NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Raz zažiť je viac, než stokrát počuť

SEWA už niekoľko rokov úspešne vzdeláva žiakov a študentov v oblasti správneho nakladania s elektroodpadmi v rámci projektu Elektroodpad – dopad, ktorý realizuje so svojím partnerom – CEEV Živica.

Raz zažiť je viac, než stokrát počuť

Žiaci a učitelia zo ZŠ Želiarska v Košiciach zorganizovali karneval na tému elektroodpad | Foto: SEWA

V septembri 2022 sa rozbehol šiesty ročník eko-výchovného projektu, ktorého sa aj tento rok zúčastňuje dvadsať vybraných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Vybrané akčné tímy z každej školy, v zložení pedagóg a dvaja žiaci, sa na trojdňovom úvodnom školení zoznámili s problematikou elektroodpadov a ich „tajného života“. Domov si odniesli nápady a metodické pomôcky, ktoré počas celého školského roka využívajú pri rovesníckom vzdelávaní svojich spolužiakov.

„Decká sú veľmi kreatívne a každý rok nás prekvapia niečím novým. Tému elektroodpad šikovne zakomponujú do vyučovacích predmetov a voľnočasových aktivít. Počas trvania projektu Elektroodpad – dopad evidujeme už 27 predmetov, v rámci ktorých hravou formou zaškolili svojich spolužiakov alebo pedagógovia učili na túto tému,“ hovorí Lesanka Blažencová, koordinátorka projektu za Živicu.

Okrem získavania nových poznatkov a faktoch o životnom cykle elektrozariadení je súčasťou projektu aj zber elektroodpadov zo škôl.

Žiaci zo ZŠ Železničná v Bratislave vymysleli šifrované rovnice. | Foto: SEWA

„Cieľom projektu je nielen teoretická rovina, ale aj možnosť reálne si vyskúšať, ako funguje zber. Čiže poznať možnosti, ako sa ekologicky zbaviť elektroodpadu. Ten, ktorý je stále funkčný, nemusí nutne ísť na zberný dvor, ale je ho možné darovať alebo vymeniť so spolužiakmi. Nie nadarmo sa hovorí, radšej raz vidieť, v tomto prípade zažiť, ako stokrát počuť,“ vysvetľuje Lívia Burzová, marketingová manažérka SEWA.

ZŠ Terna - divadlo | Foto: SEWA

V tomto školskom roku zapojené školy opäť prekvapili a vzdelávaniu dali vyšší level. Inšpirovali sa nielen aktivitami škôl z predchádzajúcich ročníkov, ale vymysleli nové spôsoby, ako upozorniť na túto dôležitú tému, ktorou je ekologické nakladanie s elektroodpadom.

„Pre nás má projekt zmysel v tom, že vychovávame novú zodpovednú generáciu, ktorá bude poznatky aplikovať aj v reálnom živote a bude vedieť, ako a prečo konať zodpovedne voči životnému prostrediu,“ uzatvára Lívia Burzová.

Zdroj: SEWA

SEWA je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.

Článok vyšiel v marcovom čísle štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 2023/01.

 

Mohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo obsahuje štvrté tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Podľa zástupcu samosprávy je nemožné, aby akákoľvek obec priamo alebo nepriamo nedoplácala na odpady z obalov.

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.