NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 3. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 3. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 10.03.-12.03.2023

Verejná správa

MŽP SR
Slovensko-holandská spolupráca pri sanácii envirozáťaže vo Vrakuni

Médiá

Pokračujú v budovaní stojísk s polopodzemnými kontajnermi | Odpady-portal.sk | Mesto nahradilo klasické kontajnery na sídlisku modernými polopodzemnými nádobami na zmesový aj triedený odpad.

Recyklačné kapacity na plastový odpad medziročne značne narástli. Vedie päť krajín (+MAPA) | Táto pätica štátov pokrýva takmer tri štvrtiny recyklačných kapacít v Európe. Medziročne v rebríčku výrazne stúpla aj jedna z krajín V4.

V Bánovciach nad Bebravou zabezpečia odvoz orezaných konárov a lístia | TASR | Službu odvozu zeleného odpadu organizuje samospráva v snahe vyjsť v ústrety občanom a zachovať čistotu verejných priestranstiev.

Chrenovec-Brusno vybuduje zberný dvor, na projekt získal eurofondy | TASR | Vybudovaním zberného dvora chce dať obecná samospráva podľa neho obyvateľom možnosť zbaviť sa legálne odpadu a tak zamedziť vytváraniu čiernych skládok.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 13.03.2023

Verejná správa

SAŽP
Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 58. a 62. výzva

Médiá

V uliciach Paríža sa hromadia tisícky ton odpadu, ktorý nemá kto odviezť | Odpady-portal.sk | Hlavné mesto Francúzska ochromili opäť štrajky verejných zamestnancov. Metská zberovka neodváža odpad, súkromné firmy fungujú.

Komentár. Z textilu môžu byť nové PET-ky. A v odpadoch vyrastie ďalší pomník | Odpady-portal.sk | Pokušenie je veľké, ale času zostáva málo.

Žilinčania vlani vyprodukovali 42.000 ton odpadu | TASR | Žilinská radnica zaplatí tento rok za jednu tonu odpadu sumu 18 eur. Podstatným ukazovateľom pri určovaní tohto poplatku je práve dosiahnutá miera vytriedenia.

Zo Slovenska si niekto robí smetisko. Odpad k nám vozia z Poľska, Nemecka i Talianska | Tvnoviny.sk | Desiatky ton nelegálneho odpadu nám sem navozili kamióny z viacerých okolitých krajín. Takúto skládku odhalila inšpekcia životného prostredia v Martine.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Vráble | VB-2-23_Uzatvorenie, rekultivácia a príprava na monitorovanie skládky odpadov Židová | Celková predpokladaná hodnota: 735 661,31 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Kľušov | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kľušov

Ohlásené investície

Zámer | VIATOP s.r.o., Hlavná 129/195, 930 11 Topoľníky | Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov | Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebných odpadov kategórie „O“ vznikajúcich pri stavebných činnostiach – rekonštrukcie starých cestných komunikácií a iných spevnených plôch.


MONITORING ODPADY | 14.03.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Chutia takmer každému z nás. Vieme, ako správne triediť obaly od čipsov? | Odpady-portal.sk | Aj obľúbené zemiakové lupienky majú svoj sviatok - 14. marec je považovaný za Deň zemiakových čipsov.

Klesla im úroveň vytriedenia, priblížili sa k vyšším poplatkom za skládkovanie. Mesto dôvodí zálohovaním | Odpady-portal.sk | Od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu sa odvíja výška poplatkov za skládkovanie, ale aj nárok na príspevok z Environmentálneho fondu.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Topoľnica | Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 91 536,67 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa | Rafinácia pyrolýzneho oleja z odpadových plastov v Duslo, a. s., Šaľa | Účelom navrhovanej činnosti je realizácia výstavby a prevádzkovanie novej linky na rafináciu pyrolýzneho oleja zo spracovania odpadových plastov. Vstupnou surovinou v novej technológii bude pyrolýzny olej, depolymerizát (DP), ktorý vzniká pyrolýznym spracovaním plastového odpadu (polyetylén a polypropylén). Pyrolýzny olej bude do prevádzky rafinácie pyrolýzneho oleja dodávaný externými subjektmi. Produktom spracovania pyrolýzneho oleja bude produkt - dieselová frakcia a benzínová frakcia.

Zámer | EURO METALL, s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava | Zber a výkup katalyzátorov Žilina | Zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na zber a výkup použitých katalyzátorov v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


MONITORING ODPADY | 15.03.2023

Verejná správa

OP KŽP
Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2) a Programu Slovensko

Médiá

Ako triedia odpad slovenské mestá? Tu sú najnovšie čísla (+MAPA +GRAFY) | Odpady-portal.sk | Pozreli sme sa na úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v 30 najväčších mestách na Slovensku.

Vracia sa do Talianska. SIŽP rieši nelegálne dovezený odpad, asistuje polícia | Odpady-portal.sk | Prípad sa týka desiatok ton odpadu. Našli ho na severe Slovenska.

Hierarchia odpadového hospodárstva – má tento pojem právne ukotvenie? (PRÁVNY POHĽAD) | Odpady-portal.sk | Už vyše 12 rokov platí v celej Európskej únii aj na úrovni členských štátov päťstupňová hierarchia odpadového hospodárstva. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v marcovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 2023/01.

Pozvánka na školenie: Zákon o odpadoch - stavebné odpady | Odpady-portal.sk | Cieľom školenia je nadstaviť vhodne fungujúci systém povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien so zameraním na stavebníctvo.

Nitra vlani vytriedila takmer 48 percent odpadu | TASR | Mesto pravidelne rieši aj likvidáciu čiernych skládok. Podľa zverejnených údajov sa ich počet darí postupne znižovať.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Hamuliakovo | Úžitkové vozidlo s príslušenstvom pre odpadové hospodárstvo Obce Hamuliakovo | Celková predpokladaná hodnota: 167 037,60 EUR bez DPH.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Novela zákona o EIA prešla v parlamente prvým čítaním

Envirorezort pôvodne navrhoval, aby novela nadobudla účinnosť už od mája. Termín posunuli.

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Východisko vidia v uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov.