NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: Obehové hospodárstvo 2024

5. ročník medzinárodnej konferencie Obehové hospodárstvo nadväzuje na pôvodnú konferenciu s názvom Recyklácia odpadov.

Organizátori aj tento rok radi oslovia všetkých odborníkov, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkov miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľov zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľské subjekty pôsobiace v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkov štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

V rámci aktuálnych tematických okruhov je snahou vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky.


Termín a miesto konania

 • 10. - 11. júna 2024 /pondelok-utorok/
 • Bratislava, Hotel Saffron

Program konferencie

10. 6. 2024 pondelok - 1. deň konferencie

8.15 - 9.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 - 9.15 h.
Otvorenie konferencie

9.15 - 11.15 h.
Prednášky

 • Cirkulárna ekonomika v priemysle | RNDr. Anna Bohers, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR
 • Cirkularita materiálu v zálohovom systéme | JUDr. Marián Áč, Ing. MiroslavĎurači, Správca zálohového systému
 • ZEVO – súčasť obehového hospodárstva | Ing. Ladislav Halász, PhD., KOSIT a.s.
 • RT Hub: Cesta k obehovému hospodárstvu | Ing. Jakub Klimko, PhD. a kolektív, Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • KOLO ako nástroj cirkulárnej ekonomiky v rámci odpadového hospodárstva města | Martina Čechová, OLO, a.s.

11.15 - 11.45 h.
Prestávka – občerstvenie

11.45 - 13.00 h.
Prednášky

 • Možnosti spracovania odpadu z plastov z ojazdených vozidiel | prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., Ústav prírodných a syntetických polymérov, STU v Bratislave
 • Možnosti recyklácie odpadu z gumy | doc. Ing. Jan Kruželák, PhD., Ústav prírodných a syntetických polymérov, STU v Bratislave
 • Materiálová recyklácia biodegradovateľnych polymérov a ich zmesí | doc. Ing. Roderik Plavec, PhD., Ústav prirodných a syntetických polymérov, STU v Bratislave
 • Firemná prezentácia: Odlepovanie a udržateľné batérie pre elektrické vozidlá | Eduard Oswald, Henkel Slovensko spol. s r.o.

13.00 - 14.30 h.
Prestávka - obed

14.30 - 16.00 h.
Prednášky

 • Recyklácia a zisk kovov z displejov | prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • Ako recyklovať vyradené mobilné telefóny | doc. Ing. Martina Laubertová, PhD., Ústav recyklačných technolóogií, TU Košice
 • Perspektíva využitia recyklovaného ZnO v polovodičoch so zámerom zlepšenia trvalej udržateľnosti | doc. Ing. Pavol Liptai, PhD. a kolektív, Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • Potenciál medeného odpadu ako zdroja pre obehové hospodárstvo | Ing. Alexandra Kollová, Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • Monitoring netradičných zdrojov surovín v EU | Ing. Michaela Ružičková, Ústav recyklačných technológií, TU Košice

16.00 - 16.30 h.
Prestávka - občerstvenie

16.30 - 18.00 h.
Prednášky

 • Určenie parametra DOC pre skládkované odpady na Slovensku | Ing. Janka Szemesová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Landfi ll mining – utopická vízia alebo reálna budúcnosť baníctva v EÚ? | Ing. Marek Hrabčák, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Proces recyklácie PET fliaš | Ing. Jana Kortišová, General Plastic, a.s.
 • Skúsenosti so zálohovaním PET fliaš a plechoviek alebo Čo sa deje ďalej, keď sa vloží PET alebo plechovka do automatu | Roman Briatka, Kaufland Slovenská republika v.o.s
 • Príprava a aplikácia zálohového systému v praxi BILLA Slovensko | Ing. Bibiana Matuščík Vuová, Ing. Lukáš Jankula, BILLA Slovensko

18.00 - 18.30 h.
Záverečná diskusia

18.30 h.
Ukončenie 1. dňa konferencie

19.15 h.
Spoločenský večer


11. 6. 2024 utorok - 2. deň konferencie

9.30 - 11.00 h.
Prednášky

 • Smerom k obehovému stavebníctvu | Mgr. Adriana Czimerová, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR
 • Proces premeny stavebného odpadu na stavebný materiál | Ing. Robert Kovács, VUIS – Cesty spol. s.r.o.
 • Opravy ciest recyklovaním materiálov Budúcnosť? Realita v BSK! | Ing. Martin Samek, Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
 • Recyklovaný textil v stavebnej praxi, možnosti a výzvy pre udržateľný rozvoj | Miroslav Futrikanič, SK – Tex spol. s r.o.

11.00 - 11.15 h.
Prestávka - občerstvenie

11.15 - 12.45 h.
Prednášky

 • Integrácia BPS a kompostárne ako súčasť cirkulárnej ekonomiky | Peter Majdan, JRK Slovensko s.r.o.
 • Znižovanie plytvania potravinami | Michaela Lehotská, Tesco Stores SR a.s.
 • Spracovanie kvapalných odpadov v kontexte obehového hospodárstva | Ing. Karina Paulíny, PhD. a kolektív, DETOX s.r.o
 • Moderné metódy spracovania kalu z čistenia komunálnych odpadových vôd | doc. Ing. Zita Takáčová, PhD., Ing.Jakub Klimko, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice
 • Kaly z ČOV, ich využitie a dopad na poľnohospodársku výrobu | Ing. Lucia Horeličanová, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
 • Súčasný stav a trendy výroby a recyklácie polovodičových materiálov na báze gália | Branislav Janek, CMK, s.r.o.

12.45 - 13.00 h.
Záverečná diskusia
Žrebovanie o bezplatný vstup na konferenciu OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 2025

13.00 h.
Ukončenie konferencie, Obed


Organizátori:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. a spolupracujúce odborne inštitúcie
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Ústav recyklačných technológií
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Ústav prírodných a syntetických polymérov

Prípravný výbor:

 • RNDr. Anna Bohers, PhD., Ing. Cyril Burda, MŽP SR
 • prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., doc. Ing. Roderik Plavec, PhD., FCHaPT STU v Bratislave, Ústav prírodných a syntetických polymérov
 • doc. Ing. Dušan Oráč, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU v Košiciach
 • Ing. Blanka Lukáčková, Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Organizačný garant:

 • Ing. Blanka Lukáčková | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | Belinského 11, 851 01 Bratislava
 • Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76
 • Mobil: +421 908 727 642
 • e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
 • www.kongres-studio.sk

 • Program a podrobné informácie o podujatí nájdete tu.
 • Záväzná prihláška tu.
 • Uzávierka záväzných prihlášok: 3. jún 2024

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

X
X
X
X