Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Keď sa deti stávajú učiteľmi svojich rodičov

OZV SEWA sa vzdelávaniu detí venuje nepretržite od roku 2014. Dnes ponúka eko-výchovné aktivity, do ktorých sa zapojilo takmer 170 tisíc detí.

Keď sa deti stávajú učiteľmi svojich rodičov

Foto: SEWA

Elektroodpad je jedným zo zdrojov druhotných surovín, ktoré by sa za bežných okolností museli ťažiť v prírode. Aj dnes môžeme vidieť pohodené staré elektrospotrebiče pri kontajnerových stojiskách, kam však nepatria. Pre elektroodpad platia pravidlá, ktoré by sme mali poznať a dodržiavať všetci.

„Ak elektroodpad skončí na nesprávnom mieste, napr. na nelegálnej skládke, je hrozbou pre životné prostredie a ľudské zdravie. Navyše je jedným zo zdrojov druhotných surovín, ktoré by sa za bežných okolností museli ťažiť v prírode. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli priblížiť túto dôležitú tému aj obyvateľstvu. A keďže deti sú prirodzene zvedavé a nadšené, začali sme s projektami pre deti a mládež, ktoré sa stávajú učiteľmi svojich rodičov a starých rodičov“, vysvetľuje výkonný riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, Jozef Kozák.

OZV SEWA sa vzdelávaniu detí venuje nepretržite od roku 2014. Dnes ponúka eko-výchovné aktivity pre škôlkarov, žiakov aj študentov v troch rôznych projektoch, do ktorých sa zapojilo takmer 170 tisíc detí.

Vymeňte elektroodpad za lopty je najdlhšie fungujúci projekt, prostredníctvom ktorého sa môžu školy a vzdelávacie inštitúcie zbaviť nefunkčných elektrozariadení ekologickým spôsobom.

SEWA Zber elektroodpadu

„Cieľom projektu je ukázať mladým ľuďom, ako správne naložiť s elektroodpadom v súlade s environmentálnymi hodnotami“, približuje Jozef Kozák. V priebehu deviatich rokov SEWA zabezpečila odvoz viac než 84 ton elektroodpadu z takmer tisíc školských inštitúcií v rámci celého Slovenska.

Za vyzbieraný elektroodpad školy získajú odmeny - mix športových potrieb, ktoré vedia využiť v rámci školských aktivít. Zároveň si deti osvoja správne návyky, ktoré sa pre nich stanú samozrejmosťou.

Zbierame batérie so Šmudlom

Eko-výchovný projekt, určený pre najmenšie deti z materských škôl a prvákov základných škôl, odštartoval v roku 2017 v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne. Škôlkari a školáci sa stretnú s neporiadnym Šmudlom, ktorému pomáhajú triediť odpady v lese. Okrem toho sa deti dozvedia, prečo nemôžu vyhodiť staré batérie zo svojich hračiek do obyčajného smetného koša.

„Tým, že deti zbierajú batérie doma do špeciálnych krabičiek, tzv. B-boxov, ktorých sme rozdali viac ako 40 tisíc kusov, učia aj svojich rodičov, že hoci je batéria malá, patrí do špeciálnej nádoby“, dopĺňa Jozef Kozák.

V rámci projektu sa počas 2 145 vyučovacích hodín vyškolilo viac ako 33 tisíc detí z 570 škôlok a škôl, ktoré spolu odovzdali rekordné množstvo použitých batérií - viac ako 117 ton.

ElektroOdpad-Dopad

Od septembra 2017 vzdeláva SEWA, spolu s neziskovou inštitúciou CEEV Živica, žiakov a študentov z celého Slovenska v eko-výchovnom projekte ElektroOdpad-Dopad. Do projektu sa zapojilo 118 základných a stredných škôl s viac ako 40 tisícmi žiakov.

„Projekt je unikátny v tom, že sami žiaci vzdelávajú svojich rovesníkov pričom hľadajú alternatívne spôsoby, ako informácie o životnom cykle elektrozariadení podať nápaditou a hravou formou. Minulý školský rok sa tému podarilo zakomponovať do 33 rôznych vyučovacích predmetov“, informuje Lesanka Blažencová, koordinátorka a mentorka projektu. Okrem vzdelávania školy vyzbierali takmer 67 ton elektroodpadu, ktorý SEWA odviezla na recykláciu.

OZV SEWA je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Firma chce na západnom Slovensku vybudovať linku už v prvej polovici roka 2024. Do povoľovacieho procesu EIA ešte nevstúpila.

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Podľa ministra je Slovensko skládková veľmoc a krajina je odkázaná na pitie kontaminovanej vody z neuzavretých skládok.

Odpad spracujú zahorúca. Na východe vyrastie závod na jeho zhodnotenie

Odpad spracujú zahorúca. Na východe vyrastie závod na jeho zhodnotenie

Projekt podobný martinskému chce skupina zrealizovať neďaleko Michaloviec.