Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Elektronická evidencia zmenila správanie obyvateľov a znížila množstvo odpadu

Zavedenie elektronickej evidencie pomohlo znížiť množstvo odpadu v talianskych mestách. Akým príkladom môžu byť pre slovenské samosprávy?

Elektronická evidencia zásadne zmenila správanie obyvateľov a znížila množstvo odpadu

Foto: menejodpadu.sk

V nádobách na zmesový komunálny odpad dokážeme nájsť až 80 percent takého odpadu, ktorý by sme vedeli vytriediť a opätovne využiť. A pritom, ak by mali samosprávy zavedenú elektronickú evidenciu odpadov, mohli by získať dáta o každej domácnosti či podnikateľskom subjekte a efektívne riadiť svoje odpadové hospodárstvo.

Okrem iného by tak odstránili aj anonymitu pri tvorbe odpadov a tých, ktorí poctivo triedia, by mohli odmeniť motivačnými, nižšími poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu.

Systém elektronickej evidencie odpadov ELWIS dnes využíva takmer 150 miest a obcí na Slovensku, ktoré získavajú potrebné údaje o správaní sa v oblasti odpadového hospodárstva od 300-tisíc obyvateľov.

„Vďaka elektronickej evidencii majú prehľad, kto koľko odpadu vyprodukuje a podľa toho môžu realizovať opatrenia, alebo aj nastaviť poplatky pre jednotlivé domácnosti. Evidenciu je však potrebné prepojiť so správnym systémom zberu odpadov, aby bol pohodlný a vysoko motivačný pre obyvateľov. Optimálny spôsob zberu odpadov – zber od dverí, elektronickú evidenciu a spôsob platby “Plať za to, čo vyhodíš” využívajú v mnohých regiónoch Talianska. A práve táto krajina by nám mohla byť vzorom, ako si systém správne nastaviť,“ hovorí Martina Gaislová zo spoločnosti JRK Slovensko.

Talianske mestá dosahujú vynikajúce výsledky

Zastúpenie na nej bude mať aj talianska zberová firma Contarina, ktorá vďaka zavedeniu zberu od dverí a adresnému motivačnému systému dosiahla výnimočné výsledky v 50-tich samosprávach.

„Naša spoločnosť patrí združeniu obcí a vďaka zavedenému systému zberu odpadov sa nám podarilo zásadne posunúť vpred. V minulom roku dosiahol región obsluhovaný Contarinou mieru triedenia 89,9 percenta a produkcia zmesového odpadu len 30 kilogramov na osobu a rok,“ hovorí zástupca spoločnosti Marco Mattiello.

Ak sa pozrieme na výsledky za Slovensko, za rok 2021 vytvoril priemerný obyvateľ krajiny až 446 kilogramov odpadu. Z toho až 200 kilogramov na osobu predstavuje zmesový odpad končiaci na skládke alebo v spaľovni. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

ASEKOL

Vynikajúce výsledky dosiahli Taliani vďaka zavedeniu systému zberu odpadov od dverí, pričom každá domácnosť má vlastné pasportizované nádoby. Odpady triedia pohodlne priamo u seba doma a zároveň v aplikácii vidia, akú majú úspešnosť v triedení v porovnaní s priemerom mesta, mestskej časti, či bytovky. Výhodou systému je, že obyvatelia platia poplatky len za nevytriedený, čiže zmesový odpad. Takúto možnosť dáva slovenským samosprávam aj naša legislatíva a poznáme ho pod názvom plať za to, čo vyhodíš alebo množstvový zber.

„Ak samosprávy pred pár rokmi len s ťažkosťami zavádzali množstvový zber, dnes máme aj vďaka elektronickej evidencii odpadov Elwis mestá a obce, ktoré ho úspešne prevádzkujú. Obyvateľov odmeňujú za ich zodpovedné správanie nižšími poplatkami a samosprávy platia menej za odvoz a likvidáciu odpadov,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

Čo sa skrýva za talianskym úspechom

Spoločnosť Contarina, ktorá zabezpečuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, vlastnia samotné mestá a obce. Úlohou firmy je predovšetkým zvyšovať mieru triedenia odpadov, prispievať k jeho čo najnižšej tvorbe a zvyšovať kvalitu vyzbieranej recyklovateľnej zložky. Contarina vlastní a prevádzkuje vlastnú linku na mechanicko-biologickú úpravu a kompostáreň. Vďaka odbornému prístupu začali obyvatelia regiónu triediť plienky či dámske hygienické vložky a spoločnosť rozbieha aj recykláciu týchto absorpčných produktov pre osobnú potrebu.

„Bežne nám sem prichádzajú rôzne exkurzie z Talianska, z Európy, ale aj odinakiaľ. Jedna skupina mala požiadavku, že by sa radi stretli aj s nejakými obyvateľmi našich obcí. V skupine našich obyvateľov bola aj stará pani, isto mala vyše 70 rokov. A tá na otázku, ako je možné, že majú naši ľudia tak málo „zmesáku“, odpovedala, že ona napríklad prestala kupovať svoje obľúbené keksíky, lebo si na obale prečítala, že je možné ho vyhodiť len do zmesového odpadu, lebo nie je recyklovateľný,“ hovorí Marco Mattielo, projektový manažér spoločnosti Contarina. Dobre nastavený systém vie teda zmeniť správanie ľudí a motivovať ich k zodpovednému prístupu k odpadom.

Ako často odpad odvážajú?

V regióne, v ktorom žije viac ako pol milióna obyvateľov, odvážajú vytriedený odpad v rozdielne dni v týždni. Najčastejšie sa odváža kuchynský odpad, ktorý je potrebné dostať na kompostáreň čo najčerstvejší. Najmenej často sa odváža zmesový komunálny odpad. Napokon, je ho len 30 kilogramov na obyvateľa za rok, takže trojčlenná domácnosť naplní za rok iba 5 malých nádob. Môže za to aj skutočnosť, že ide naozaj len o suché nerecyklovateľné odpady ako napríklad obsah vrecka z vysávača.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Niektoré odpady z kalov majú vysokú energetickú hodnotu, ukazuje štúdia

Niektoré odpady z kalov majú vysokú energetickú hodnotu, ukazuje štúdia

Vedci Žilinskej univerzity skúmali zloženie a výhrevnosť odpadných kalov z automobilky.

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Návrh sa týka batérií a akumulátorov. Súčasný Program odpadového hospodárstva vláda prijala za Jána Budaja.

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Firma chce na západnom Slovensku vybudovať linku už v prvej polovici roka 2024. Do povoľovacieho procesu EIA ešte nevstúpila.