alebo ocot. Za 12 mesiacov odovzdali ľudia 1 195 litrov použitého oleja.

Pomohla dotácia od Environmentálneho fondu

Za prvých 12 mesiacov, odkedy Beluša ako jedna z prvých samospráv na Slovensku zaviedla triedenie kuchynského odpadu z bytových domov, získala od Environmentálneho fondu jednorazový finančný príspevok. Za vytriedených 51,56 ton biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu si obecná pokladňa prilepšila o 4 852,29 eur.

„Získané financie do obecného rozpočtu sú odmenou pre každého občana, ktorý poctivo triedi bioodpad, pretože vďaka príspevkom sa môžu zakúpiť veci pre ešte dôslednejšiu separáciu odpadu. Triediť sa skutočne oplatí, a to nielen z ekologického, ale aj z ekonomického hľadiska,“ hodnotí prednosta Štrbák.

Vďaka získanej dotácii v Beluši opätovne podporia zvýšenie miery triedenia odpadu v obci, a to formou nákupu kompostovateľných vreckách do zberných košíkov v domácnostiach a do veľkých zberných nádob umiestnených pri bytových domoch.

Ako so zberom začínali

Pred zavedením zberu kuchynského odpadu v Beluši najskôr zadefinovali, do akých nádob sa odpad bude zbierať. Do všetkých domácností distribuovali prevetrávaný košík s ročnou zásobou kompostovateľných vreciek. Takto vyzbieraný odpad potom mohli obyvatelia vyhadzovať do zberných nádob, ktoré obec umiestnila pred bytové domy.

„Zvolili sme štyri kusy 120-litrových a 33 kusov 240-litrových zberných nádob, ktoré sme rozmiestnili pred Silvestrom,“ opisuje prípravy Patrik Štrbák.

Prvý zber bol už 4. januára 2021 a odvtedy sa opakuje v pravidelných týždňových intervaloch. Kuchynský odpad sa z domácností zbiera vždy v pondelok. Deň vybrali zámerne v úvode týždňa, kedy je predpoklad, že ľudia ho trávia viac v domácnostiach a vytvoria tak viac kuchynského odpadu.

Infografika: menejodpadu.sk

Týždenná intenzita zberu spolu s kompostovateľnými vreckami pre domácnosti a tiež kompostovateľné vrecia do 120- a 240- litrových nádob zabezpečujú vysokú čistotu zberu.

„Triedenie kuchynského odpadu je v Beluši jednoduché, nezapácha a celý zber je čistý a hygienický aj vďaka „poistke“ vo forme zabezpečenia čistoty vonkajších nádob. Odpadá nepríjemné vymývanie odpadkových košov od zaschnutého bioodpadu a významne sa znižujú nepríjemné pachy spôsobené anaeróbnymi bakteriálnymi aktivitami,“ hodnotí výsledky Martina Gaislová.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023

Prvý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať v polovici novembra v Bratislave.