NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Vzdelávať o triedení sa dá aj prostredníctvom divadelno-hudobných predstavení

Už prvý ročník predstavení karlovarského hudobného divadla a OZV ENVI - PAK sa tešil veľkému úspechu a stretol sa s pozitívnymi reakciami. Druhá séria predstavení je na tom rovnako.

Vzdelávať o triedení sa dá aj prostredníctvom divadelno-hudobných predstavení

Foto: Archív ENVI - PAK

Aj tento rok sa spojilo karlovarské Medzinárodní hudební divadlo – Divadlo dětí s OZV ENVI - PAK, aby na Slovensko a v Českej republike uviedli rozprávku O BALYnce, dobrém štěněti, ktorá je zameraná na správne triedenie odpadu. Dvojjazyčné predstavenia pre deti z materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl sa na slovenskej strane konali od 17. do 19. októbra 2023.

Divadelníci so sériou dvojjazyčných hudobno-divadelných predstavení O Balynce, dobrém štěněti, počas ktorých sa deti nielen zabavia, ale aj niečo naučia, zavítali do Hlohovca, Trenčína a Ladiec. Samozrejme, šnúra predstavení pokračovala aj v Českej republike. Deti sa počas predstavení mohli do deja aktívne zapájať prostredníctvom vopred naučených piesní a na vlastnej koži si vyskúšali základné princípy ekologického správania.

Už prvý ročník predstavení sa tešil veľkému úspechu a stretol sa s pozitívnymi reakciami. A druhá séria predstavení je na tom rovnako.

„Veľmi sa tešíme, že sa po predstaveniach stretávame iba s pozitívnymi reakciami, či už sú to nadšené deti a ich výkriky, aké to bolo skvelé, alebo pochvalné slová od pedagógov na druhej strane, ktorí veľmi pozitívne vnímajú edukáciu cez kultúrne predstavenie,“ povedala riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK Katarína Kretter, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti triedenia.

Vštepovanie týchto základných princípov má veľký zmysel už od útleho veku. „Edukácia detí v oblasti triedenia odpadu je jednou z našich priorít. Deti si vedia veľmi rýchlo osvojiť návyky správneho nakladania s odpadom, a to, čo sa sami naučia, prinášajú domov, a ďalej tak vzdelávajú svojich rodičov aj starých rodičov,“ doplnila Kretter.

V neporiadku kúzla nefungujú

„Predstavenia už celkovo videli tisícky detí, čo nás nesmierne teší, lebo zo skúseností vieme, že doma sa z nich stávajú akísi ambasádori triedenia a kontrolujú všetkých členov domácnosti, či naozaj triedia a ako. V konečnom dôsledku je tak každý ďalší správne vytriedený odpad úspechom pre nás všetkých, lebo iba ten dostane druhú šancu, neskončí na skládke a môže byť zrecyklovaný,“ dodala Katarína Kretter.

V hudobnej rozprávke O Balynce, dobrém štěněti, popretkávanej chytľavými pesničkami, hrali štyria herci a účinkovali v nej aj bábky. Šteniatko Balyna spoločne s partiou kamarátov objavilo zabudnutú záhradu, v ktorej vládol čarodejník – kocúr Robert. Ale jeho kúzla jedného dňa prestali fungovať, pretože v záhrade začal panovať veľký neporiadok. Deti pomohli šteniatku záhadu s neporiadkom vyriešiť, dokonca ukázalikúzla nefengujú, že aj ony vedia veľmi dobre triediť odpad, a tak mohol kocúr Robert opäť bez problémov čarovať.

„Rozprávka O Balynce, dobrém štěněti je určená pre deti prvého stupňa alebo deti materských škôl. Prostredníctvom stoviek detí, ktoré sa predstavení zúčastnili sa tak dôležité informácie dostanú aj priamo k rodičom,“ uviedol šéf divadelného súboru Libor Balák.

„Deti prišli na predstavenia dokonale pripravené, s vedomosťami o triedení, takže môžeme povedať, že snaha pedagógov jednotlivých škôl a metodického oddelenia divadla priniesla svoje ovocie,“ doplnil.

V triedení sa deti zlepšujú

Prístup k triedeniu odpadu je v Česku aj na Slovensku podobný a deti sú rovnaké asi všade. „Jediné, čo tieto deti odlišuje, je naozaj len to, na ktorej strane hranice sa nachádzajú. Zvedavé a učenlivé sú slovenské aj české deti rovnako,“ doplnil Balák.

Keďže išlo už o druhý ročník týchto predstavení, nechýbalo ani porovnanie a Libor Balák z Medzinárodného Divadla detí po skončení predstavení skonštatoval: „Je vidieť, že deťom nie je otázka triedenia cudzia a z roka na rok sa zlepšujú, čo potvrdzujú aj ich pohotové reakcie.“

Predstavenia ešte v rámci tejto divadelnej série pokračovali aj v Českej republike. Divadelníci ročne odohrajú rozprávku O Balynce približne 120-krát. V česko-slovenskej verzii sa tešila už vyše 50 reprízam. Okrem už vzniknutej slovenskej verzie pripravuje divadlo spoluprácu aj so Škótskom či Poľskom. 

O divadle

Divadlo Dětí je pôvodom z Karlových Varov a nadväzuje na 40-ročnú divadelnú tradíciu. V súčasnosti osloví ročne minimálne 45 000 detí. Svojou tvorbou reflektuje potreby súčasného sveta, preto okrem iného vznikajú aj projekty zamerané na environment a históriu.

Vyššie spomínaný koncept Medzinárodného detského hudobného divadla/ICMT (International Children's Music Theatre) je v súčasnej dobe rozvíjajúca sa vetva Divadla Dětí, ktorý si kladie za úlohu šíriť myšlienku nevyhnutnosti ľudskej vzájomnosti nielen medzi divadelníkmi naprieč národnosťami, ale aj medzi najmladšími divákmi. Koncept, ktorý borí mýty o strachu z odlišnosti a spája bez ohľadu na národnosť, sociálne postavenie, osobnú históriu, vek, politické, náboženské či iné zameranie, ponúka tichú a pokornú voľbu odpovede na otázku 'Som vo svete, alebo je svet vo mne?'

O organizácii

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma

OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X