NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Barometer: Sprísnenie procesu schvaľovania skládok odpadov

Súhlasíte s návrhom poslancov Pavla Freša a Miroslava Jureňu na sprísnenie procesu schvaľovania skládok odpadov o súhlas obecného zastupiteľstva a VÚC?

Barometer: Sprísnenie procesu schvaľovania skládok odpadov

Poslanci NR SR na 42. schôdzi parlamentu neschválili návrh poslancov Pavla Freša (SDKÚ-DS) a Miroslava Jureňu (HZDS-ĽS), ktorého cieľom bolo zabezpečiť, aby územná samospráva, v tomto prípade dotknutá obec a samosprávny kraj, mali rozhodnúť o skládkach nebezpečného odpadu a veľkých skládkach na ich katastrálnom území.

Odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR sme tento týždeň položili otázku:

ANKETA: Súhlasíte s návrhom poslancov Pavla Freša a Miroslava Jureňu na sprísnenie procesu schvaľovania skládok odpadov o súhlas obecného zastupiteľstva a VÚC?

Ľubomír Augustín,
konateľ, Tanzer Consulting

ÁNO

Martin Ciran,
generálny riaditeľ, ENVIDOM

ÁNO

Oliver Čelko,
výkonný riaditeľ, EKOLAMP

NIE
Myslím si že okruh inštitúcií a možností občanov je v prípade posudzovania vplyvu na ŽP dostačujúci

Oskar Čermák,
(doc. Ing. PhD.) Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU

ÁNO

Bernhard Hager,
NH Hager Niederhuber Advokáti

NIE
Prevádzkovateľ skládky, ktorý spĺňa všetky zákonné podmienky, má povolenie dostať. Podľa návrhu zákona sa môžu obce a VÚC úplne voľne rozhodnúť za alebo proti projektu bez toho, aby to museli zdôvodniť. Takéto „náhodné prvky“, ako aj demokratické väčšinové rozhodnutia nemajú v správnom konaní právneho štátu čo hľadať. Nič nehovorí proti účasti verejnosti (s právom kontroly a odvolania sa) v zmysle Aarhuskej konvencie, avšak rozhodnutie úradu má byť vykonané jedine a výlučne na základe zákona a nie na základe úplne netransparentného „pseudodemokratického“ rozhodovania, ktoré len otvára ďalšie polia pôsobnosti pre lobistov.

Radovan Kazda,
editor Odpady-Portal.sk

NIE
Návrh predstavuje časové a administratívne zaťaženie procesu schvaľovania skládok odpadov, zvyšuje náklady na schválenie stavby o výdavky lobistov a zvyšuje riziko korupcie. Rozhodovanie o stavbe, ktoré nie je posudzované výhradne na základe racionálnych argumentov a stanovených kritérií, ale aj na základe názoru časti verejnosti, považujem za nesprávne.

Jozef Kozák,
výkonný riaditeľ SEWA

ÁNO

Daniel Lešinský,
CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

ÁNO
Súčasne však treba jasne a nahlas položiť samosprávam a samotným občanom otázku - kam s (vaším) odpadom? Výsledkom by malo byt jednoznačné smerovanie odpadového hospodárstva SR ku koncepcii nulového odpadu (tzv. "zero waste"), ktorá bude jednoznačne definovaná a viazaná v Programe OH SR, VUC a obci; v Stratégii nakladania s bioodpadom; podporovaná a presadzovaná vykonávacími predpismi, prostriedkami EU a SR a tvrdo kontrolovaná štátnou správou. Priority sú vo svojej postupnosti známe: 1 - predchádzať vzniku odpadov; 2 - znovuvyužívať; 3 – recyklovať /kompostovať / splyňovať; 4 - energeticky zhodnotiť, down-cyklovat.

Jiří Mikulenka,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SLOVMAS, a.s.

NIE
Obmedziť skládkovanie a znížiť počet existujúcich skládok je do budúcna možné len systémovým a trhovým nastavením odpadového hospodárstva v SR.

Cieľom tejto ankety je poskytnúť reprezentatívny prieskum názorov odbornej verejnosti na súčasné problémy manažmentu odpadového hospodárstva v SR. v prípade, že máte záujem účastniť sa ankety, prosíme, zašlite nám informácie o sebe a spoločnosti (príp. inštitúcie), v ktorej pôsobíte, na e-mailovú adresu info@odpady-portal.sk. Taktiež privítame Vaše námety na ďalšie anketové otázky.


Diskusia (1)

  1. Ing.Ondrej Hreha - konateľ ENVI-16.11.2009 (20:19)
    Samozrejme že nie, nakoľko by to znamenalo úplne zablokovanie takýchto konaní.Vzhľadom na činnosť tzv.odborníkov v obecných zastupiteľstvách a vo VÚC by tento proces znamenal  ďalšie pole pôsobnosti pre korupciu, vybavovanie si účtov medzi straníckymi záujmami a potenc. investorom.Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pri jeho správnom použití dáva v súčasnosti dostatok možností takýto proces schvaľovania usmerniť tak, aby bol v súlade so záujmami štátu a verejnej správy. Že aj tento proces je možné zneužiť a obrátiť proti verejným záujmom je bohužiaľ slovenská realita.......na škodu všetkým a hlavne samotnému životnému prostrediu. 

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.