NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

APZD naberá nového člena z odpadového sektora. Situácia v odpadoch sa zhoršuje, konštatujú

Chýbajú spracovateľské kapacity a systém odpadového hospodárstva sa rozpadá, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

Ján Chovanec

Generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec na pôde APZD / Foto: APZD

  • Spravodajstvo |  02.05.2023 |  TS APZD / titulok a medzititulky: redakcia (rp)

Zväz odpadového priemyslu (ZOP), reprezentujúci podnikateľov v sektore odpadového hospodárstva v SR, sa stal novým členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Rozšírením APZD zastupuje už viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, 13 zväzov, 1 500 firiem a 180 000 zamestnancov v priemysle a doprave.

V súčasnosti má na Slovensku modernizácia spracovania odpadu značný deficit. V porovnaní s vyspelými štátmi EÚ významne zaostávame v recyklácii, v spracovaní reziduálneho, ale aj nebezpečného odpadu. Napriek tomu, že máme implementovanú európsku legislatívu, nedarí sa nám budovať modernú infraštruktúru. V dôsledku toho takmer polovica ročnej produkcie odpadu prúdi na skládky odpadov. Tento fakt sa významne dotýka nielen komunálneho, ale aj priemyselného odpadu.

APZD získava v ZOP silného partnera, s ktorým chceme spolupracovať na riešení problémov a výziev v sektore odpadového hospodárstva. Veríme, že sa nám spoločne podarí podporiť zmeny v praxi, ktoré budú viesť k zavedeniu reálneho obehového hospodárstva v oblasti odpadov a tým aj k trvalo udržateľného rozvoju slovenského priemyslu.

„APZD sa rozrastá o ďalšieho významného člena. Máme z toho radosť, keďže odpadové hospodárstvo je neoddeliteľnou súčasťou priemyselných činností a musíme mu venovať dostatočnú pozornosť a podporu. Spoločne budeme prinášať a presadzovať riešenia, ktoré zvýšia efektivitu a udržateľnosť priemyselných činností,“ uviedol po podpise prístupovej zmluvy generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

A. Lasz zároveň zdôraznil, že situácia v odpadovom hospodárstve sa zhoršuje. Kým pred niekoľkými rokmi sme vedeli jedno auto zrecyklovať tak, že nám z neho zostalo 170 gramov nezhodnotiteľného odpadu, dnes sme na 17 kilogramoch. Vrátili sme sa tým do roku 1995. Nie je to preto, že by sme vyrábali väčšie autá. Je to odrazom rozpadu systému odpadového hospodárstva, chýbajúcich technológií a straty spracovateľských kapacít.

„Členstvom v APZD posilňujeme naše vzťahy s priemyselnými a dopravnými zväzmi, vzájomnú výmenu názorov a skúseností z praxe. Chceme koordinovať naše aktivity a odborne formovať legislatívu zameranú na rozumné a efektívne nakladanie s odpadmi. Veľké rezervy máme v energetickom zhodnocovaní odpadov. Problémom je aj nebezpečný odpad a likvidácia starých environmentálnych záťaží. Chýba nám transparentná legislatíva a funkčný informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý by bol pred spustením do prevádzky poskytnutý firmám na otestovanie,“ vyzdvihol význam členstva v APZD generálny riaditeľ ZOP Ján Chovanec.


Zväz odpadového priemyslu je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Veľké mestá takto môžu zinkasovať stovky tisíc eur. O príspevok však musia sami požiadať.