NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Nižšie poplatky za odpady, či vytriedené detské plienky. Aj takéto výhody prináša elektronická evidencia

Obec v levočskom okrese je prvou samosprávou na východe Slovenska, ktorá uplatňuje sadzby podľa systému PAYT – „Plať za to, čo vyhodíš“.

Nižšie poplatky za odpady, či vytriedené detské plienky. Aj takéto výhody prináša elektronická evidencia

Evidencia na zbernom vozidle | Foto: menejodpadu.sk

Nejedna slovenská samospráva sa snaží naučiť svojich obyvateľov lepšie triediť. Osvedčil sa pritom jednoduchý prístup, že čím viac odpadov vytriedia, tým nižší bude ich poplatok za odvoz a spracovanie. K tomu, aby mestá a obce mohli odmeňovať zodpovedných občanov, však relevantné údaje. Tie im poskytuje systém elektronickej evidencie odpadov Elwis, ktorý dnes využíva takmer 150 miest a obcí na Slovensku s takmer 300-tisíc obyvateľmi.

O skúsenostiach, ako zaviesť moderný spôsob evidencie odpadov, vedieť správne analyzovať získané údaje, či šetriť obecné i rodinné rozpočty hovorili koncom apríla zástupcovia samospráv na konferencii o praktických aspektoch využívania elektronickej evidencie.

Na východe platia len za to, čo skončí na skládke

V Kurimanoch v levočskom okrese dostali vlani na jar obyvatelia po prvýkrát výmer s poplatkom za odpady podľa toho, koľko ho vytriedili. Obec tak bola prvou samosprávou na východe Slovenska, ktorá uplatňuje sadzby podľa systému PAYT – „Plať za to, čo vyhodíš“. Bez zavedenia elektronickej evidencie odpadov by však takéto výsledky nedosiahli. Nový systém im priniesol potrebné dáta a obec tak vedela, kto dosahuje akú mieru triedenia.

„Tí, ktorí sa správajú najzodpovednejšie, poctivo triedia a vyprodukujú najmenej komunálneho odpadu, motivujeme nižšími poplatkami,“ hovorí starosta obce Martin Faltin.

Pred dvoma rokmi označili nádoby na zmesový komunálny odpad, občanom rozdali nálepky na vrecia a pri každom odvoze z nich zodpovední pracovníci skenujú QR kódy.

Martin Faltin, starosta obce Kurimany | Foto: menejodpadu.sk

„Ak sa niekto príde sťažovať, jednoducho otvoríme aplikáciu a ukážeme mu, koľkokrát sa do zberu zapojil a ako triedil. Sú to nepriestrelné argumenty. Navyše mu povieme, čo má robiť pre to, aby budúci rok mohli platiť menej,“ opisuje komunikáciu s občanmi starosta.

Podľa jeho slov často dochádza k situácii, že občania ani netušili, aký druh odpadu je možné triediť. Len za prvý rok od zavedenia zlepšili v Kurimanoch mieru triedenia o 15 percent bez toho, aby tento výsledok skreslilo triedenie bioodpadu. Ten všetci občania kompostujú v záhradných kompostéroch. Obec navyše plánuje na zhodnotenie bioodpadu z verejných plôch vybudovať aj vlastnú malú kompostáreň.

V Domaniži netriedia len bioodpad či plasty

V obci v okrese Považská Bystrica zaviedli evidovanie odpadu z domácností koncom roka 2020. Okrem zníženia množstva odpadu, ktorý končí na skládke, sa vedeniu samosprávy podarilo nastaviť spravodlivejšie miestne poplatky. V obci sa elektronicky eviduje zmesový komunálny odpad a tiež triedené odpady - plasty, papier, tetrapaky a kovy. Nedávno sa však pustili do nového experimentu.

Obyvatelia môžu priniesť na zberný dvor vrece s plienkami kedy chcú. Zvyčajne vrece skladujú a ak je plné, tak ho zanesú na zberný dvor. Starosta František Matušík hovorí, že obyvatelia, ktorí predtým netriedili plienky, mali vždy plnú nádobu na zmesový komunálny odpad. Mnohí si preto chceli kúpiť ďalšiu. Tieto domácnosti tak nemohli byť zaradené do skupiny obyvateľov, ktorí sú za zodpovedný prístup k triedeniu odmenení spravodlivejšími, nižšími poplatkami.

ASEKOL

Domaniža však s modernizáciou odpadového hospodárstva neprestala a využíva aj systém Elwis – Altares. Evidencia odpadu sa realizuje priamo na vozidle pomocou automatizovaného systému a RFID čipov. Znamená to, že pracovníci zbernej spoločnosti už nemusia manuálne načítavať čipy na nádobách. Navyše, systém umožňuje plánovať trasy podľa potreby. Vývoj systému sa realizoval niekoľko rokov, pričom dnes podobné, moderné spôsoby evidencie odpadu pomáhajú tisíckam samosprávam v celej Európe a úspešne funguje napríklad aj v Barcelone.

„Ide o výnimočné spojenie evidencie počtu vyvážaných nádob a produkcie odpadu na domácnosť s reálnou redukciou množstva produkovaného odpadu. Mestá získajú rýchlu a spoľahlivú evidenciu odpadov, monitoring vozidiel a zároveň prehľadne zozbierané údaje. Systém je navyše možné prepojiť s vážením odpadu,“ vysvetľuje Marián Kobolka, spoluzakladateľ spoločnosti JRK Slovensko.

Pri Brezne odmeňujú zodpovedných zľavami na poplatkoch

Záhradné kompostéry, obecná kompostáreň, aj evidencia odpadu z domácností. To sú nástroje, ktorými sa v obci Jasenie v okrese Brezno snažia zlepšiť stav odpadového hospodárstva. Pred zavedením elektronickej evidencie nebolo možné získať presný prehľad o tom, koľko a aké nádoby obyvatelia vykladali. „Nehovoriac o tom, že niektoré domácnosti používali nádoby s väčším objemom, ako je uvedené v našom nariadení o odpadoch. Prínosom systému je práve to, že sme tento prehľad získali,“ uvádza starosta obce Marek Kordík.

Prvým krokom pred zavedením nového systému bolo získať vstupné údaje a s pomocou odborníkov ich správne vyhodnotiť. Podľa Mareka Kordíka bolo dôležité, aby do systému vložili správne vstupné dáta či odstránili duplicity a domácnostiam pridelili správne nádoby.

Prostredníctvom osvetových aktivít sa ľuďom snažili priblížiť dôležitosť triedenia odpadu. Preto pre nich pripravili informačný leták a distribuovali ho do každej domácnosti. Dnes považujú občania systém za prínosný a stal sa samozrejmosťou.

„Aj vďaka systému Elwis mohli v obci poskytnúť zľavu z poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu tým, ktorí sa správajú zodpovedne,“ hovorí Marián Kobolka zo spoločnosti JRK Slovensko, ktorá systém obci dodala.

Starosta Kordík potvrdzuje že vďaka správne nastavenému a adresnému systému poplatky za odpady nezvyšovali niekoľko rokov.

„Od minulého roku sa môžeme pochváliť aj tým, že občanom sme začali poskytovať dokonca zľavu z poplatkov. Jej výška je 10, 20 alebo 30 percent zo základného ročného poplatku, ktorý je na úrovni 24 eur na obyvateľa. Výšku zľavy sme určili podľa miery triedenia domácnosti, ktorú sme zistili z presných dát v evidenčnom systéme,“ hovorí starosta Marek Kordík.

Dostupný systém elektronickej evidencie umožňuje mestám a obciam zaviesť efektívny systém svojho odpadového hospodárstva. Výsledkom je výrazne zníženie objemu odpadu uloženého na skládkach, čo umožňuje samosprávam šetriť vlastné zdroje a tiež peniaze občanov.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Najnovšou akvizíciou KOSIT-u je firma s miliónovými obratmi. Na trhu je už takmer 25 rokov.

Najlepším riešením pre textilný odpad je rozšírená zodpovednosť, tvrdí správa

Najlepším riešením pre textilný odpad je rozšírená zodpovednosť, tvrdí správa

Autori poukazujú na efektívnosť systému EPR, ktorý zabezpečuje všetky procesy od zberu až po finálne zhodnotenie.

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Aktualizovaný projekt ráta s podstatne väčším rozšírením skládky.

X
X
X
X