Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Barometer: Prečo recyklujeme iba tri percentá komunálneho odpadu?

V 7. barometri názorov sme odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR sme položili otázku: Podľa správy Eurostatu Slovensko v roku 2008 recyklovalo iba 3 % komunálneho odpadu, celkové zhodnotenie dosiahlo len mieru 18 %. Je podľa Vás tento stav uspokojivý? (A prečo?)

Barometer: Prečo recyklujeme iba tri percentá komunálneho odpadu?

ANKETA: Podľa správy Eurostatu Slovensko v roku 2008 recyklovalo iba 3 % komunálneho odpadu, celkové zhodnotenie dosiahlo len mieru 18 %. Je podľa Vás tento stav uspokojivý? (A prečo?)

Ľubomír Augustín,
Tanzer Consulting, s.r.o.

NIE
Tento nelichotivý výsledok je dôsledkom dlhodobého preferovania skládkovania pred separáciou zložiek KO zo strany pôvodcov. Rozhodujúce sú nízke ceny za ukladanie odpadu na skládkach. Slovensku výrazne chýba infraštruktúra pre energetické spracovanie komunálneho odpadu, nedostatočne využívame potenciál biologicky rozložiteľných zložiek KO. Situáciu už len završuje nepresná evidencia o tvorbe KO a nakladaní s ním.

Oliver Čelko,
výkonný riaditeľ, EKOLAMP

NIE
Pretože Slovenská legislatíva je ovplyvňovaná záujmovými skupinami. Zosúladenie hospodárskych a environmentálnych záujmov je na nízkej úrovni, chýba koordinácia aj v rámci okolitých krajín.

Bernhard Hager,
NH Hager Niederhuber Advokáti

NIE
Dokonca aj moja babka, ktorá žila život bez ideológie, triedila odpad, viac ako 3% vlastného domáceho odpadu recyklovala, lebo by to považovala za márnotratnosť hádzať všetky „zdroje“ do jednej jamy.

Radovan Kazda,
Odpady-Portal.sk

NIE
V miere recyklovania komunálneho odpadu sa zaraďujeme na chvost európskej 27-čky, čo len potvrdzuje argumenty tých, ktorí tvrdia, že dotačné podporovanie spracovateľského priemyslu nemá pre reálne výsledky prakticky žiaden význam. Naopak, oveľa vyššiu sebestačnosť preukazuje zhodnocovanie KO odpadov spaľovaním, ktoré (ako naznačujú i najnovšie ohlásené investičné zámery) je životaschopné i bez nadmerného prerozdeľovania cez neefektívne dotačné nástroje. Správa Eurostatu odhaľuje, že legislatívne podmienky podnikania na trhu s odpadmi na Slovensku sú nastavené principiálne zle a pozornosť treba zamerať na skvalitnenie legislatívneho prostredia pre tých, ktorí za zhodnotenie odpadov nesú zodpovednosť.

Magdaléna Krajčiová,
referát odpadového hospodárstva magistrátu hlavného mesta Bratislava

NIE
Nedostatok recyklačných zariadení a možností.

Renáta Miháliková,
KOSIT, a.s.

NIE
Problémom je doterajšia podpora vzniku zhodnocovacích zariadení na úkor podpory samotného zberu.
Rezerva spočíva:
- v podporovaní systematického zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov (separovanie pri zdroji);
- v logistike zberu a úpravy separovaného odpadu (neefektívne, nekomplexné systémy zberu, ktoré by sa mali stať súčasťou integrovaných systémov nadregionálneho charakteru a tým by sa zabezpečilo ekonomickejšie a efektívnejšie materiálové zhodnocovanie na ceste od obyvateľa k zhodnocovateľom: obyvateľ - zberová spoločnosť(obec) - nadregionálne zberové centrum - zhodnocovateľ);
- aj napriek ekonomickej podpore zhodnocovateľov, v uprednostňovaní dovozu vyseparovaných druhotných surovín zo zahraničia na úkor domácich (nízke výkupné ceny).

Dlhodobým cieľom ankety je dosiahnuť čo najreprezentatívnejší prieskum názorov odbornej verejnosti na súčasné problémy manažmentu odpadového hospodárstva v SR. V súčasnosti oslovujeme takmer 50 respondentov z prostredia projektových a konzultačných spoločností, záujmových združení, kolektívnych systémov, univerzít, zberových a spracovateľských firiem. Zverejnené sú všetky doručené odpovede. V prípade, že máte záujem účastniť sa ankety, prosíme, zašlite nám informácie o sebe a spoločnosti (príp. inštitúcie), v ktorej pôsobíte, na e-mailovú adresu info(at)odpady-portal.sk. Taktiež privítame Vaše námety na ďalšie anketové otázky.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.